Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the

De titel Sources of the Self: The Making of the Modern Identity vat kort en krachtig het betoog samen dat vervolgens in vijf delen van het boek uitgewerkt wordt. Het omvangrijke werk biedt een verdiepte visie op de moderne mens en cultuur (moderniteit), bedoeld als alternatief voor de filosofische aanvechtingen van het menselijke zelf in […]

Premium

Islamitische jurisprudentie en embryologie: Heilige Schriften versus Joodse en Griekse artsen

Dit artikel bestudeert een tot op heden onbesproken hoofdstuk van de relatie tussen religie en wetenschap binnen de islamitische traditie. Het gaat hier om de visie van de dertiende-eeuwse moslimjurist Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (gest. 1285) over de ontwikkeling van de foetus en het embryo in de baarmoeder tijdens de zwangerschap.1 Deze embryologische ontwikkeling wordt niet […]

Premium

Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie

De Franse filosoof Jean Greisch noemde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tijd ‘het hermeneutische tijdperk van de rede’. In een latere tekst (2002) houdt hij nog steeds aan deze karakterisering vast, maar laat die volgen door de opmerking dat het nu stiller is geworden rond de hermeneutiek, om daarna te concluderen: […]

Premium

Protestantse preken in hun kracht en zwakheid: een quickscan

Predikanten investeren veel tijd en energie aan de wekelijkse kerkdiensten. Velen van hen ervaren het voorgaan als een kerntaak binnen hun ambt en beschouwen het als een wezenlijke concretisering van hun roeping tot verbi divini minister, dienaar van het goddelijk Woord. Prediking betreft dan ook de acte van deze dienstbaarheid, in de vorm van het […]

Premium

Het geding om de historiciteit van Jezus: Edward van der Kaaij in perspectief

In diverse kerkelijke en andere media heeft de publicatie van een boek door ds. Edward van der Kaaij de nodige aandacht getrokken. Van der Kaaij is tot het inzicht gekomen dat Jezus nimmer als historische figuur bestaan heeft, maar een mythisch verzinsel is van het vroegste christendom. Volgens Van der Kaaij hebben de eerste christenen […]

Premium

‘Het heilige gebeurt’: Een voortgezet gesprek over de relatie theologie-poëzie met als casus Gerrit Achterberg

Kan poëtische taal theologisch geduid worden? En zo ja, onder welke voor- waarden. Is daar een specifieke vorm van lezen voor nodig? Of liggen die twee werelden, die van de theologie en de poëzie, daarvoor te ver uit elkaar? Naar aanleiding van het verschijnen in 2014 van Brinkmans boek over het godsbeeld van Achterberg, Marsman, […]

Premium

De Brede Hagada: Een oud boek in een eigentijdse jas

In 2011 is de Brede Hagada verschenen, een nieuwe Nederlandse editie van de Hagada sjel Pesach. De aangekondigde herdruk van de Brede Hagada, die zo’n groot succes is geworden dat hij al snel uitverkocht was, biedt de gelegenheid om deze belangrijke Nederlandse publicatie in de schijnwerpers te zetten en de Hagada als zodanig te belichten. […]

Premium

Claus Westermann, Grundformen prophetischer Rede

Wie een exegetische studie of commentaar raadpleegt op een van de oudtestamentische profetenboeken, komt in het literatuuroverzicht zeer vaak de studie Grundformen prophetischer Rede van Claus Westermann tegen, omdat er bijna altijd wel aandacht besteedt wordt aan de verschillende genres van de desbetreffende profetenteksten. Wie vervolgens de studie van Westermann zelf ter hand neemt, zal […]

Premium

Worstelen met Gods berouw

SamenvattingChristian theology usually struggled with the concept of God’s repentance. Biblical verses describing a repenting God were considered highly anthropomorphic. Texts about his immutability were taken more seriously in order to avoid the idea of an arbitrary and unreliable God. The Jewish tradition had no problem with God’s repentance. On the contrary, rabbis considered repentance […]

Nieuwe boeken