Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloof

Etiquette rondom een rouwstoet

Ouderlingenblad 2022 10 | Mathilde de Graaff | Artikel, Overige artikelen | Overlijden, Overlijden

Etiquette rondom een rouwstoet
Bijbelwetenschappen

Troost in de Bijbel

Ouderlingenblad 2022 09 | Matthijs de Jong | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging, Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Dit artikel is een verkenning van het begrip ‘troost’ in de Bijbel. Het is een rijk motief. Enerzijds gaat het over het gewone leven en de troost die mensen elkaar daarin kunnen bieden bij verdriet. Anderzijds gaat het over de troost die alleen God kan geven: troost die samengaat met redding en herstel.
Geloof

Wensen voor het afscheid

Ouderlingenblad 2021 10 | Mathilde Meulensteen-Rink | Artikel, Overige artikelen | Overlijden

Na het themanummer ‘Onze doden begraven’ nu aan de slag – in gesprek gaan over je eigen afscheid en je wensen daarvoor. Welke tekst of welk lied is voor u of jou zo veelzeggend dat het dan gelezen of gezongen zou moeten worden?
Liturgie | Praktische theologie

De persoonlijke uitvaart

Ouderlingenblad 2021 09 | Janieke Bruin-Mollenhorst | Artikel, Overige artikelen | Overlijden, Rituelen

In de afgelopen decennia is er veel veranderd bij uitvaarten in Nederland. Die veranderingen zijn zichtbaar op verschillende niveaus. In dit artikel passeren enkele trends de revue, én worden kritische vragen gesteld bij de ‘persoonlijke uitvaart’ van tegenwoordig.
Pastoraat

‘Het briefje van oma’

Ouderlingenblad 2021 09 | Erica Hoebe-de Waard | Column | Vertrouwen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Wie bepaalt de inhoud van de dankdienst voor het leven van een geliefde die is overleden? Mag je, vóór je dood al, je wensen kenbaar maken en erop vertrouwen dat je nabestaanden hier zorg voor dragen? Of heb je daar niets over te zeggen, en zijn het de nabestaanden die bepalen hoe de dankdienst ingevuld wordt?
Gemeenteopbouw

Wie leidt de uitvaart?

Ouderlingenblad 2021 09 | Hildegard Faber | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

In steeds meer gemeenten worden uitvaarten niet alleen meer geleid door de predikant of kerkelijk werker, maar ook door gemeenteleden. Hoe heeft deze ontwikkeling zich ingezet?
Gemeenteopbouw

De gemeente in beeld

Ouderlingenblad 2021 09 | Mathilde Meulensteen-Rink | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Dienen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Als een gemeentelid overlijdt, verliest de gemeente (ook) een broer of zus. Net als de (echte) familie heeft de gemeente dan ook te rouwen, te herdenken en het verdriet te verwerken. Hoe doen we dat – in kleine en grotere gemeenten, in deze tijd en met onze mogelijkheden?
Prediking

Het eigene van de kerk bij de uitvaart

Ouderlingenblad 2021 09 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Een uitvaart is een emotioneel en indringend gebeuren, die tegenwoordig ook steeds meer persoonlijk en uniek lijkt te moeten zijn. Kerkelijke en seculiere uitvaarten zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Wat maakt het afscheid eigenlijk tot een kerkelijke uitvaart?
Pastoraat

In leven en sterven naast de ander zitten

Ouderlingenblad 2021 09 | Hanna Wapenaar | Artikel, Overige artikelen | Rust | Levenseinde en rouw, Overlijden

Ook mensen die alleen in het leven staan, komen te overlijden. In Amsterdam werkt de straatpastor, om die mensen te begeleiden in leven en sterven. Voor hen worden – sobere en goedkope – gemeentelijke uitvaarten verzorgd. Ook worden de gestorvenen door de levenden elk jaar herdacht.
Pastoraat

‘Onze doden begraven’

Ouderlingenblad 2021 09 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Overlijden

Een uitvaart is een emotioneel en indringend gebeuren, dat de laatste tijd steeds meer ook persoonlijk en uniek moet zijn. Ook de kerkelijke uitvaart is sterk veranderd. Wat is nog het onderscheid met een seculiere uitvaart? Vragen voor dit themanummer, hier de inleiding.