Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Roshnee Ossewaarde-Lowtoo | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Zingeving

De titel Sources of the Self: The Making of the Modern Identity vat kort en krachtig het betoog samen dat vervolgens in vijf delen van het boek uitgewerkt wordt. Het omvangrijke werk biedt een verdiepte visie op de moderne mens en cultuur (moderniteit), bedoeld als alternatief voor de filosofische aanvechtingen van het menselijke zelf in […]
Systematische theologie

Islamitische jurisprudentie en embryologie: Heilige Schriften versus Joodse en Griekse artsen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Mohammed Ghaly | Artikel, Overige artikelen | Islam | Jodendom

Dit artikel bestudeert een tot op heden onbesproken hoofdstuk van de relatie tussen religie en wetenschap binnen de islamitische traditie. Het gaat hier om de visie van de dertiende-eeuwse moslimjurist Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (gest. 1285) over de ontwikkeling van de foetus en het embryo in de baarmoeder tijdens de zwangerschap.1 Deze embryologische ontwikkeling wordt niet […]
Systematische theologie

Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Vertrouwen | Zingeving

De Franse filosoof Jean Greisch noemde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tijd ‘het hermeneutische tijdperk van de rede’. In een latere tekst (2002) houdt hij nog steeds aan deze karakterisering vast, maar laat die volgen door de opmerking dat het nu stiller is geworden rond de hermeneutiek, om daarna te concluderen: […]
Systematische theologie

Het post-seculiere denken van Jean-Luc Nancy: Een atheïstische waardering van het christendom

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit

De term ‘post-seculier’ verwijst naar een nieuwe verhouding tussen het seculiere denken en de religie die zich in de postmoderniteit ontwikkelt. Ze kan worden begrepen als een terugkeer van de religie die inmiddels seculiere waarden als de onschendbaarheid van de persoon, of de bloei van het menselijke leven, heeft overgenomen. In dat geval heeft de […]
Systematische theologie

Martyrdom as a Contested Practice in Rabbinic Judaism

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Eric Ottenheijm | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

Parallels in religious practices and outlooks, as well as of continuing modes of interaction, have complicated the classic and historically neat picture of Judaism and Christianity as mother-daughter religions based on a model of the ‘parting of the ways’. A linear genealogy of Christianity as emerging from Judaism has given way to models that see […]
Systematische theologie

De Brede Hagada: Een oud boek in een eigentijdse jas

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Lieve Teugels | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Jodendom, Pasen

In 2011 is de Brede Hagada verschenen, een nieuwe Nederlandse editie van de Hagada sjel Pesach. De aangekondigde herdruk van de Brede Hagada, die zo’n groot succes is geworden dat hij al snel uitverkocht was, biedt de gelegenheid om deze belangrijke Nederlandse publicatie in de schijnwerpers te zetten en de Hagada als zodanig te belichten. […]
Systematische theologie

Jews and Christians in Conflict in Ancient Himyar (Yemen)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Pieter W. van der Horst | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

In de jaren twintig van de zesde eeuw was er gedurende enkele jaren een joods koninkrijk in Himyar (het antieke Jemen). De joodse koning, Joesoef, verklaarde de oorlog aan de christenen van de stad Najrân die gesteund werden door het christelijke koninkrijk van Ethiopië dat al lang op voet van oorlog met Himyar stond. In […]
Systematische theologie

Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Peter Tomson | Artikel, Overige artikelen | Israël

Het belang van ontdekkingen en een levenswerk In het jaar 1911 schrijft Rudolf Bultmann (1884–1976) een Forschungsbericht, een van de vele solide overzichten van recent onderzoek die hij schrijven zou.1 Aan het eind stelt hij dat het goed het zou zijn voor ons exegeten, te beseffen ‘dat wij steeds verder moeten werken, dat ook de […]
Systematische theologie

‘Het heilige gebeurt’: Een voortgezet gesprek over de relatie theologie-poëzie met als casus Gerrit Achterberg

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Heilig | God

Kan poëtische taal theologisch geduid worden? En zo ja, onder welke voor- waarden. Is daar een specifieke vorm van lezen voor nodig? Of liggen die twee werelden, die van de theologie en de poëzie, daarvoor te ver uit elkaar? Naar aanleiding van het verschijnen in 2014 van Brinkmans boek over het godsbeeld van Achterberg, Marsman, […]
Systematische theologie

Moeten we tegen natuurlijke theologie zijn?

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | René van Woudenberg | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | God

Wat is het probleem? In de Nederlandse context is door christentheologen maar ook door christenfilosofen voornamelijk negatief gesproken over ‘de God van de filosofen’. Tegenover ‘de God van de filosofen’ plaatsten en plaatsen zij doorgaans ‘de God van Abraham, Isaac en Jacob’, of ‘de God van Pascal’ (immers, het was Pascal die in zijn Mémorial […]