Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Jezus’ boodschap serieus nemen

Ouderlingenblad 2023 02 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Missionair | Jezus, Navolging

In de kerk nemen Jezus en zijn boodschap een centrale plek in. Maar wat ís die boodschap? Hoe geven we daar handen en voeten aan? Wat denken jongeren daarbij? En wat vragen ze van ‘de kerk’?
Geloof

Van leerregels naar een leefregel

Ouderlingenblad 2022 04 | Jos Douma | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Navolging

Geloven had vanouds vooral van doen met dogma’s en overtuigingen. Vandaag is het belangrijk dat de kerk mensen helpt om concrete vormen en praktijken in te oefenen, die hen helpen om christen te zijn en als christen te leven. Over die vormen, praktijken en hulp gaat het in dit artikel.
Geloof

Samen oefenen bij het leven

Ouderlingenblad 2022 04 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar, Navolging

In dit laatste artikel bij het thema ‘Karaktervorming in de kerk’ een terugblik en conclusie uit de voorgaande beschouwingen. Hoe vullen ze elkaar aan en belichten ook verschillende aspecten? En meer dan dat, wat doen we eraan op, voor onze eigen geloofspraktijk én voor die in onze gemeenten?
Geloof

‘Zieltjes winnen…’

Ouderlingenblad 2022 01 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Ziel | Navolging

Wat is de plek van het christelijk geloof op de markt van welzijn en geluk? Is het een kraampje als willekeurig elk ander kraampje met ongeveer dezelfde spullen? Of kun je daar iets krijgen dat nergens anders wordt aangeboden? Over zulke vragen gaat het.
Gemeenteopbouw

Roeping in onze tijd

Ouderlingenblad 2021 10 | Gerry Kramer-Hasselaar | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

n’? En wat bedoelen we eigenlijk als we spreken van een ‘roeping’? Is het een bijzondere ervaring die slechts aan enkelen is voorbehouden? Of gebeurt het ook ‘gewoon’ in ons leven van alledag?
Gemeenteopbouw

Altijd blijven leren

Ouderlingenblad 2021 04 | Gerry Kramer-Hasselaar | Jodendom | Navolging

In de joodse traditie speelt ‘leren’ een belangrijke rol. Leren betekent hier vooral het bestuderen en onderwijzen van de Thora. Ook in de christelijke kerk is er veel aandacht voor bijbelstudie, geloofsoverdracht en toerusting. Welke vormen van leren zijn er zoal in de kerk?
Gemeenteopbouw

Toegerust je ambt of taak uitoefenen

Ouderlingenblad 2021 04 | Esther Reinders & Ida van Aller | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Navolging

Heel wat van onze lezers zullen al ervaring hebben met cursussen of trainingen van de Protestantse Kerk. En voor wie nog niet... een opwarmertje!
Gemeenteopbouw

Geloofsonderricht voor geïnteresseerden

Ouderlingenblad 2021 04 | Adri van der Wal | Navolging

Het gebruikelijke ‘leren in de kerk’ houdt na de catechese met het belijdenis-doen op – áls het al zo gaat... Terwijl vaak bij het ouder worden de vragen alleen maar toenemen. Waar kunnen we blijven leren?
Geloof

Biblejournaling

Ouderlingenblad 2021 03 | Renneke Korte | Artikel, Overige artikelen | Media | Navolging

Een creatieve manier van bijbellezen, die in de coronatijd wéér anders moest... dat is de aanleiding om hier ‘Biblejournaling’ aan de orde te stellen. Ter kennisneming én inspiratie.
Gemeenteopbouw

Oefenen in adventsverwachtingen – als gemeente van Christus onderweg

Ouderlingenblad 2020 10 | Bart de Bruin | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Hoe helpen we elkaar in de gemeente van Christus om gericht te zijn op het komende Koninkrijk van God? Hoe gaan we om met de dagelijkse verleidingen? Hier concrete mogelijkheden. Drs. B.J.P. de Bruin is als predikant verbonden aan de Hervormde wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ in Middelburg. Je zult maar bezig zijn met de afweging of […]