Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Lucas 19:35

Postille 2014 | Kees Lavooij | Preekschets | Verlossing, Vrede | Palmzondag, Veertigdagentijd

Lucas 19:35 Palmarum Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Schriftlezing: Lucas 19:28-44 Het eigene van de zondag Deze zondag staat in het teken van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Al lijkt dit feest overschaduwd te worden door de gebeurtenissen die […]
Prediking

Preekschets Johannes 12:1

Postille 2013 | Wouter Klouwen | Preekschets | Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden, Palmzondag, Veertigdagentijd

Johannes 12:1 Palmarum Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Schriftlezing: Johannes 12:1, 9-19 Het eigene van de zondag Palmzondag, de zondag voor Pasen, waarop traditioneel het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gelezen, is het begin van zijn opgang naar Jeruzalem. […]
Prediking

Preekschets Lucas 19:41,42

Postille 2012 | Arjan Oosterwijk | Preekschets | Verdriet, Vrede | Navolging, Palmzondag, Veertigdagentijd

Lucas 19:41, 42 Palmarum Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.’ Schriftlezing: Lucas 19:28-44 Het eigene van de zondag Palmzondag is de laatste zondag […]
Prediking

Preekschets Openbaring 9:20

Postille 2011 | Jurrien Mol | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden, Palmzondag, Veertigdagentijd

Openbaring 9:20 Palmarum Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. Schriftlezing: Openbaring 9:13-21 Het eigene van de zondag Op deze […]
Prediking

Preekschets Exodus 12:12

Postille 2010 | Cokkie Groot-Korstanje | Preekschets | God, Israël, Levenseinde en rouw, Overlijden, Palmzondag, Veertigdagentijd

Exodus 12:12 Palmarum Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Schriftlezing: Exodus 12:1-14 Het eigene van de zondag Deze zondag, de laatste van de Veertigdagentijd, […]
Prediking

Preekschets Exodus 34:9

Postille 2009 | Hans Guenther | Preekschets | Verbond | Bidden, God, Israël, Palmzondag, Veertigdagentijd

Exodus 34:9 Palmarum Heer, trek met ons mee, schenk ons vergeving en maak ons tot uw eigen bezit. Schriftlezingen: Exodus 34; Johannes 12:12-24 Het eigene van de zondag De vieringen rond Palmarum worden over het algemeen bepaald door het evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Uitleg bij Johannes 12:12-24 als verdieping van Exodus […]
Prediking

Preekschets Jeremia 45:5c

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | God, Navolging, Palmzondag, Veertigdagentijd

Jeremia 45:5c Palmarum Maar jou laat ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat.’ Schriftlezing: Jeremia 36:1-7 en Jeremia 45 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum is nog steeds in veel gemeenten de zondag waarop openlijk belijdenis van het geloof wordt afgelegd. In andere gemeenten is dit om inhoudelijke redenen verlegd naar een […]
Prediking

Preekschets Psalm 118:26

Postille 2007 | Cees Vogelvanger | Preekschets | Dienen, Zegen | God, Palmzondag, Veertigdagentijd

Psalm 118:26 Palmarum ‘Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.’ Schriftlezing: Psalm 118 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum. Deze zondag ontleent zijn naam aan de intocht van Jezus in Jeruzalem en in het bijzonder aan het zwaaien van de menigte met de […]
Prediking

Preekschets Matteüs 16:23

Postille 2006 | M.F. de Vries | Preekschets | Lijden | God, Navolging, Palmzondag, Veertigdagentijd

Matteüs 16:23 Palmarum ‘Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ Schriftlezing: Matteüs 16:21-23 Het eigene van de zondag Met palmzondag wordt de stille week ingeluid. Traditiegetrouw wordt op deze zondag het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem verteld. De palmtakken die Jezus worden toegezwaaid bij zijn binnenkomst geven […]
Prediking

Preekschets Johannes 12:7

Postille 2005 | Arjen Velema | Preekschets | Armoede, Dienen | Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Palmzondag, Relaties, Veertigdagentijd

Johannes 12:7 Palmarum Jezus dan zeide: Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis. Schriftlezing: Johannes 12:1-11 Het eigene van de zondag De laatste zondag voor Pasen breekt aan. Vanouds stond de intocht in Jeruzalem centraal, al dan niet in kleurrijke en spirituele processies verbeeld. In de reformatorische traditie ontstond de gewoonte […]