Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Roshnee Ossewaarde-Lowtoo | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Zingeving

De titel Sources of the Self: The Making of the Modern Identity vat kort en krachtig het betoog samen dat vervolgens in vijf delen van het boek uitgewerkt wordt. Het omvangrijke werk biedt een verdiepte visie op de moderne mens en cultuur (moderniteit), bedoeld als alternatief voor de filosofische aanvechtingen van het menselijke zelf in […]
Systematische theologie

Islamitische jurisprudentie en embryologie: Heilige Schriften versus Joodse en Griekse artsen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Mohammed Ghaly | Artikel, Overige artikelen | Islam | Jodendom

Dit artikel bestudeert een tot op heden onbesproken hoofdstuk van de relatie tussen religie en wetenschap binnen de islamitische traditie. Het gaat hier om de visie van de dertiende-eeuwse moslimjurist Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (gest. 1285) over de ontwikkeling van de foetus en het embryo in de baarmoeder tijdens de zwangerschap.1 Deze embryologische ontwikkeling wordt niet […]
Systematische theologie

Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Vertrouwen | Zingeving

De Franse filosoof Jean Greisch noemde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tijd ‘het hermeneutische tijdperk van de rede’. In een latere tekst (2002) houdt hij nog steeds aan deze karakterisering vast, maar laat die volgen door de opmerking dat het nu stiller is geworden rond de hermeneutiek, om daarna te concluderen: […]
Systematische theologie

Protestantse preken in hun kracht en zwakheid: een quickscan

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Zingeving

Predikanten investeren veel tijd en energie aan de wekelijkse kerkdiensten. Velen van hen ervaren het voorgaan als een kerntaak binnen hun ambt en beschouwen het als een wezenlijke concretisering van hun roeping tot verbi divini minister, dienaar van het goddelijk Woord. Prediking betreft dan ook de acte van deze dienstbaarheid, in de vorm van het […]
Systematische theologie

De Brede Hagada: Een oud boek in een eigentijdse jas

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Lieve Teugels | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Jodendom, Pasen

In 2011 is de Brede Hagada verschenen, een nieuwe Nederlandse editie van de Hagada sjel Pesach. De aangekondigde herdruk van de Brede Hagada, die zo’n groot succes is geworden dat hij al snel uitverkocht was, biedt de gelegenheid om deze belangrijke Nederlandse publicatie in de schijnwerpers te zetten en de Hagada als zodanig te belichten. […]
Systematische theologie

Het geding om de historiciteit van Jezus: Edward van der Kaaij in perspectief

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Overige artikelen | Jezus

In diverse kerkelijke en andere media heeft de publicatie van een boek door ds. Edward van der Kaaij de nodige aandacht getrokken. Van der Kaaij is tot het inzicht gekomen dat Jezus nimmer als historische figuur bestaan heeft, maar een mythisch verzinsel is van het vroegste christendom. Volgens Van der Kaaij hebben de eerste christenen […]
Systematische theologie

Het post-seculiere denken van Jean-Luc Nancy: Een atheïstische waardering van het christendom

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit

De term ‘post-seculier’ verwijst naar een nieuwe verhouding tussen het seculiere denken en de religie die zich in de postmoderniteit ontwikkelt. Ze kan worden begrepen als een terugkeer van de religie die inmiddels seculiere waarden als de onschendbaarheid van de persoon, of de bloei van het menselijke leven, heeft overgenomen. In dat geval heeft de […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

Het wereldparlement van religies te Chicago (1893)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Arie Molendijk | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Kerk in de wereld

Het wereldparlement van religies dat van 11 tot 27 September 1893 in Chicago werd gehouden is een controversieel onderwerp. Het werd door sommige tijdgenoten gezien als één van de belangrijkste gebeurtenissen in de moderne geschiedenis, maar door anderen als het werk van de duivel. Hedendaagse wetenschappers analyseren het wereldparlement vanuit verschillende gezichtspunten – als een […]
Systematische theologie

‘Het heilige gebeurt’: Een voortgezet gesprek over de relatie theologie-poëzie met als casus Gerrit Achterberg

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Heilig | God

Kan poëtische taal theologisch geduid worden? En zo ja, onder welke voor- waarden. Is daar een specifieke vorm van lezen voor nodig? Of liggen die twee werelden, die van de theologie en de poëzie, daarvoor te ver uit elkaar? Naar aanleiding van het verschijnen in 2014 van Brinkmans boek over het godsbeeld van Achterberg, Marsman, […]
Systematische theologie

Martyrdom as a Contested Practice in Rabbinic Judaism

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Eric Ottenheijm | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

Parallels in religious practices and outlooks, as well as of continuing modes of interaction, have complicated the classic and historically neat picture of Judaism and Christianity as mother-daughter religions based on a model of the ‘parting of the ways’. A linear genealogy of Christianity as emerging from Judaism has given way to models that see […]