Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

‘Het heilige gebeurt’: Een voortgezet gesprek over de relatie theologie-poëzie met als casus Gerrit Achterberg

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Heilig | God

Kan poëtische taal theologisch geduid worden? En zo ja, onder welke voor- waarden. Is daar een specifieke vorm van lezen voor nodig? Of liggen die twee werelden, die van de theologie en de poëzie, daarvoor te ver uit elkaar? Naar aanleiding van het verschijnen in 2014 van Brinkmans boek over het godsbeeld van Achterberg, Marsman, […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

Het wereldparlement van religies te Chicago (1893)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Arie Molendijk | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Kerk in de wereld

Het wereldparlement van religies dat van 11 tot 27 September 1893 in Chicago werd gehouden is een controversieel onderwerp. Het werd door sommige tijdgenoten gezien als één van de belangrijkste gebeurtenissen in de moderne geschiedenis, maar door anderen als het werk van de duivel. Hedendaagse wetenschappers analyseren het wereldparlement vanuit verschillende gezichtspunten – als een […]
Systematische theologie

De Brede Hagada: Een oud boek in een eigentijdse jas

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Lieve Teugels | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Jodendom, Pasen

In 2011 is de Brede Hagada verschenen, een nieuwe Nederlandse editie van de Hagada sjel Pesach. De aangekondigde herdruk van de Brede Hagada, die zo’n groot succes is geworden dat hij al snel uitverkocht was, biedt de gelegenheid om deze belangrijke Nederlandse publicatie in de schijnwerpers te zetten en de Hagada als zodanig te belichten. […]
Systematische theologie

Het post-seculiere denken van Jean-Luc Nancy: Een atheïstische waardering van het christendom

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld, Seculariteit

De term ‘post-seculier’ verwijst naar een nieuwe verhouding tussen het seculiere denken en de religie die zich in de postmoderniteit ontwikkelt. Ze kan worden begrepen als een terugkeer van de religie die inmiddels seculiere waarden als de onschendbaarheid van de persoon, of de bloei van het menselijke leven, heeft overgenomen. In dat geval heeft de […]
Systematische theologie

Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Peter Tomson | Artikel, Overige artikelen | Israël

Het belang van ontdekkingen en een levenswerk In het jaar 1911 schrijft Rudolf Bultmann (1884–1976) een Forschungsbericht, een van de vele solide overzichten van recent onderzoek die hij schrijven zou.1 Aan het eind stelt hij dat het goed het zou zijn voor ons exegeten, te beseffen ‘dat wij steeds verder moeten werken, dat ook de […]
Systematische theologie

Het geding om de historiciteit van Jezus: Edward van der Kaaij in perspectief

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Artikel, Overige artikelen | Jezus

In diverse kerkelijke en andere media heeft de publicatie van een boek door ds. Edward van der Kaaij de nodige aandacht getrokken. Van der Kaaij is tot het inzicht gekomen dat Jezus nimmer als historische figuur bestaan heeft, maar een mythisch verzinsel is van het vroegste christendom. Volgens Van der Kaaij hebben de eerste christenen […]
Systematische theologie

Martyrdom as a Contested Practice in Rabbinic Judaism

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Eric Ottenheijm | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

Parallels in religious practices and outlooks, as well as of continuing modes of interaction, have complicated the classic and historically neat picture of Judaism and Christianity as mother-daughter religions based on a model of the ‘parting of the ways’. A linear genealogy of Christianity as emerging from Judaism has given way to models that see […]
Systematische theologie

Jews and Christians in Conflict in Ancient Himyar (Yemen)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Pieter W. van der Horst | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

In de jaren twintig van de zesde eeuw was er gedurende enkele jaren een joods koninkrijk in Himyar (het antieke Jemen). De joodse koning, Joesoef, verklaarde de oorlog aan de christenen van de stad Najrân die gesteund werden door het christelijke koninkrijk van Ethiopië dat al lang op voet van oorlog met Himyar stond. In […]
Systematische theologie

Was de ark van Noach een ronde boot?

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Bob Becking en Meindert Dijkstra | Artikel, Overige artikelen | Israël

Krantenbericht als aanleidingOp 1 januari 2010 verscheen op de website van de Britse kwaliteitskrant The Guardian een interessant cultuur-historisch artikel. Daarin werd melding gemaakt van de ontcijfering door de curator Irving Finkel van een 37 eeuwen oud kleitablet, met daarbij een bijzonder detail over de vorm van de boot in het verhaal over de grote […]
Systematische theologie

Was Abraham Kuyper een fundamentalist? Het neocalvinisme langs de fundamentalistische meetlat

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Tom-Eric Krijger | Artikel, Overige artikelen | Samenleving

Staatsman, emancipator, calvinist, … fundamentalist?‘Staatsman, emancipator, calvinist.’ Deze drieslag staat gebeiteld op de sokkel van het eind 2008 te Maassluis geplaatste standbeeld ter nagedachtenis aan Abraham Kuyper. Achtentachtig jaar na zijn overlijden bleek Kuyper nog net zo controversioneel te zijn als tijdens zijn leven. De lokale fractie van de Verenigde Seniorenpartij vond het niet nodig […]