Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie

Beamer/beeld & muziek in de (online) kerkdienst

Ouderlingenblad 2021 08 | Jonathan Kooman | Artikel, Overige artikelen | Media | Leiderschap

In het afgelopen jaar zijn veel kerkelijke gemeenten gaan experimenteren met de digitale mogelijkheden van beamers, schermen en camera’s. Dit heeft impact op de vormgeving en inrichting van kerkdiensten. Ook roept het inhoudelijke vragen op over zingen, muziek en zorgvuldig gebruik van camera’s. Hier worden deze elementen besproken ter inspiratie voor gesprekken en/of het formuleren van beleid.
Praktische theologie

Verhalen verbinden

Ouderlingenblad 2021 07 | Piet Schelling | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Leiderschap

In ons geloven neemt de Bijbel een centrale plaats in. Betekent dat dat we allemaal hetzelfde en net eender lezen? Zijn er ten aanzien van geloof ook grenzen? Of spelen tijd, plaats en omstandigheden ook een rol? Over de verscheidenheid in onze tijd.
Diaconaat

De gemeente als diaconale zorggemeenschap

Ouderlingenblad 2021 06 | Thijs Tromp | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Leiderschap

In de samenleving gaat het vaak over zorgverleners en zorgafhankelijken. Kijken we binnen de gemeente zo ook naar elkaar? Hoort diaconaat dan bij zorgverlening? Hier een veel ruimere, en vooral gelijkwaardiger visie op ons ‘dienstbaar zijn’.
Kerkopbouw

Care, community & commerce

Ouderlingenblad 2021 06 | Wim Vermeulen | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Leiderschap

Commercieel denken (en handelen) past – op het eerste gehoor…! – niet goed bij ons vertrouwde beeld van gemeente-zijn. Toch hier maar eens verder luisteren naar wat wérkelijk de bedoeling is?
Bijbelwetenschappen

De NBV vernieuwd

Ouderlingenblad 2021 05 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Leiderschap

In oktober verschijnt een vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Waarom nu al weer? Was de vertaling uit 2004 niet goed? Of nu al verouderd? Nee, dat niet, schrijft Matthijs de Jong, maar er lagen zoveel reacties dat we daar iets mee moesten – zoals beloofd...
Kerkopbouw

Leren in de gemeente

Ouderlingenblad 2021 05 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Leiderschap

Op welke manier krijgt het leren in de gemeente gestalte? Dat was de vraag in het vorige themanummer van Ouderlingenblad, over ‘De lerende kerk’. In dit artikel wat handvatten om met dit thema aan de slag te gaan.
Kerkopbouw

Bijblijven en nabij blijven

Ouderlingenblad 2021 04 | Jorien Holsappel | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Leiderschap

In dit themanummer ook een artikel over nascholing van predikanten en kerkelijk werkers – vooral omdat de kerkenraad én de gemeente daarover ook goed geïnformeerd moeten zijn. Zij mogen (moeten?) meedenken, meebeslissen, mogelijk maken... enz.
Kerkopbouw

De kerk als plaats van bezinning en verdieping

Ouderlingenblad 2021 04 | Marga Baas | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Leiderschap

Voor ‘het leren van gemeenteleden’ worden in veel gemeenten mogelijkheden gezocht: avonden, excursies, boekbesprekingen, debatten, enz. Ter inspiratie voor de werkgroep of commissie die dat organiseert dit artikel met mogelijkheden, kaders, tips...
Prediking

Preken voor de camera, hoe doe je dat? tien tips…

Ouderlingenblad 2021 03 | Paulien Vervoorn | Media | Leiderschap

In deze coronatijd proberen vrijwel alle gemeenten online kerkdiensten te maken. Proberen..., want zoals nu hebben ze dat nog nooit gedaan. Deze tien tips hadden we een jaar eerder al willen hebben!
Ecclesiologie

‘Daar zijn waar Christus is?’

Ouderlingenblad 2021 03 | Gerry Kramer-Hasselaar | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Leiderschap

Het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in het afgelopen jaar een aantal belangrijke nota’s uitgebracht. Hierin komen grote vragen aan de orde die spelen in de kerk en de samenleving. Graag ga ik over deze thema’s in gesprek met René de Reuver, scriba van de PKN.