Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

De actualisering van het geloof in een laatste oordeel in het existentiële perspectief van Rudolf Bultmann

Wie bij het laatste oordeel denkt aan middeleeuwse schilderingen van hemel en hel, kon zich laten verrassen door een Leidse tentoonstelling met de titel: Wat rest er van het geloof in een laatste oordeel voor onze hedendaagse wereld?’ Zie www.lovl.nl. geraadpleegd op 25 maart 2010 (de link is inmiddels niet meer beschikbaar). Deze show was […]

Premium

De openbaringen van Jozef Rulof in eschatologisch perspectief

In het theologische en publieke debat van rond 1900 nam de eschatologische verwachting beslist niet meer de prominente plaats in van voorheen.’ Dit als gevolg van de wetenschappelijke en technologische revoluties van de 19e eeuw, zo stelt G.C. den Hartog vast in zijn bijdrage aan hét handboek Eschatologie (1999). G.C. den Hartog, ‘Eschatologische verwachting in […]

Premium

Pastoraat als ‘andere levenshulp’

Henning Luthers bijdrage aan de pastorale theologie Twintig jaar geleden overleed de Duitse praktische theoloog Henning Luther (1947-1991). In zijn korte leven heeft hij een inspirerende bijdrage aan het vakgebied van de praktische theologie geleverd. Dat betreft zowel de praktische theologie als geheel, als ook haar subdisciplines met name de gods- dienstpedagogiek, de homiletiek en […]

Premium

Verschuivende visies: de Kronist over de rol van de vrouw

Het boek Kronieken heeft in de bijbelwetenschappen lang de rol van stiefkind gespeeld. Het werd afgedaan als zwaar ideologisch getinte, historisch onbetrouwbare bewerking van het materiaal dat in Samuel en Koningen zoveel overtuigender wordt gepresenteerd. Zie voor een korte samenvatting van de geschiedenis van het onderzoek naar Kronieken bijvoorbeeld S. Japhet, The Ideology of the […]

Nieuwe boeken

Lid worden