Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Kerkopbouw

Kerkrentmeester: leuk en zinvol werk in de kerk

Ouderlingenblad 2022 05 | Jos Aarnoudse | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Kerkelijk jaar

De kerk is een eigen-aardige instelling. Ze bestaat al langer dan de Nederlandse staat. Ze heeft ook een heel eigen geestelijke grondslag.

Praktische theologie

Oefenruimte

Ouderlingenblad 2022 05 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar

In het themanummer van de vorige maand ging het over discipelschap en karaktervorming in de kerk en het geloof. Een thema dat niet alleen gelezen wil zijn, maar waar we concreet wat mee kunnen doen. Aan de slag dus…

Geloofsopbouw

Samen oefenen bij het leven

Ouderlingenblad 2022 04 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar, Navolging

In dit laatste artikel bij het thema ‘Karaktervorming in de kerk’ een terugblik en conclusie uit de voorgaande beschouwingen. Hoe vullen ze elkaar aan en belichten ook verschillende aspecten? En meer dan dat, wat doen we eraan op, voor onze eigen geloofspraktijk én voor die in onze gemeenten?

Geloofsopbouw

Karaktervorming in de kerk

Ouderlingenblad 2022 04 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar

Maakt ons lidmaatschap van en meedoen in de kerk iets uit voor wie we zijn (geworden)? Kunnen anderen iets aan ons zien en merken? Daarover gaat dit themanummer en hier eerst deze inleiding op dat thema.

Geloofsopbouw

‘Ere zij God in den hoge’

Ouderlingenblad 2021 11 | Maarten den Dulk | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen, Vrede | Kerkelijk jaar, Kerst

Wie het kerstevangelie uit Lucas hardop voorleest, is na een paar woorden al bij keizer Augustus. Houd dan meteen even stil! Dan hoor je zijn legers voorbijkomen, dreunende laarzen en soldatenliederen. Zij brengen de boodschap dat zijn macht overal op aarde vrede brengt. Je hoort hoe de keizer met militair geweld geschiedenis schrijft en hoe die ons daarbij wil inschrijven! Je hoort het en huivert. Het zal toch niet waar zijn?

Geloofsopbouw

Want een kind is ons geboren…!

Ouderlingenblad 2019 11 | Richard Vissinga | Artikel, Overige artikelen | Vluchtelingen | Kerkelijk jaar, Kerst

In Jezus’ geboorte zien we oude profetieën vervuld. Maar tegelijk, de mensenwereld is nog niet zoveel veranderd. Wat betekent Jezus’ komst dan echt…? RICHARD VISSINGA Drs. R.S.E. Vissinga is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. In een themanummer waarin ‘geboorte’ zo centraal staat mag in de […]

Geloofsopbouw

Geboren worden

Ouderlingenblad 2019 11 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

Ter introductie op dit themanummer neemt Henk de Roest ‘de emoties’ rond geboren worden heel serieus. Bij een Engelse tv-serie net zo goed als bij het kerstverhaal, en nog veel meer… HENK DE ROEST Prof. dr. H.P. de Roest is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Leiden). Hij maakt ook deel uit […]

Geloofsopbouw

Geboren… Ervaringsverhalen over geboorte

Ouderlingenblad 2019 11 | Nelleke Boonstra | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Verdriet | Kerkelijk jaar, Kerst

Nelleke Boonstra heeft vier stellen benaderd om hún verhaal ten aanzien van de geboorte van hun kind te vertellen. Voor één stel is die geboorte nooit gekomen… De vier verhalen vindt u verspreid door dit themanummer.* NELLEKE BOONSTRA Mw. drs. C.A. Boonstra is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is lid van de […]

Geloofsopbouw

Maria, een kwetsbare zwangere

Ouderlingenblad 2019 11 | Inge Boesveld | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

Bevallingen vinden thuis plaats, of in het ziekenhuis, of in een geboortecentrum – een beetje tussen thuis en ziekenhuis in. Voor alle baby’s willen we graag een kansrijke start. Hoe kan dat het best? Over kwetsbare zwangeren en hun kinderen… INGE BOESVELD Mw. dr. I. Boesveld-Haitjema is van oorsprong verloskundige, werkzaam als zelfstandig adviseur in […]

Liturgie

Wat doen we dit jaar met … Kerst?

Ouderlingenblad 2018 12 | Annerie Snier | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

De kerstviering met oudere mensen heeft ‘het oude en vertrouwde’ nodig, maar ook een verrassend element. Iets nieuws, iets anders, dat opvalt en waarover nog een poosje gepraat kan worden…