Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloof

‘Altijd maar weer dat kruis en dat lijden…’

Ouderlingenblad 2023 01 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Lijden | Zingeving

In onze maakbare samenleving is geen plaats voor pijn en lijden. Heeft die allergie misschien ook te maken met de breed gevoelde zinloosheid van ons leven? En wat voegt ‘het verhaal van Jezus’ daaraan toe?
Pastoraat

Geestelijke verzorging bij mensen thuis

Ouderlingenblad 2022 05 | Gerda Grave | Artikel, Overige artikelen | Eenzaamheid, Geestelijke verzorging | Zingeving

Geestelijk verzorgers in instellingen kennen we. Maar sinds kort zijn ze er ook om mensen thuis te bezoeken die worstelen met vragen over zichzelf en het leven... Dit artikel zou u als een nuttige verwijzing kunnen lezen.
Spiritualiteit

Ontmoeting met een engel

Ouderlingenblad 2021 11 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Mystiek | Zingeving

In dit themanummer willen we graag aandacht schenken aan verhalen van mensen in onze tijd die een engel op hun levensweg hebben ontmoet. Zes personen vertellen op welke manier zij een engel hebben ervaren en wat dat voor hen betekende. We hopen dat hun verhalen herkenning en bemoediging bieden aan wie iets vergelijkbaars hebben meegemaakt.
Geloof

Platform Kerk en Kunst

Ouderlingenblad 2021 10 | Jolien van der Velde-van Braak | Blog | Zingeving

Kunst raakt en inspireert, hoort de landelijke Stichting Platform Kerk en Kunst vaak naar aanleiding van exposities. Dat is zeker het geval als deze kunst thema’s verbeeldt, die verbonden zijn met God en geloof en als de expositie in een kerkgebouw is. Platform Kerk en Kunst zet zich in voor meer kunst in de kerk. Waarom is dit belangrijk en hoe brengt het latform dit in de praktijk?
Ecclesiologie

Leren geloven, hopen en liefhebben – de kern van kerk-zijn

Ouderlingenblad 2021 04 | Corina Nagel | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Zingeving

Geloven en samen kerk-zijn is te leren. Sterker wellicht: dat móeten we leren... en ervaren we tegelijk als een levenslange reis. Wat is daarbij de juiste koers?
Gemeenteopbouw

Crisis in de kerk

Ouderlingenblad 2021 02 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Zingeving

Dit nummer gaat over de beschikbaarheid van de kerk in tijden van crisis. Daarover valt gelukkig veel goeds te melden, zoals uit dit nummer blijkt. Maar het is ook goed aan het einde van dit nummer de blikrichting om te draaien. De kerk is immers zelf ook in een crisis beland. Daarbij gaat het uiteraard niet om een vuurwerkramp, een aanslag of corona. De kerkelijke crisis heeft te maken met haar identiteit, met haar relevantie en verstaanbaarheid voor mensen van nu. Durft ze om hulp te vragen?
Spiritualiteit

Aan de slag met rituelen

Ouderlingenblad 2020 05 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Zingeving

De opkomst van ritueelbegeleiders buiten de kerk raakt ook de identiteit en het bezigzijn van kerk en gemeente. Goed om op een bezinningsmoment hierover eens van gedachten te wisselen. Bij het laatste themanummer hier bruikbare vragen.
Pastoraat

Begeleiding buiten de kerk

Ouderlingenblad 2020 04 | Anne Nijland | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Zingeving

Gemeenten en pastores zien om hen heen ritueelbegeleiders, vrijgevestigde geestelijk verzorgers en theologen die buiten de kerkelijke structuur om worden gevraagd voor begeleiding, rouw-en trouwdiensten. Hoe kunnen plaatselijke gemeenten zich ertoe verhouden?
Pastoraat

Winst of niet?

Ouderlingenblad 2020 04 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Zingeving

Mensen die niet zoveel meer met de kerk hebben, zoeken contact met ritueelbegeleiders. Hoe reageert ‘de kerk’ op deze hedendaagse ontwikkeling? Er is vast een appellerend signaal op te vangen. Maar mag er ook een kritische noot zijn?
Pastoraat

Gedachten bij de vier portretten

Ouderlingenblad 2020 04 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Zingeving

Ook binnen kerk en geloof is een soort ‘vrij ondernemerschap’ in opkomst. Nadere beschouwing brengt bredere ontwikkelingen aan het licht, die het klassieke beeld van de kerk raken. Een viertal ontwikkelingen: