Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Met het themanummer over ‘Jezus’

Ouderlingenblad 2023 01 | Wilbert van Iperen | Artikel, Overige artikelen | Mystiek, Openbaring, Rust | Bidden

Naast de werkvormen in het themanummer ‘Wij geloven in... Jezus’ hier nóg één: een introductie van de Lectio Divina.
Geloof

Mens uit één stuk

Ouderlingenblad 2022 04 | Henk Jansen & Irma Jansen-Kleinjan | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Vergeving, Vertrouwen | Bidden

Wat doen geloof en God met mij, hoe is dat zichtbaar in mijn leven? Dat is steeds de vraag die in dit themanummer aan de orde is. In de bijzondere, intieme setting van het gebedspastoraat is dat niet anders. Twee pastores schrijven erover, met vreugde en verwondering over hoe mensen daarna verder gaan...
Gemeenteopbouw

Een kapel als afscheidscadeau voor de buurt

Ouderlingenblad 2022 02 | Mees te Velde & Jan Borkent | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Rust | Bidden

Moet bij sluiting van het kerkgebouw ook de plek van gebed en stilte verdwijnen? De kerk in een dorp of (stads)wijk is immers niet alleen voor de geloofsgemeenschap van betekenis. Is ‘een netwerk van kapellen’ mogelijk...?
Spiritualiteit

Zorg voor de ziel

Ouderlingenblad 2020 05 | Richard Vissinga | Recensie | Ziel | Bidden

Er zijn boeken die zo ‘in de tijd’ passen en waaraan zo’n behoefte is, dat ze een uitgebreider bespreking verdienen. Zo’n boek is van Arjan Plaisier
Geloof

Verzuchten

Ouderlingenblad 2019 07 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Lijden | Bidden

Verzuchten, dat heeft twee kanten. Enerzijds kan het berustend zijn (zo ís het nu eenmaal), anderzijds kan er een verlangen uit spreken (was het maar ánders). Een verzuchting is vaak heel fysiek, er wordt letterlijk bij gezucht. Met de zucht uit iemand zijn klacht, zijn wens, zijn nood. Er zit iets van binnen, wat ‘eruit moet’.
Gemeenteopbouw

Privacy en voorbede

Ouderlingenblad 2019 03 | Mathilde de Graaff | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Bidden

In een gemeente in den lande ligt een aandachtsboek ten behoeve van voorbeden in de hal. Kerkgangers kunnen door de week of op zondagmorgen bij binnenkomst in de kerk een gebedsintentie in het boek schrijven. Voorafgaande aan de dienst ontvangt de voorganger van dienst het geschrevene.
Spiritualiteit

In gesprek over het gebed

Ouderlingenblad 2018 04 | Cock Kroon | Artikel, Overige artikelen | Bidden

Met elkaar praten over ons bidden is niet altijd even gemakkelijk, blijkt in de praktijk. Bidden is iets heel persoonlijks waar mensen, ook tijdens het huisbezoek, niet snel zelf over zullen beginnen. Dit artikel wil ouderlingen/bezoekmedewerkers helpen om ‘het gebed’ concreet ter sprake te brengen.
Spiritualiteit

Bidden: een voortdurende oefening in dankbaarheid

Ouderlingenblad 2018 04 | Margriet van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Bidden

Bidden is niet je verlanglijstje inleveren, maar de verborgen omgang met God zoeken. Bidden is dankbaarheid oefenen.
Spiritualiteit

Bidden als geestelijke oefening

Ouderlingenblad 2018 04 | Lex Boot | Artikel, Overige artikelen | Bidden

In onze postchristelijke cultuur kennen we nogal wat gebedsverlegenheid. Hier wordt uiteengezet dat de benadering van bidden als eeuwenoude praktijk van oefenen kan helpen om bidden een evenwichtige plek toe te kennen in het persoonlijk leven, in het gezin en in het kerkelijk leven.
Spiritualiteit

Gebed

Ouderlingenblad 2018 04 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Bidden

Een inleiding op het thema ‘Gebed’ – over wat bidden is en welke vormen te onderscheiden zijn. Welke manier past u en jou?