Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Filosofie, Vertrouwen | Zingeving

De Franse filosoof Jean Greisch noemde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tijd ‘het hermeneutische tijdperk van de rede’. In een latere tekst (2002) houdt hij nog steeds aan deze karakterisering vast, maar laat die volgen door de opmerking dat het nu stiller is geworden rond de hermeneutiek, om daarna te concluderen: […]
Systematische theologie

Aan God recht doen: Systematische theologie tussen analyse en hermeneutiek

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Marcel Sarot | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | God

In hun artikel ‘Vervreemding en vertrouwen’ doen Petruschka Schaafsma, Rick Benjamins, Mechteld Jansen en Theo Hettema een bewonderenswaardi ge poging om te laten zien dat de systematische theologie in onze tijd vraagt om een op Ricoeur georiënteerde hermeneutische benadering. Hun argumentatie verloopt in twee fasen. Eerst proberen zij de zowel de onontkoombaarheid als de waarde […]
Systematische theologie

Meer vertrouwen, minder vervreemding?

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | God

De drie reacties op ons artikel van Marcel Sarot, Wouter Slob en Edward van ’t Slot vertonen, bij alle verschillen, een opmerkelijke overeenkomst in hun kritiek. Die komt er kort gezegd op neer dat het ‘vertrouwen’ van de theoloog veel groter mag zijn dan wij doen voorkomen door hermeneutische vragen als urgent naar voren te […]
Systematische theologie

De verbinding van religie en spel

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Joop Kramer | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Zingeving

Wie zich verdiept in de literatuur die de relatie tussen religie en spel tot onderwerp heeft komt al snel tot de conclusie dat de twee fenomenen/begrippen op de meest uiteenlopende manieren met elkaar worden verbonden. Het spectrum loopt van de gelijkstelling van religie aan spel tot de (omgekeerde) gelijkstelling van spel aan religie, met alles […]
Systematische theologie

Karl Barth en het wezen van de valse en van de ware religie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2012 | Henk Vroom | Artikel, Overige artikelen | Openbaring, Vertrouwen | God

In een recent overzicht over de theologie der godsdiensten werd Karl Barth als een beperkte geest afgeschilderd. Er werd verwezen naar de Church Dogmatics uit 1961. De auteur bepleit een meer contextuele theologie der religie. Als we in aanmerking nemen dat paragraaf 17, ‘Gottes Offenbarung als Aufhebung der Religion’, van de Kirchliche Dogmatik (KD) I/2 […]
Systematische theologie

De rol van het vertrouwen in de theologie van Wilhelm Herrmann

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2012 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Relaties

In veel beschouwingen over onze huidige samenleving speelt de term ‘vertrouwenscrisis’ een belangrijke rol. 1 De zoekterm levert op Google talloze treffers op van beleidsmakers, bedrijfskundigen en critici. De economische crisis gaat voor een groot deel terug op het onderlinge wantrouwen van financiële instellingen in elkaars waardepapieren. Ook op andere terreinen blijkt een afnemend vertrouwen. […]