Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Gemeenteopbouw

Geloofsonderricht voor geïnteresseerden

Ouderlingenblad 2021 04 | Adri van der Wal | Navolging

Het gebruikelijke ‘leren in de kerk’ houdt na de catechese met het belijdenis-doen op – áls het al zo gaat... Terwijl vaak bij het ouder worden de vragen alleen maar toenemen. Waar kunnen we blijven leren?
Gemeenteopbouw

Toegerust je ambt of taak uitoefenen

Ouderlingenblad 2021 04 | Esther Reinders & Ida van Aller | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Navolging

Heel wat van onze lezers zullen al ervaring hebben met cursussen of trainingen van de Protestantse Kerk. En voor wie nog niet... een opwarmertje!
Gemeenteopbouw

Bijblijven en nabij blijven

Ouderlingenblad 2021 04 | Jorien Holsappel | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Leiderschap

In dit themanummer ook een artikel over nascholing van predikanten en kerkelijk werkers – vooral omdat de kerkenraad én de gemeente daarover ook goed geïnformeerd moeten zijn. Zij mogen (moeten?) meedenken, meebeslissen, mogelijk maken... enz.
Gemeenteopbouw

De kerk als plaats van bezinning en verdieping

Ouderlingenblad 2021 04 | Marga Baas | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Leiderschap

Voor ‘het leren van gemeenteleden’ worden in veel gemeenten mogelijkheden gezocht: avonden, excursies, boekbesprekingen, debatten, enz. Ter inspiratie voor de werkgroep of commissie die dat organiseert dit artikel met mogelijkheden, kaders, tips...
Ecclesiologie

Leren geloven, hopen en liefhebben – de kern van kerk-zijn

Ouderlingenblad 2021 04 | Corina Nagel | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Zingeving

Geloven en samen kerk-zijn is te leren. Sterker wellicht: dat móeten we leren... en ervaren we tegelijk als een levenslange reis. Wat is daarbij de juiste koers?
Gemeenteopbouw

Altijd blijven leren

Ouderlingenblad 2021 04 | Gerry Kramer-Hasselaar | Jodendom | Navolging

In de joodse traditie speelt ‘leren’ een belangrijke rol. Leren betekent hier vooral het bestuderen en onderwijzen van de Thora. Ook in de christelijke kerk is er veel aandacht voor bijbelstudie, geloofsoverdracht en toerusting. Welke vormen van leren zijn er zoal in de kerk?
Gemeenteopbouw

Recente ontwikkelingen in kinderen jongerenwerk en jongerencatechese

Ouderlingenblad 2021 04 | Jos de Kock | Media, Missionair | Rituelen

Hoe zullen kerkgemeenschappen hun jongeren inwijden? Hen leren en vertrouwd maken met wat de kerk gelooft en is en inspireert? En zoals alles in de tijd anders wordt: hoe proberen de kinderen jongerenwerkers dat vandaag te doen...?