Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie

Maria-antifonen

Laetare 2020 05 | Sytze de Vries | Artikel, Overige artikelen | Monastiek

Vanaf het begin was mijn loopbaan verweven met het katholicisme, in persoonlijke, in liturgische en in theologische zin. De figuur van Maria speelde daarbij regelmatig een rol. Ik moest mij tot haar zien te verhouden, vanuit mijn soms anti-roomse opvoeding. Door de jaren heen heb ik mij in haar verdiept, gezocht naar een mogelijke oecumenische […]
Liturgie

Maria’s kleiderschrank

Laetare 2020 05 | Ekkehard Muth

Al sinds de veertiende eeuw krijgt het ‘genadebeeld’ van Maria in de Dom te Aken kostbare kleren geschonken. Onder de titel ‘Maria’s Kleiderschrank’ werd in de zomermaanden van 2018 en 2019 voor het eerst in de geschiedenis de kleding van Maria tentoongesteld. Haar garderobe geeft niet alleen een inkijk in de geschiedenis van textieltechnieken en […]
Liturgie

Lourdes een bedevaart

Laetare 2020 05 | Marc Brinkhuis | Artikel, Overige artikelen | Verdriet | Ziekte

Een lange rij mensen schuifelt voetje voor voetje langs een holte in de rotswand. Boven hen een beeld van Maria. Net voor de holte staat een altaar, maar de mensen concentreren zich op de rotswand. De meesten strijken met hun hand over de rots. Vele honderden miljoenen handen hebben in honderdvijftig jaar de rots glad gemaakt. Een enkeling drukt zijn lippen op de rots. Sommigen hebben een foto bij zich die ze ook op de rots drukken. Velen maken een kruisteken. In een enorme ondergrondse kerk vieren twintigduizend gelovigen de mis. Liederen, gebeden en de Schrift klinken in het Italiaans, Frans, Spaans, Engels, Duits en Nederlands. De refreinen van de liederen kunnen door iedereen meegezongen worden.
Liturgie

Mariafeesten

Laetare 2020 05 | Dennis Vallenduuk | Overig

Liturgisch Leesplankje: Basale begrippen kort verklaard Deze rubriek behandelt in vogelvlucht ‘grote onderwerpen’ uit de geschiedenis van kerk, kerkmuziek en liturgie. Het pretendeert geenszins volledigheid, maar is des te meer een uitnodiging tot verdere verdieping. Voor de meeste rooms-katholieke en orthodoxe christenen is Maria, de moeder van Jezus, de belangrijkste heilige. Ook in de volksdevotie […]
Liturgie

Zoeken naar vrouwelijke beeldtaal voor God

Laetare 2020 05 | Anne-Claire Mulder | Artikel, Overige artikelen | Diversiteit, Gender, Inclusie

Zoals bij veel protestantse meisjes geboren in het midden van de vorige eeuw, werd in mijn jeugd weinig aandacht besteed aan Maria. Ze was de moeder van Jezus, en dat was het. Sterker, toen ik van mijn katholieke vriendinnetje het Weesgegroet leerde, maakte mijn moeder mij duidelijk dat ‘wij’ niet aan Mariaverering deden, dat was […]
Liturgie

Zij wikkelde hem in doeken…

Laetare 2020 05 | Marijke Jager-Burggraaff | Artikel, Overige artikelen

Hoe laat een kunstenaar zich inspireren door Maria? Welke band heeft zij met Maria en hoe is dit zichtbaar in haar werken? Marijke Jager-Burggraaff vertelt en laat het ons zien. Je kunt bijna zeggen dat Maria leeft. Ze is wereldomvattend en oneindig veel keren afgebeeld. Ze spreekt jong en oud aan. Aan haar voeten branden […]
Liturgie

Zomaar te gaan op de vierkante meter

Laetare 2020 05 | Kees van der Zwaard | Column | Angst

Op het moment dat ik dit schrijf, verkeren we in een gedeeltelijke lockdown vanwege Covid-19 en is er de kans op een totale lockdown. Lockdown. Een woord dat ik tot aan dit jaar nooit in mijn mond nam. Vreemd hoe snel de tijd verandert. Geen idee hoe de wereld er uitziet als deze column verschijnt. […]