Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Roshnee Ossewaarde-Lowtoo | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Zingeving

De titel Sources of the Self: The Making of the Modern Identity vat kort en krachtig het betoog samen dat vervolgens in vijf delen van het boek uitgewerkt wordt. Het omvangrijke werk biedt een verdiepte visie op de moderne mens en cultuur (moderniteit), bedoeld als alternatief voor de filosofische aanvechtingen van het menselijke zelf in […]
Systematische theologie

Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Vertrouwen | Zingeving

De Franse filosoof Jean Greisch noemde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tijd ‘het hermeneutische tijdperk van de rede’. In een latere tekst (2002) houdt hij nog steeds aan deze karakterisering vast, maar laat die volgen door de opmerking dat het nu stiller is geworden rond de hermeneutiek, om daarna te concluderen: […]
Systematische theologie

Protestantse preken in hun kracht en zwakheid: een quickscan

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Bert de Leede en Ciska Stark | Artikel, Homiletische Artikelen | Ambt | Zingeving

Predikanten investeren veel tijd en energie aan de wekelijkse kerkdiensten. Velen van hen ervaren het voorgaan als een kerntaak binnen hun ambt en beschouwen het als een wezenlijke concretisering van hun roeping tot verbi divini minister, dienaar van het goddelijk Woord. Prediking betreft dan ook de acte van deze dienstbaarheid, in de vorm van het […]
Systematische theologie

Claus Westermann, Grundformen prophetischer Rede

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Archibald van Wieringen | Artikel, Overige artikelen | Profeet | Zingeving

Wie een exegetische studie of commentaar raadpleegt op een van de oudtestamentische profetenboeken, komt in het literatuuroverzicht zeer vaak de studie Grundformen prophetischer Rede van Claus Westermann tegen, omdat er bijna altijd wel aandacht besteedt wordt aan de verschillende genres van de desbetreffende profetenteksten. Wie vervolgens de studie van Westermann zelf ter hand neemt, zal […]
Systematische theologie

De verbinding van religie en spel

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Joop Kramer | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Zingeving

Wie zich verdiept in de literatuur die de relatie tussen religie en spel tot onderwerp heeft komt al snel tot de conclusie dat de twee fenomenen/begrippen op de meest uiteenlopende manieren met elkaar worden verbonden. Het spectrum loopt van de gelijkstelling van religie aan spel tot de (omgekeerde) gelijkstelling van spel aan religie, met alles […]
Systematische theologie

De Pelgrim en de Toerist: Verkenning van een topos

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Paul Post | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

Inleiding Een museumproject Vorig jaar was er in het Van Abbe Museum voor moderne kunst in Eindhoven (NL) een opzienbarend tentoonstellingsproject. De titel was De pelgrim, de toerist, de flaneur (en de werker). De bezoekers werden uitgenodigd een van deze rollen op zich nemen. Het museumbezoek werd aldus een rollenspel, waarmee het museum het profiel […]
Systematische theologie

De levensbeschouwing van Allard Pierson

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Arie Molendijk | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Zingeving

Niemand heeft de recente geestelijke geschiedenis van Nederland inniger en meer volkomen belichaamd dan Allard Pierson, zo schreef de voormalige moderne predikant A.G. van Hamel (1842-1907) in zijn in memoriam van Allard Pierson (1831-1896). 1 A.G. van Hamel, ‘Allard Pierson. 8 April 1831 – 27 Mei , De Gids 60 (1896), EI, i-xxii, ii. Daarmee […]
Systematische theologie

Spelen met de religieuze waarheidsclaim?

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Edwin Koster | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

In georganiseerde religie speelt macht al snel een rol. Het gaat dan aan de ene kant om de macht die aan God, goden, geesten, heilige personen en onpersoonlijke krachten wordt toegeschreven. Zij worden beschouwd als machtsfactor die het gedrag van mensen bepalen. Aan de andere kant zijn er binnen georganiseerde religies bijna altijd religieuze leiders […]
Systematische theologie

O hemel, heb ik wel een ziel?

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Guus Labooy | Artikel, Overige artikelen | Ziel | Zingeving

Een argument voor de ontologisch onreduceerbare ziel 1. Inleiding In onze tijd is het voor tallozen een vaststaand feit dat we geen ziel hebben, althans, geen ziel die ook los van het lichaam bestaan, bijvoorbeeld bij de dood. De meeste filosofen zien de ziel zoals de prachtig rode kleur van een herfstblad; hoewel de kleur […]
Systematische theologie

Religie als bron van zingeving en sociale binding

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Hetty Zock | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Samenleving, Zingeving

Godsdienstpsychologische reflecties bij Gijs Dingemans’ In vredesnaam 1. Inleiding In zijn loopbaan als praktisch theoloog heeft Gijs Dingemans altijd maatschappelijke ontwikkelingen als uitgangspunt genomen voor zijn theologie. Dat is zichtbaar in de thematiek van de vele boeken die hij heeft geschreven; of het nu ging over een kerkorde voor de toekomst, 1 G.D.J. Dingemans, Een […]