Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets 1 Korintiërs 1:30

1 Korintiërs 1:30 …die voor ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Schriftlezingen: Jes. 48:12-22; Mat. 5:20-24; 1 Kor. 1:18-2:5 Het eigene van de zondag AlgemeenVierde zondag na Trinitatis Specifiek Traditioneel is dit de zondag ‘der overvloedige gerechtigheid’, daar de oud-Romeinse traditie op deze zondag Matteüs 5:20-24 leest. Te overwegen is, bovengenoemde […]

Nieuwe boeken