Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Lukas 9:10-17

Postille 1994 | J.T. Nielsen | Preekschets | Jezus, Navolging

5e zondag na Epifanie Lucas 9:13a Maar hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Schriftlezing: Lucas 9: 10-17 Thema: Spijziging van de vijfduizend Het eigene van de zondag Opnieuw in de Epifaniëntijd een bijzonder gebeuren, nu niet bij individuele mensen, maar bij een grote groep: vijfduizend. Het is de moeite waard de vier […]
Prediking

Preekschets Lucas 7:36-50

Postille 1994 | J.T. Nielsen | Preekschets | Vergeving | Jezus

4e zondag na Epifanie Lukas 7: 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Schriftlezing: Lucas 7:36-50 Thema: Jezus en de zondares Het eigene van de zondag Op deze zondag in de Epifaniëntijd een ontmoeting tussen Jezus en twee mensen, de een in aanzien, de ander veracht. Wat kan […]
Prediking

Preekschets Ruth 1:19 – Eerste Advent

Postille 2000 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Kwaad, Openbaring | Advent, Jezus

Eerste Adventszondag Ruth 1:19 En zij gingen beiden voort, totdat zij te Betlehem kwamen. Schriftlezingen: Ruth 1; Lucas 1:68-79 Het eigene van de zondag In deze serie schetsen (zie ook: Preekschets Ruth 2:20 – Tweede Advent, Preekschets Ruth 3:9 – Derde Advent en Preekschets Ruth 4:17 – Vierde Advent) wordt het boek Ruth in de […]
Prediking

Preekschets Ruth 2:20 – Tweede Advent

Postille 2000 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Advent, Jezus

Tweede AdventszondagRuth 2:20 Gezegend zij hij door de Here, die zijn goedertierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden noch aan de doden. Schriftlezingen: Ruth 2; Lucas 1:46-55 Het eigene van de zondag In deze serie schetsen (zie ook: Preekschets Ruth 1:19 – Eerste Advent, Preekschets Ruth 3:9 – Derde Advent en Preekschets Ruth 4:17 – […]
Prediking

Preekschets Ruth 3:9 – Derde Advent

Postille 2000 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Dienen | Advent, Jezus

Derde AdventszondagRuth 3:9 ‘…spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser’ Schriftlezingen: Ruth 3; Marcus 10:35-45 Het eigene van de zondag In deze serie schetsen (zie ook: Preekschets Ruth 1:19 – Eerste Advent, Preekschets Ruth 2:20 – Tweede Advent en Preekschets Ruth 4:17 – Vierde Advent) wordt het boek Ruth in […]
Prediking

Preekschets Ruth 4:17 – Vierde Advent

Postille 2000 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Dienen, Verlossing | Advent, Jezus, Relaties

Vierde AdventszondagRuth 4:17 Aan Noömi is een zoon geboren; en zij noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. Schriftlezingen: Ruth 4 ; Matteüs 1:1-17 Het eigene van de zondag In deze serie schetsen (zie ook: Preekschets Ruth 1:19 – Eerste Advent, Preekschets Ruth 2:20 – Tweede Advent en Preekschets […]
Prediking

Preekschets Romeinen 10:12

Postille 1999 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Heilig | Jezus

Romeinen 10:12 Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die hem aanroepen. Schriftlezingen: Deut. 30:1-20; Luc. 18:9-14; Rom. 10:4-13 Het eigene van de zondag Algemeen Zevende zondag na Trinitatis. SpecifiekDe tekst in Deuteronomium is deel van de afscheidsrede van Mozes. Hierin houdt hij het volk Israël een scherpe keuze voor tussen […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 2 Korintiërs 5:18

Postille 1999 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Jezus

2 Korintiërs 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich heeft verzoend en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Schriftlezingen: Jer. 3:21 -4:2; Mar. 10:35 -45; 2 Kor. 5:11 -21 Het eigene van de zondag Algemeen Vijfde zondag na Trinitatis. Specifiek In de lezing uit Jeremia roept de profeet […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 1:30

Postille 1999 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Lijden | Jezus

1 Korintiërs 1:30 …die voor ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Schriftlezingen: Jes. 48:12-22; Mat. 5:20-24; 1 Kor. 1:18-2:5 Het eigene van de zondag AlgemeenVierde zondag na Trinitatis Specifiek Traditioneel is dit de zondag ‘der overvloedige gerechtigheid’, daar de oud-Romeinse traditie op deze zondag Matteüs 5:20-24 leest. Te overwegen is, bovengenoemde […]