Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:3-5 – Pasen

Postille 2014 | Kees de Ruijter | Preekschets | Hemel, Verlossing | Pasen

1 Petrus 1:3-5 Pasen Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel […]
Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 15:43 – Hemelvaart

Postille 2013 | Judith Visser | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag, Pasen

1 Korintiërs 15:43 Hemelvaart Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:39-44 Het eigene van de dag Op Hemelvaartsdag wordt vaak met een beroep op Handelingen 1:11 (‘wat staan jullie naar de hemel te kijken?’) de aandacht van de gemeente naar beneden getrokken. Maar […]
Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 15:35

Postille 2013 | Judith Visser | Preekschets | Ziel | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

1 Korintiërs 15:35 Rogate Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:35-38 Het eigene van de zondag Nadat we vorige week na hebben gedacht over het belang van de opstanding voor ons leven, kijken we nu naar het hoe van de […]
Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 15:32

Postille 2013 | Judith Visser | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

1 Korintiërs 15:32 Cantate Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen: ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’ Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:29-34 Het eigene van de zondag Er is geen ontkomen aan! In de tijd na Pasen wordt van elke voorganger gevraagd om rekenschap af te leggen van […]
Prediking

Preekschets Openbaring 1:5a – Pasen

Postille 2013 | Jurrien Mol | Preekschets | Vrede | Geest, Pasen

Openbaring 1:5a Pasen Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Schriftlezing: Openbaring 1:4-8 Het eigene van de zondag Op de dag van de opstanding staat Jezus Christus centraal: wie is Hij? Ter voorkoming van een plichtmatig herkauwen van de berichten uit de Evangeliën met […]
Prediking

Preekschets Matteüs 28:6 – Pasen

Postille 2012 | Albert Juffer | Preekschets | Navolging, Pasen

Matteüs 28:6 Pasen Hij is opgewekt. Schriftlezingen: Filippenzen 4:4-7; Matteüs 28:1-10 Het eigene van de zondag Pasen is het hart van het evangelie, hoogtepunt van het kerkelijk jaar, feest waaraan heel het christelijk geloof hangt. Matteüs laat zien dat wat wij op deze dag vieren beslissend is en ons tegelijk vreemd blijft. Uitleg Eigen aan […]
Prediking

Preekschets Lucas 20:38

Postille 2011 | Gideon van Dam | Preekschets | God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen, Relaties

Lucas 20:38 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Schriftlezing: Lucas 20:27-38 Het eigene van de zondag Op deze één na laatste zondag van de Voleinding komt het einde van het kerkelijk jaar in zicht. De lezing uit Lucas kan de toon […]
Prediking

Preekschets Marcus 16:6 – Pasen

Postille 2011 | Jan Minnema | Preekschets | Pasen

Marcus 16:6 Pasen Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.’ Schriftlezing: Marcus 16:1-8 Het eigene van de dag Op Pasen moet het hoge woord eruit: […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:14

Postille 2010 | Joop Smit | Preekschets | Hemel | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

1 Tessalonicenzen 4:14 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met Hem. (NBG) Schriftlezingen: Psalm 90:1-12; 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van […]
Prediking

Preekschets Johannes 20:9 – Pasen

Postille 2010 | Marius van Leeuwen | Preekschets | Navolging, Pasen

Johannes 20:9 Pasen Hij zag het en geloofde. Schriftlezing: Johannes 20,1-18 Het eigene van de dag Aan de boodschap dat Christus is opgestaan ontlenen christenen hun geloof dat het leven sterker is dan de dood en dat kwaad en duister al eens zijn overwonnen. Dat geloof bepaalt de feestelijke ondertoon van élke zondag, elke ‘eerste […]