Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloofsopbouw

Hoe voeren we het geloofsgesprek?

Ouderlingenblad 2022 06 | Reijer de Vries | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Vertrouwen | Pastoraat

In dit themanummer over het geloofsgesprek eerst maar eens zoeken naar wat we bedoelen met ‘geloofsgesprek’. Wanneer is een gesprek nu een geloofsgesprek? Wat kan de bezoeker vragen? Hoe misschien een gesprek wat verdiepen? Met een aantal richtlijnen sluit dit artikel af.

Kerkopbouw

Kerkrentmeester: leuk en zinvol werk in de kerk

Ouderlingenblad 2022 05 | Jos Aarnoudse | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Kerkelijk jaar

De kerk is een eigen-aardige instelling. Ze bestaat al langer dan de Nederlandse staat. Ze heeft ook een heel eigen geestelijke grondslag.

Kerkopbouw

Roeping in onze tijd

Ouderlingenblad 2021 10 | Gerry Kramer-Hasselaar | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

n’? En wat bedoelen we eigenlijk als we spreken van een ‘roeping’? Is het een bijzondere ervaring die slechts aan enkelen is voorbehouden? Of gebeurt het ook ‘gewoon’ in ons leven van alledag?

Kerkopbouw

Interview met Almatine Leene, Theoloog des Vaderlands

Ouderlingenblad 2021 10 | Nelleke Boonstra | Interview | Ambt, Media | Gender, Inclusie, Kerk in de wereld

Almatine Leene is Theoloog des Vaderlands. Wat houdt dat in? Hoe is ze dat geworden? En wat hoopt ze voor de kerk – in den brede – te kunnen doen?

Kerkopbouw

De gemeente in beeld

Ouderlingenblad 2021 09 | Mathilde Meulensteen-Rink | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Dienen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Als een gemeentelid overlijdt, verliest de gemeente (ook) een broer of zus. Net als de (echte) familie heeft de gemeente dan ook te rouwen, te herdenken en het verdriet te verwerken. Hoe doen we dat – in kleine en grotere gemeenten, in deze tijd en met onze mogelijkheden?

Kerkopbouw

De Geest en de kansel

Ouderlingenblad 2021 08 | Jan Bouma | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Geest

Velen van ons zullen nog herinneringen hebben aan de totstandkoming van de Protestantse Kerk in 2004. Maar de Geest waait verder en breder… Hier een schets vanuit gereformeerde gezindten over hún onderlinge samenwerking en toenadering tot elkaar, én de PKN.

Kerkopbouw

Moeilijke menselijke trekjes

Ouderlingenblad 2021 07 | Gerry Kramer-Hasselaar | Artikel, Overige artikelen | Ambt, Conflicten | Relaties

In het gewone dagelijkse leven kunnen we elkaar soms behoorlijk onder druk zetten. We willen gelijk hebben of iets van iemand gedaan krijgen. Vaak hebben we zelf niet door dat we de ander te weinig ruimte geven. Hoe kunnen we overheersend gedrag voorkomen en veranderen?

Kerkopbouw

Toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers

Ouderlingenblad 2021 06 | Herman Ekenhorst | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Pastoraat

Wie als vrijwilliger, al dan niet ambtsdrager, in de gemeente aan de slag gaat, kan zich ‘zomaar in het diepe gegooid’ voelen… Hoe luister je naar dat gevoel? Hoe word je beter toegerust voor je taak?

Kerkopbouw

Toegerust je ambt of taak uitoefenen

Ouderlingenblad 2021 04 | Esther Reinders & Ida van Aller | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Navolging

Heel wat van onze lezers zullen al ervaring hebben met cursussen of trainingen van de Protestantse Kerk. En voor wie nog niet… een opwarmertje!

Kerkopbouw

Bijblijven en nabij blijven

Ouderlingenblad 2021 04 | Jorien Holsappel | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Leiderschap

In dit themanummer ook een artikel over nascholing van predikanten en kerkelijk werkers – vooral omdat de kerkenraad én de gemeente daarover ook goed geïnformeerd moeten zijn. Zij mogen (moeten?) meedenken, meebeslissen, mogelijk maken… enz.