Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 5:6a

Postille 2009 | Ad Prosman | Preekschets | Seksualiteit | Geest, Relaties

1 Korintiërs 5:6a Veertiende zondag na Pinksteren U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Schriftlezing: 1 Korintiërs 5 Het eigene van de zondag Het eigenaardige feit doet zich voor dat het middengedeelte van de eerste brief aan de Korintiërs vrij onbekend is, in tegenstelling tot het begin en het einde van de […]
Prediking

Preekschets Ester 4:16

Postille 2001 | Henk Jagersma | Preekschets | Lijden

Ester 4:16 Ga heen, vergader al de joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Schriftlezingen: Genesis 18:22-33; Ester 4:1-17; Matteüs 5:13-16 Het eigene van de zondag De tekstkeuze voor deze en drie andere zondagen is bepaald door een continu-lezing van […]
Prediking

Preekschets Lukas 9:10-17

Postille 1994 | J.T. Nielsen | Preekschets | Jezus, Navolging

5e zondag na Epifanie Lucas 9:13a Maar hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Schriftlezing: Lucas 9: 10-17 Thema: Spijziging van de vijfduizend Het eigene van de zondag Opnieuw in de Epifaniëntijd een bijzonder gebeuren, nu niet bij individuele mensen, maar bij een grote groep: vijfduizend. Het is de moeite waard de vier […]
Prediking

Preekschets Lucas 7:36-50

Postille 1994 | J.T. Nielsen | Preekschets | Vergeving | Jezus

4e zondag na Epifanie Lukas 7: 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Schriftlezing: Lucas 7:36-50 Thema: Jezus en de zondares Het eigene van de zondag Op deze zondag in de Epifaniëntijd een ontmoeting tussen Jezus en twee mensen, de een in aanzien, de ander veracht. Wat kan […]
Prediking

Preekschets Lucas 7:7

Postille 1994 | J.T. Nielsen | Preekschets

3e zondag na Epifanie Lucas 7:7 Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Schriftlezing: Lucas 7: 1-10 Thema: Spreek (slechts) een woord en mijn knecht moet herstellen. Het eigene van de zondag Deze zondag is de […]
Prediking

Preekschets Lucas 1:76 – Vierde Advent

Postille 2015 | John van Eck | Preekschets | Vrede | Advent

Vierde adventszondagLucas 1:76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken. Schriftlezingen: Jesaja 8:23-9:6; Lucas 1 :76-79, 3:1-22 (Tweede deel van de lofzang van Zacharias) Het eigene van de zondag Het tweede gedeelte van de lofzang heeft […]
Prediking

Preekschets Lucas 1:68 – Derde Advent

Postille 2015 | John van Eck | Preekschets | Advent

Derde adventLucas 1:68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.’ Schriftlezingen: Psalm 132; Lucas 1:67-79 (eerste deel van de lofzang van Zacharias) Het eigene van de zondag Op de derde en vierde Adventszondag komt de lofzang van Zacharias aan de orde. Het gaat in deze […]
Prediking

Preekschets Lucas 1:18 – Tweede Advent

Postille 2015 | John van Eck | Preekschets | Advent

2e advent Lucas 1:18aZacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Schriftlezingen: Psalm 62: 1-9; Lucas 1: 13-25 (de reactie van Zacharias en Elisabet) Het eigene van de zondag Voor de Adventszondagen: zie bij eerste adventszondag. In de vorige preek ging het om de trouw van God aan zijn woord. […]
Prediking

Preekschets Lucas 1:13 – Eerste Advent

Postille 2015 | John van Eck | Preekschets | Advent

Lucas 1:13Eerste Advent Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.’ Schriftlezingen: Maleachi 4; Lucas 1:5-17 Het eigene van de zondag In de tijd van Advent staan we stil bij het komen van Gods Koninkrijk. […]
Prediking

Preekschets 2 Samuël 1:11,17

Postille 2015 | Harmen Jansen | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Tiende zondag van de herfst 2 Samuël 1:11,17 Toen greep David zijn klederen en scheurde ze; en alle mannen die bij hem waren, evenzo (…) En David zong dit klaaglied over Saul en zijn zoon Jonatan… Schriftlezing: 2 Samuël 1: 1-12, 17-27 Het eigene van de zondag Algemeen: ook genoemd derde zondag van de Voleinding, […]