Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Rechters 16:28

Postille 2014 | Otto Grevink | Preekschets | Lijden | Bidden, Levenseinde en rouw, Overlijden, Seculariteit, Veertigdagentijd

Rechters 16:28 Oculi Simson riep de heer om hulp en bad: ‘heer, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’ Schriftlezing: Rechters 16 Het eigene van de zondag Op de derde zondag van de veertigdagentijd […]
Prediking

Preekschets Marcus 7:28

Postille 2014 | Bert Karel Foppen | Preekschets | Seculariteit, Ziekte

Marcus 7:28 Tweede zondag na Epifanie De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ Schriftlezing: Marcus 7:24-30 Het eigene van de dag Ook tijdens de tijd van Epifanie wordt al duidelijk dat het heil dat Jezus brengt niet tot de grenzen van het volk […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 11:18b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Bekering, Missionair, Vergeving | Geest, Pinksteren, Seculariteit

Handelingen 11:18b ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’ Schriftlezing: Handelingen 11:1-18 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij uit Handelingen. Vanaf hoofdstuk 10 komt de volkenwereld als adres van het evangelie in beeld. Eerst via Petrus; […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 17:23b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Dienen, Missionair | God, Seculariteit

Handelingen 17:23b Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Schriftlezing: Handelingen 17:16-34 Het eigene van de zondag Vandaag lezen wij over Paulus in Athene, bakermat van de westerse cultuur; een andere situatie dan die van Petrus bij Cornelius (zie de voorgaande schets). Hier komt in een notendop het thema van […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Matteüs 8:11-12

Postille 2013 | Willem Klamer | Preekschets | Missionair | Seculariteit

Matteüs 8:11-12 Velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk. Schriftlezing: Matteüs 8:1-13 Het eigene van de zondag Samen eten als beeld van het grote eindtijdelijke geluk. Maar wie mogen er aanschuiven en […]
Prediking

Preekschets Efeziërs 2:14

Postille 2013 | P.B. Post | Preekschets | Vrede | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Seculariteit

Efeziërs 2:14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. Schriftlezing: Efeziërs 2:11-15 Het eigene van de zondag Na het Pinksterfeest komt het eropaan of het spreken en handelen van Jezus door zijn leerlingen wordt overgenomen. Het is de tijd […]
Prediking

Preekschets 1 Samuël 5:11

Postille 2012 | Peter Schormans | Preekschets | Schuld | God, Israël, Seculariteit, Ziekte

1 Samuël 5:11 Weer riepen ze de Filistijnse stadsvorsten erbij en zeiden: ‘Stuur de ark van de God van Israël terug naar waar hij vandaan komt, anders worden we allemaal gedood.’ In heel de stad heerste namelijk een dodelijke angst, want God pakte de inwoners hard aan. Schriftlezing: 1 Samuël 5 Het eigene van de […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Psalm 14:1

Postille 2012 | Liuwe Westra | Preekschets | Missionair | God, Seculariteit

Psalm 14:1 Dwazen denken: Er is geen God. Schriftlezing: Psalm 14 Het eigene van de zondag In de zomertijd (ruim genomen) valt vaak een ogenblik van bezinning en evaluatie. Men neemt even afstand van het werk, al dan niet betaald, en de drukte. Waar zijn we mee bezig? Waar beginnen we straks weer aan? Maar […]
Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 1:25

Postille 2011 | René van den Beld | Preekschets | God, Seculariteit

1 Korintiërs 1:25 Vijfde zondag na Pinksteren Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:18-31 Het eigene van de zondag Ook op deze zondag na Pinksteren zou ik het beeld van de berghelling – zie vorige zondag – nog eens willen […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Romeinen 14:12

Postille 2011 | René van den Beld | Preekschets | God, Seculariteit

Romeinen 14:12 Vierde zondag na Pinksteren Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden Schriftlezing: Romeinen 14:1-14 Het eigene van de zondag Het wordt na Pinksteren tijd dat de gemeente zich rekenschap geeft van alles wat ze gehoord en gezien heeft van Gods liefde voor deze wereld. De tijd na Pinksteren heeft de […]