Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Roshnee Ossewaarde-Lowtoo | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Zingeving

De titel Sources of the Self: The Making of the Modern Identity vat kort en krachtig het betoog samen dat vervolgens in vijf delen van het boek uitgewerkt wordt. Het omvangrijke werk biedt een verdiepte visie op de moderne mens en cultuur (moderniteit), bedoeld als alternatief voor de filosofische aanvechtingen van het menselijke zelf in […]
Systematische theologie

Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Vertrouwen | Zingeving

De Franse filosoof Jean Greisch noemde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tijd ‘het hermeneutische tijdperk van de rede’. In een latere tekst (2002) houdt hij nog steeds aan deze karakterisering vast, maar laat die volgen door de opmerking dat het nu stiller is geworden rond de hermeneutiek, om daarna te concluderen: […]
Systematische theologie

In Godsnaam: Een filosofisch parcours

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Eric Meganck | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | God

In de wijsgerige wandel betekent secularisatie doorgaans dat de naam ‘God’ gaandeweg zijn functie, zijn relevantie, zijn betekenis, ja, zelfs zijn naam zelf zal verliezen. Meestal schuilt daarachter een achterhaald, rationalistisch vertekend godsbeeld, namelijk als verzamelnaam van primitieve principes die werden ingeroepen ter verklaring van de wereld bij ontstentenis van een degelijke, objectief ware wetenschappelijke […]
Systematische theologie

‘Carnal Israel and the Primacy of Touch’

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Marcel Poorthuis | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Seksualiteit | Israël

Samenvatting van dit artikel KABBALISTISCH TRAKTAAT: VIA DE TASTZIN NAAR GODDe kloof tussen lichaam en geest, gepaard met een onderwaardering van het lichaam, is een erfenis van de bijbelse religies, maar evenzeer van de Griekse filosofie. In het kabbalistische traktaat Iggereth ha-Kodesj, de Heilige Brief, wordt deze kloof op fundamentele wijze onder kritiek gesteld doordat […]
Systematische theologie

Moeten we tegen natuurlijke theologie zijn?

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | René van Woudenberg | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | God

Wat is het probleem? In de Nederlandse context is door christentheologen maar ook door christenfilosofen voornamelijk negatief gesproken over ‘de God van de filosofen’. Tegenover ‘de God van de filosofen’ plaatsten en plaatsen zij doorgaans ‘de God van Abraham, Isaac en Jacob’, of ‘de God van Pascal’ (immers, het was Pascal die in zijn Mémorial […]
Systematische theologie

De levensbeschouwing van Allard Pierson

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Arie Molendijk | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Zingeving

Niemand heeft de recente geestelijke geschiedenis van Nederland inniger en meer volkomen belichaamd dan Allard Pierson, zo schreef de voormalige moderne predikant A.G. van Hamel (1842-1907) in zijn in memoriam van Allard Pierson (1831-1896). 1 A.G. van Hamel, ‘Allard Pierson. 8 April 1831 – 27 Mei , De Gids 60 (1896), EI, i-xxii, ii. Daarmee […]
Systematische theologie

Godsdienstonderwijs en godsdienstwetenschap

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2007 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Samenleving

De grondslagen van de meest gebruikte methoden voor het vak godsdienst/levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs Inleiding De vergelijkende of systematische godsdienstwetenschap heeft tot voor kort geen grote belangstelling aan de dag gelegd voor het godsdienstonderwijs als studieveld of gebied waar godsdienstwetenschappelijke kennis wordt toegepast. 1 Zie G. Wiegers, ‘The Science of Religions. Its Social Functions […]
Systematische theologie

Levensbeschouwing: een vale dat er toe doet

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2007 | Guido Versteegh | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Zingeving

Het onderwerp van deze bijdrage vormt de stand van zaken in het levensbeschouwelijk onderwijs in het voortgezet onderwijs in en de kwaliteit van de gebruikte lesmethoden. Ik ga hier op in vanuit het perspectief van de docent levensbeschouwing. Tevens wil ik een aantal fundamentele opmerkingen maken over de bijzondere aard van het vak levensbeschouwing en […]