Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 104:30 – Pinksteren

Postille 2014 | Tineke Zijlstra | Preekschets | Ziel | Geest, Pinksteren

Psalm 104:30 Pinksteren Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Schriftlezing: Handelingen 2:1-4; Psalm 104:25-35 Het eigene van de zondag De Paastijd is vervuld. We strekken ons uit naar de komst van de Heilige Geest. Om ons te laten vullen met nieuw leven, nieuwe adem. Nieuwe bezieling. […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 11:18b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Bekering, Missionair, Vergeving | Geest, Pinksteren, Seculariteit

Handelingen 11:18b ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’ Schriftlezing: Handelingen 11:1-18 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij uit Handelingen. Vanaf hoofdstuk 10 komt de volkenwereld als adres van het evangelie in beeld. Eerst via Petrus; […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets Galaten 6:10 – Pinksteren

Postille 2013 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Geest, Navolging, Pinksteren

Galaten 6:10 Pinksteren Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Schriftlezing: Galaten 5:25-6:10 Het eigene van de zondag Pinksteren is een centraal feest voor de kerk. Vanaf Pinksteren gaat de groep volgelingen van Jezus de wereld in met het verhaal van Jezus Christus […]
Prediking

Preekschets Galaten 5:25

Postille 2013 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Geest, Navolging, Pinksteren, Weeszondag

Galaten 5:25 Exaudi of Weeskinderen Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Deze zondag staat in het kerkelijk jaar enigszins op zichzelf vanwege de plaats tussen Hemelvaart en Pinksteren. De zondag kan goed worden betrokken op […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:15 – Pinksteren

Postille 2012 | Pim Verhoef | Preekschets | Verlossing | Doop, Geest, Pinksteren, Relaties

Romeinen 8:15 Pinksteren U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. Schriftlezing: Romeinen 8:12-17 Het eigene van de zondag Het Pinksterfeest, de vijftigste dag na Pasen, getuigt van een overvloed […]
Prediking

Preekschets Johannes 20:19-23 – Pinksteren

Postille 2011 | Lettie Oosterhof | Preekschets | Vrede | Geest, Navolging, Pinksteren

Johannes 20:19-23 Pinksteren Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen […]
Prediking

Preekschets Johannes 16:7

Postille 2011 | Lettie Oosterhof | Preekschets | Geest, Navolging, Pastoraat, Pinksteren

Johannes 16:7 Rogate Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Schriftlezing: Johannes 16:4-16 Het eigene van de zondag Deze zondag is de vijfde na Pasen en de laatste voor Hemelvaart. De […]
Prediking

Preekschets Handelingen 2:2-3 – Pinksteren

Postille 2010 | Annette Driebergen | Preekschets | Bekering, Hemel | Geest, Navolging, Pinksteren

Handelingen 2:2-3 Pinksteren Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 Het eigene van de dag Vijftigste dag van […]
Prediking

Preekschets Johannes 7:37-39

Postille 2009 | Jacob Jan Rebel | Preekschets | Zegen | Geest, Pinksteren

Johannes 7:37-39 Vierde zondag na Pinksteren Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift. Hiermee doelde hij op de […]
Prediking

Preekschets Handelingen 2:4 – Pinksteren

Postille 2009 | Karel Blei | Preekschets | Geest, Navolging, Pinksteren

Handelingen 2:4 Pinksteren Allen werden vervuld van de heilige Geest Schriftlezing: Handelingen 2:1-33 Het eigene van de zondag Van de drie grote feesten is Pinksteren in de kerk vanouds het minst populair. Anderzijds is er de (wereldwijd snel groeiende) pinksterbeweging en als binnenkerkelijk zusje de charismatische beweging. En ook buiten de kerk is er bijzondere […]