Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen (Matteüs 16:24)

Ouderlingenblad 2019 09 | Richard Vissinga | Artikel, Overige artikelen | Lijden

Jezus roept ons Hem te volgen, maar zegt ook meteen dat dat niet makkelijk zal zijn. Hij noemt het zelfs ‘een kruis’. Wat bedoelt Hij…? Het zijn ongemakkelijke woorden, die Jezus hier tot zijn leerlingen spreekt. Zouden ze dat ook al beseft hebben, toen ze diep onder de indruk raakten van wat hij zei en […]
Bijbelwetenschappen

Vrede en het zwaard

Ouderlingenblad 2019 09 | Nelleke Boonstra | Artikel, Overige artikelen | Vrede

Ons beeld van een zachte en vriendelijke Jezus krijgt het moeilijk in Matteüs 10. Hoe – radicaal – anders laat Hij zich hier kennen? NELLEKE BOONSTRA Mw. drs. C.A. Boonstra is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde […]
Bijbelwetenschappen

Wie ‘Dwaas!’ zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan (Matteüs 5:22)

Ouderlingenblad 2019 09 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

Schelden doet geen zeer…? Of hebben denken en doen meer met elkaar te maken dan we misschien willen weten? ROELOF DE WIT Drs. R.F. de Wit is als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente te Ermelo. Hij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. Wie zegt er nooit een keer ‘dwaas!’? Soms is het eruit […]
Bijbelwetenschappen

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is (Matteüs 5:48)

Ouderlingenblad 2019 09 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

‘Nobody is perfect’ zegt die zilveren poster, waarin je je kunt spiegelen. Jezus verkondigt het tegendeel. Is dat reëel? En als opdracht, hoe kúnnen we dat dan? ERICA HOEBE-DE WAARD Mw. drs. E. Hoebe-de Waard is als gemeentepredikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Wageningen. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. De opdracht die […]
Diaconaat

De armen zijn altijd bij jullie (Matteüs 26:11)

Ouderlingenblad 2019 09 | Nelle-Mieke Drop | Artikel, Overige artikelen | Armoede | Jezus

Eén van de uitspraken van Jezus die nog steeds – en waarschijnlijk terecht – ons een ongemakkelijk gevoel geeft, gaat over de armen, die er nog steeds zijn… NELLE-MIEKE DROP Mw. drs. N.M. Drop is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. Wat is het schurende in […]
Diaconaat

Het oog van de naald

Ouderlingenblad 2019 09 | Nelleke Boonstra | Artikel, Overige artikelen | Rijkdom | Navolging

Als het Koninkrijk van God binnengaan ons zo onmogelijk wordt voorgesteld, wat heeft ons geloven en leven dan voor zin? Wat wil Jezus dan dat we doen? NELLEKE BOONSTRA Mw. drs. C.A. Boonstra is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. ‘Het is gemakkelijker voor een kameel […]
Geloofsopbouw

Als je maar gelooft…

Ouderlingenblad 2019 09 | Gerry Kramer-Hasselaar | Artikel, Overige artikelen | Vergeving | Bidden

Zullen we ook ontvangen waar we om bidden? En zo niet, bidden we dan niet goed? Of geloven we niet krachtig genoeg? Hoe staat Jezus daar zelf in? GERRY KRAMER-HASSELAAR Mw. drs. G. Kramer-Hasselaar is bezoekmedewerkster in de kerk en psychologe. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. ‘Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Heb […]
Geloofsopbouw

Breken met wie je lief zijn?

Ouderlingenblad 2019 09 | Henk de Roest | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Navolging

Kierkegaard verbrak zijn verloving, omdat hij zich volledig aan Christus wilde toevertrouwen. Zou dat werkelijk de bedoeling zijn van Jezus’ scherpe woorden in Lucas 14? HENK DE ROEST Dr. H.P. de Roest is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. Hij is lid van de redactie van Ouderlingenblad ‘Wie mij volgt, maar […]
Geloofsopbouw

Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn (Lucas 23:43)

Ouderlingenblad 2019 09 | Richard Vissinga | Artikel, Overige artikelen | Jezus

Gerechtigheid betekent bij God en bij Jezus, in de Bijbel, iets anders dan Vrouwe Justitia ons voorhoudt. Bij God bestaat gerechtigheid niet zonder genade. RICHARD VISSINGA Drs. R.S.E. Vissinga is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. Ons rechtssysteem vindt zijn oorsprong in het Romeinse recht. Het […]
Geloofsopbouw

Je leven haten…

Ouderlingenblad 2019 09 | Sake Stoppels | Artikel, Overige artikelen | Navolging

Waar de Bijbel vooral de liefde predikt, klinken woorden over ‘haten’ wel heel schrijnend. Hoe verstaan we Jezus, voor ons leven hier en nu, en verder…? SAKE STOPPELS Dr. S. Stoppels is lector Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Hij is tevens lid van de […]