Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Het concept ‘realistisch verhaal’ bij Hans Frei: Betekenis en verwijzing bij evangelieverhalen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Wouter Biesbrouck | Artikel, Overige artikelen | Opstanding | Jezus

De invloed van de Amerikaanse theoloog van Duitse komaf, Hans Frei (1922- 1988) op de Amerikaanse theologie is niet te onderschatten. Frei is vooral bekend voor zijn bijdrage tot een narratieve benadering van de theologie, en tot het postliberale theologische project. Toch heeft Frei relatief weinig gepubliceerd. In 1974 verscheen The Eclipse of Biblical Narrative […]
Systematische theologie

Eenheid en verscheidenheid in het vroege jodendom

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Hans Debel | Artikel, Overige artikelen | Israël

De ‘jodendommen’ uit de Tweede Tempeltijd Hoe zag het jodendom eruit in de tijd van Jezus en zijn apostelen? Van oudsher is deze vraag van groot belang voor de studie van het Nieuwe Testament, dat op haast elke bladzijde doordrongen is van de joodse achtergrond van de beweging rond Jezus van Nazareth. Sinds enkele decennia […]
Systematische theologie

Aan God recht doen: Systematische theologie tussen analyse en hermeneutiek

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Marcel Sarot | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | God

In hun artikel ‘Vervreemding en vertrouwen’ doen Petruschka Schaafsma, Rick Benjamins, Mechteld Jansen en Theo Hettema een bewonderenswaardi ge poging om te laten zien dat de systematische theologie in onze tijd vraagt om een op Ricoeur georiënteerde hermeneutische benadering. Hun argumentatie verloopt in twee fasen. Eerst proberen zij de zowel de onontkoombaarheid als de waarde […]
Systematische theologie

Op zoek naar een relevante theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen | Samenleving

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon […]
Systematische theologie

Kenosis en opstanding

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Edward van ‘t Slot | Artikel, Overige artikelen | Opstanding | God

Alles is hermeneutiek, maar…‘Begreifen was uns ergreift’, is het motto dat de auteurs [SBJH] van ‘Vervreemding en vertrouwen’ boven hun stuk hebben gezet. Mij is dat meteen al wat al te numineus. Ik had gewild dat er gestaan had ‘Begreifen’, beter nog: ‘Verstehen wer uns ergreift’. Maar dat kan niet meer, zeggen de auteurs. Immers, […]
Systematische theologie

Harnack, Marcion – das Evangelium vom fremden Gott

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Peter Tomson | Artikel, Overige artikelen | God

Bronnenstudies en monografieën Patristische tekstuitgaven waren er meer dan genoeg in de afgelopen generatie; ook aan godsdiensthistorisch onderzoek naar vormen en begrippen is geen gebrek; maar waar blijven de monografieën? … Want de oude monografieën, voorzover voorhanden, voldoen allang niet meer en worden daarom ook niet meer gelezen. … Blijven ze uit, dan zal de […]
Systematische theologie

Meer vertrouwen, minder vervreemding?

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | God

De drie reacties op ons artikel van Marcel Sarot, Wouter Slob en Edward van ’t Slot vertonen, bij alle verschillen, een opmerkelijke overeenkomst in hun kritiek. Die komt er kort gezegd op neer dat het ‘vertrouwen’ van de theoloog veel groter mag zijn dan wij doen voorkomen door hermeneutische vragen als urgent naar voren te […]
Systematische theologie

De Pelgrim en de Toerist: Verkenning van een topos

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Paul Post | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

Inleiding Een museumproject Vorig jaar was er in het Van Abbe Museum voor moderne kunst in Eindhoven (NL) een opzienbarend tentoonstellingsproject. De titel was De pelgrim, de toerist, de flaneur (en de werker). De bezoekers werden uitgenodigd een van deze rollen op zich nemen. Het museumbezoek werd aldus een rollenspel, waarmee het museum het profiel […]
Systematische theologie

Romeinen 9:16, ‘…τρέχοντος…’: Een korte exegetische overweging bij een woord van Paulus

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Tjitze Baarda | Artikel, Overige artikelen | God

Paulus was een man van twee werelden, de hellenistische en de joodse. Mijn aandacht was veelal gericht op de joodse achtergrond van de brieven van Paulus. Ook in het geval van het werkwoord τρέχω in Romeinen 9:16 vroeg ik mij af of de thans algemeen aanvaarde uitleg, namelijk dat Paulus daarbij een hellenistische topos hanteert, […]
Systematische theologie

De plaats van het slachtoffer in de verzoeningsleer: Een christologisch model

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Rik Peels | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Lijden | Jezus

Op de vraag waarom Christus zich tot in de dood heeft moeten vernederen antwoordt de Heidelbergse Catechismus: ‘Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon’ (Zondag 16, vraag en antwoord 40). En wanneer H. Berkhof over het lijden en […]