Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Genesis 32:26

Postille 2015 | Corja Menken-Bekius | Preekschets | Zegen | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

Gedenken van de overledenen / Laatste zondag van het kerkelijk jaar Genesis 32:26 …tenzij Gij mij zegent. Schriftlezingen: Genesis 32:22-32; Openbaring 2:17 Het eigene van de zondag Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in vele gemeenten de namen genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarmee heeft deze dienst […]
Prediking

Preekschets Prediker 12:1b – Kerkdienst in het verpleeghuis

Postille 2014 | Annemieke Parmentier-Blankert | Preekschets | God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

Prediker 12:1b Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt:In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Schriftlezing: Prediker 12:1-8 Het eigene van de zondag Deze preekschets is niet bij een specifieke zondag gedacht. Veelal zal in een verpleeghuis het […]
Prediking

Preekschets – Verlies en verdriet

Postille 2014 | E. van der Veen | Preekschets | Verdriet, Verlossing | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

Zondag 1 Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Lezing: Heidelbergse Catechismus, zondag 1 Het eigene van de zondag Het thema troost past goed aan het begin van het kalenderjaar en sluit aan bij de oude – nu vrijwel in onbruik geraakte – traditie om in januari met zondag 1 te […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:27

Postille 2014 | Lex Boot | Preekschets | Navolging, Pastoraat

Matteüs 6:27 Tiende zondag na Pinksteren Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Schriftlezing: Matteüs 6:19-34 Het eigene van de zondag Het is zomer. Een mooie tijd voor drie diensten met een meditatief karakter. Meditatio is in de homiletiek een belangrijke fase in de voorbereiding […]
Prediking

Preekschets Psalm 80:8

Postille 2014 | Marco Batenburg | Preekschets | Lijden, Verlossing | Bidden, God, Pastoraat

Psalm 80:8 Achtste zondag na Pinksteren God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Schriftlezing: Psalm 80 Het eigene van de zondag Zie de vorige schets. Thema van deze schets is ‘verlangend leven’. Uitleg Westermann categoriseert deze Psalm als een klaagpsalm van het volk (verder […]
Prediking

Preekschets Psalm 77:20

Postille 2014 | Marco Batenburg | Preekschets | Lijden, Verdriet, Verlossing | Pastoraat

Psalm 77:20 Zevende zondag na Pinksteren Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. Schriftlezing: Psalm 77 Het eigene van de zondag De zomertijd leent zich goed voor enkele preken uit het boek van Psalmen. Ik koos enkele psalmen die niet vaak (77, 97) of niet […]
Prediking

Preekschets Marcus 6:47 – Kerkdienst met soldaten

Postille 2013 | Jacob Cornelis Sent | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

Marcus 6:47 Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. Schriftlezing: Marcus 6:45-52 (56) Het eigene van de zondag Militairen die op uitzending zijn geweest, hebben veel tijd en inspanning nodig om hun ervaringen te verwerken. In de diensten te velde, tijdens oefeningen, kunnen […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:15 – Kerkdienst met gevangenen

Postille 2013 | Hittjo Hummelen | Preekschets | Schuld, Vergeving | Bidden, Pastoraat

Matteüs 6:15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag Waarom legt Matteüs er de nadruk op dat het belangrijk, zo niet noodzakelijk is, dat wij anderen vergeven? Aan het eind van het Onze Vader komt Jezus erop terug. Als enige […]
Prediking

Preekschets Lucas 21:19 – Kerkdienst met soldaten

Postille 2013 | Jacob Cornelis Sent | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

Lucas 21:19 Red je leven door standvastigheid! Schriftlezing: Lucas 21:5-19 Het eigene van de zondag Als militairen op uitzending gaan, gaan de geestelijk verzorgers mee. Ze proberen zo dicht mogelijk bij de militairen te komen. Ze gaan bijvoorbeeld mee op patrouilles en ook bij grote operaties blijft de geestelijk verzorger niet op het kamp. Eenmaal […]
Prediking

Preekschets 2 Samuël 12:7 – Kerkdienst met gevangenen

Postille 2013 | Hittjo Hummelen | Preekschets | Schuld, Vergeving | Pastoraat

2 Samuël 12:7 Die man, dat bent u! Schriftlezing: 2 Samuël 12:1-25 Het eigene van de zondag Wat is het verschil tussen het straffen van mensen en het straffen van God? Hoe straft God ons? Aan de hand van het verhaal proberen we te weten te komen wat God van ons wil in zijn straffen. […]