Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Systematische theologie

Het wereldparlement van religies te Chicago (1893)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Arie Molendijk | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Kerk in de wereld

Het wereldparlement van religies dat van 11 tot 27 September 1893 in Chicago werd gehouden is een controversieel onderwerp. Het werd door sommige tijdgenoten gezien als één van de belangrijkste gebeurtenissen in de moderne geschiedenis, maar door anderen als het werk van de duivel. Hedendaagse wetenschappers analyseren het wereldparlement vanuit verschillende gezichtspunten – als een […]
Systematische theologie

Het post-seculiere denken van Jean-Luc Nancy: Een atheïstische waardering van het christendom

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit

De term ‘post-seculier’ verwijst naar een nieuwe verhouding tussen het seculiere denken en de religie die zich in de postmoderniteit ontwikkelt. Ze kan worden begrepen als een terugkeer van de religie die inmiddels seculiere waarden als de onschendbaarheid van de persoon, of de bloei van het menselijke leven, heeft overgenomen. In dat geval heeft de […]
Systematische theologie

Geloof als innerlijke keuze: Over de kerkelijke, religieuze en maatschappelijke implicaties van individualisering

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2014 | Sipco Vellenga | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid | Kerk in de wereld, Seculariteit

Lange tijd werd het vakgebied van de godsdienstsociologie gedomineerd door de secularisatiethese die er – simpel gezegd – vanuit gaat dat religie en moderniteit elkaar slecht verdragen en processen van modernisering op termijn onvermijdelijk gepaard gaan met een afnemend maatschappelijk belang van religie. Sinds de jaren negentig staat deze these zwaar onder kritiek en worden […]
Systematische theologie

Het gewicht van het zwaartepunt: Recht doen aan het wereldchristendom

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2014 | Eleonora Hof | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Het zwaartepunt van het christendom is verschoven van het Westen naar het Zuiden. Deze uitspraak heeft inmiddels in de missiologie de status van een cliché bereikt. Het invloedrijke boek van Philip Jenkins, The Next Christendom, heeft bijgedragen aan de bekendheid van deze bewering. Minder aandacht is er geweest voor de betekenis van het woord zwaartepunt […]
Systematische theologie

Theologie als dubbelspel: over verscheidenheid en dynamiek van theologie en godsdienstwetenschap

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2009 | Jan G. Platvoet | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Samenleving, Seculariteit

1. Inleiding Recente ontwikkelingen in de academische theologie in Nederland Waren aanleiding voor de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschappen (NOSTER) om op 21 april 2008 een debat over theologie en godsdienstwetenschap te organiseren. Daaraan namen, op verzoek van NOSTER, prof.dr. Andreas Beck, prof.dr. Jean-Pierre Wils 1Hun bijdragen volgen hierna. en ik deel. Dit artikel […]
Systematische theologie

De eigen vraaghorizon van theologie en godsdienstwetenschappen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2009 | Andreas J. Beck | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld

1. Inleiding In de laatste 15 jaar is het landschap van de Nederlandse theologische opleidingen ingrijpend veranderd, mede omdat in de huidige geseculariseerde en multiculturele samenleving de bekostiging van het historisch gegroeide aantal theologische opleidingen niet langer vanzelfsprekend is. Zowel aan protestantse als aan rooms-katholieke zijde werden de bestaande predikantsopleidingen geclusterd tot grotere eenheden, zij […]
Systematische theologie

Theologie en Religiewetenschappen – een positiebepaling

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2009 | Jean-Pierre Wils | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld

Over de verhouding van de theologie tot de religiewetenschappen wordt sedert geruime tijd hevig gestreden. Deze strijd kan niet enkel herleid worden tot een wetenschapstheoretisch geschil of op een geschil omtrent de epistemologische status van beide disciplines, ondanks het feit dat de strijd ook hierover gaat. De klaarblijkelijke nervositeit waarmee het debat vooral aan de […]
Systematische theologie

Over Arkandisziplin bij Bonhoeffer

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2008 | Gerard Dekker | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit

Bonhoeffer is niet in de laatste plaats bekend geworden vanwege zijn opvatting dat de kerk er voor anderen, voor de wereld is: ‘De kerk is pas kerk als zij er is voor anderen.’; ‘De kerk moet meewerken aan de wereldlijke taken van het gemeenschapsleven, niet heersend maar helpend en dienend.’ 1 Dietrich Bonhoeffer, Verzet en […]