Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 5:6a

Postille 2009 | Ad Prosman | Preekschets | Seksualiteit | Geest, Relaties

1 Korintiërs 5:6a Veertiende zondag na Pinksteren U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Schriftlezing: 1 Korintiërs 5 Het eigene van de zondag Het eigenaardige feit doet zich voor dat het middengedeelte van de eerste brief aan de Korintiërs vrij onbekend is, in tegenstelling tot het begin en het einde van de […]
Prediking

Preekschets 1 Samuël 16:23

Postille 2015 | Harmen Jansen | Preekschets | Geest

Achtste zondag van de herfst 1 Samuël 16:23 En telkens als die geest Gods over Saul kwam, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting, hij voelde zich beter en de boze geest week van hem. Schriftlezingen: 1 Samuël 16:13-23; Psalm 61 of een andere psalm van David; Efeziërs 5:15-21 Het eigene van […]
Prediking

Preekschets 1 Johannes 3:20

Postille 2014 | Peter Verbaan | Preekschets | Geest, God, Relaties

1 Johannes 3:20 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart. Schriftlezing: 1 Johannes 3:11-24 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar staan vanouds in het teken van de voleinding. Over zowel onze individuele afwegingen van goed en kwaad als […]
Prediking

Preekschets Handelingen 9:18b

Postille 2014 | René van Loon | Preekschets | Bekering, Lijden | Doop, Geest, Navolging

Handelingen 9:18b Eerste zondag na Pinksteren Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen Schriftlezing: Handelingen 9:1-19a Het eigene van de zondag De zondagen na Pinksteren lenen zich bij uitstek voor een serie preken over het boek Handelingen, waarin het voortgaande werk van de Heilige Geest in deze wereld wordt getekend. Handelingen 9 […]
Prediking

Preekschets Psalm 104:30 – Pinksteren

Postille 2014 | Tineke Zijlstra | Preekschets | Ziel | Geest, Pinksteren

Psalm 104:30 Pinksteren Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Schriftlezing: Handelingen 2:1-4; Psalm 104:25-35 Het eigene van de zondag De Paastijd is vervuld. We strekken ons uit naar de komst van de Heilige Geest. Om ons te laten vullen met nieuw leven, nieuwe adem. Nieuwe bezieling. […]
Prediking

Preekschets Johannes 16:16 – Hemelvaart

Postille 2014 | Rob van Essen | Preekschets | Lijden | Geest, Hemelvaartsdag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Johannes 16:16 Hemelvaart ‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ Schriftlezing: Johannes 16:16-24 Het eigene van de feestdag Hemelvaart kun je wel het stiefkind onder de kerkelijke vierdagen noemen. Komt dat omdat ons wereldbeeld veranderd is? De dagen dat er ophef ontstond over de woorden […]
Prediking

Preekschets Rechters 14:6-8

Postille 2014 | Otto Grevink | Preekschets | Geest, Relaties, Veertigdagentijd

Rechters 14:6-8 Reminiscere Toen voer de geest van de heer in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. (…) Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. […]
Prediking

Preekschets Lucas 2:31

Postille 2013 | Hans van Solkema | Preekschets | Verlossing, Vrede | Geest, Kerst

Lucas 2:31 Zondag na Kerstmis Want met eigen ogen heb ik de redding gezien… Schriftlezing: Lucas 2:22-40 Het eigene van de zondag Na de vele gasten in de kerstnacht en op de kerstmorgen is op deze zondag de gemeente weer ‘op zichzelf, zij het dat ook sommige gemeenteleden deze zondag als een ‘adempauze’ gebruiken en […]
Prediking

Preekschets Zacharia 4:6

Postille 2013 | P.B. Post | Preekschets | Vrede | Geest

Zacharia 4:6 Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de heer over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de heer van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest. Schriftlezing: Zacharia 4:1-13 Het eigene van de zondag In de feestloze periode die volgt op het Pinksterfeest is […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 11:18b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Bekering, Missionair, Vergeving | Geest, Pinksteren, Seculariteit

Handelingen 11:18b ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’ Schriftlezing: Handelingen 11:1-18 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij uit Handelingen. Vanaf hoofdstuk 10 komt de volkenwereld als adres van het evangelie in beeld. Eerst via Petrus; […]