Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Rubriek

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Categorie

Thema

Kerkopbouw

Wie leidt de uitvaart?

Ouderlingenblad 2021 09 | Hildegard Faber | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

In steeds meer gemeenten worden uitvaarten niet alleen meer geleid door de predikant of kerkelijk werker, maar ook door gemeenteleden. Hoe heeft deze ontwikkeling zich ingezet?

Kerkopbouw

De gemeente in beeld

Ouderlingenblad 2021 09 | Mathilde Meulensteen-Rink | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Dienen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Als een gemeentelid overlijdt, verliest de gemeente (ook) een broer of zus. Net als de (echte) familie heeft de gemeente dan ook te rouwen, te herdenken en het verdriet te verwerken. Hoe doen we dat – in kleine en grotere gemeenten, in deze tijd en met onze mogelijkheden?

Geloofsopbouw

De verbeelding

Ouderlingenblad 2021 09 | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen | Kerk in de wereld

Over het sterven en de dood denken en praten we meestal niet makkelijk. In de geschiedenis, in de cultuur, hebben vooral kunstenaars wel altijd hún gedachten in beelden weergegeven. Daarnaar kijkend en luisterend komen we op eigen gedachten… en woorden…

Pastoraat

In leven en sterven naast de ander zitten

Ouderlingenblad 2021 09 | Hanna Wapenaar | Artikel, Overige artikelen | Rust | Levenseinde en rouw, Overlijden

Ook mensen die alleen in het leven staan, komen te overlijden. In Amsterdam werkt de straatpastor, om die mensen te begeleiden in leven en sterven. Voor hen worden – sobere en goedkope – gemeentelijke uitvaarten verzorgd. Ook worden de gestorvenen door de levenden elk jaar herdacht.

Pastoraat

‘Onze doden begraven’

Ouderlingenblad 2021 09 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Overlijden

Een uitvaart is een emotioneel en indringend gebeuren, dat de laatste tijd steeds meer ook persoonlijk en uniek moet zijn. Ook de kerkelijke uitvaart is sterk veranderd. Wat is nog het onderscheid met een seculiere uitvaart? Vragen voor dit themanummer, hier de inleiding.

Kerk- en religiegeschiedenis

Dood en leven in de Bijbel

Ouderlingenblad 2021 09 | Wim Weren | Artikel, Overige artikelen | Rituelen

Vóór we gaan beschrijven en nadenken over hoe wij omgaan met sterven en begraven, luisteren we eerst naar de Bijbel. Wat weten we in dezen over de bijbelse tijd? Hoe wordt over sterven en begraven, maar vooral over God en het leven, en een mogelijk na-dit-leven, gedacht en geschreven…?

Liturgie | Praktische theologie

De persoonlijke uitvaart

Ouderlingenblad 2021 09 | Janieke Bruin-Mollenhorst | Artikel, Overige artikelen | Overlijden, Rituelen

In de afgelopen decennia is er veel veranderd bij uitvaarten in Nederland. Die veranderingen zijn zichtbaar op verschillende niveaus. In dit artikel passeren enkele trends de revue, én worden kritische vragen gesteld bij de ‘persoonlijke uitvaart’ van tegenwoordig.

Prediking

Het eigene van de kerk bij de uitvaart

Ouderlingenblad 2021 09 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Een uitvaart is een emotioneel en indringend gebeuren, die tegenwoordig ook steeds meer persoonlijk en uniek lijkt te moeten zijn. Kerkelijke en seculiere uitvaarten zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Wat maakt het afscheid eigenlijk tot een kerkelijke uitvaart?

Geloofsopbouw

Ruimte voor licht

Ouderlingenblad 2021 08 | Gottfrid van Eck | Artikel, Overige artikelen | Filosofie | Jodendom

Op een dag is Abraham Heshel, de rabbijn van Opatow, op bezoek in het leerhuis van zijn vriend en collega, rabbi Simcha Bunam van Przysucha. Rabbi Abraham ziet enkele leerlingen van rabbi Simcha ijverig in boeken studeren, anderen debatteren en weer anderen zitten luidkeels te bidden. Het is een chaos in het studiehuis en hun leermeester is in geen velden of wegen te bekennen.

Kerkopbouw

De Geest en de kansel

Ouderlingenblad 2021 08 | Jan Bouma | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Geest

Velen van ons zullen nog herinneringen hebben aan de totstandkoming van de Protestantse Kerk in 2004. Maar de Geest waait verder en breder… Hier een schets vanuit gereformeerde gezindten over hún onderlinge samenwerking en toenadering tot elkaar, én de PKN.