Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 115:17,18 – Stille zaterdag

Postille 2014 | Kees de Ruijter | Preekschets | Dienen, Zegen | Goede week, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Psalm 115:17, 18 Stille Zaterdag Niet de doden loven de heer, niet wie zijn afgedaald in de stilte, wij zijn het, wij zegenen de heer, van nu tot in eeuwigheid. Halleluja! Schriftlezing: Psalm 115; Matteüs 27:57-66 Het eigene van de feestdag Stille Zaterdag markeert de overgang van de lijdenstijd naar het Paasfeest. In de tekstkeus […]
Prediking

Preekschets Matteüs 26:30 – Goede Vrijdag

Postille 2014 | Kees de Ruijter | Preekschets | Lijden | Avondmaal, Goede Vrijdag, Navolging, Veertigdagentijd

Matteüs 26:30 Witte Donderdag/Goede Vrijdag Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Schriftlezing: Matteüs 26:17-35; Hebreeën 2:10-18 Het eigene van de feestdag Witte Donderdag en Goede Vrijdag hebben hun eigen plaats in het kerkelijk jaar. De veertigdagentijd vindt hier zijn toespitsing in de gedachtenis van Christus’ lijden. Vanouds heeft de kerk […]
Prediking

Preekschets Lucas 19:35

Postille 2014 | Kees Lavooij | Preekschets | Verlossing, Vrede | Palmzondag, Veertigdagentijd

Lucas 19:35 Palmarum Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Schriftlezing: Lucas 19:28-44 Het eigene van de zondag Deze zondag staat in het teken van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Al lijkt dit feest overschaduwd te worden door de gebeurtenissen die […]
Prediking

Preekschets 2 Kronieken 33:13a

Postille 2014 | Kees Lavooij | Preekschets | Lijden, Verlossing | Bidden, God, Veertigdagentijd

2 Kronieken 33:13a Judica Hij bad tot God, en God liet zich vermurwen en verhoorde zijn smeekbede. Schriftlezing: 2 Kronieken 33:10-14 Het eigene van de zondag Het gebed om recht of beter de schreeuw om recht is typerend voor heel de Schrift, maar is zeker ook een grondtoon in het boek der Psalmen. In Psalm […]
Prediking

Preekschets Ester 5:9

Postille 2014 | Kees Lavooij | Preekschets | Veertigdagentijd

Ester 5:9 Laetare Haman verliet het paleis die dag vrolijk en goedgehumeurd. Maar zodra hij in de Koningspoort Mordechai zag, die niet opstond en niet van ontzag voor hem beefde, werd hij woedend. Schriftlezing: Ester 5:9-14 Het eigene van de zondag Vanwege het halfvasten, halverwege de lijdensweken of de veertigdagentijd, valt er een roze licht […]
Prediking

Preekschets Rechters 16:28

Postille 2014 | Otto Grevink | Preekschets | Lijden | Bidden, Levenseinde en rouw, Overlijden, Seculariteit, Veertigdagentijd

Rechters 16:28 Oculi Simson riep de heer om hulp en bad: ‘heer, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’ Schriftlezing: Rechters 16 Het eigene van de zondag Op de derde zondag van de veertigdagentijd […]
Prediking

Preekschets Rechters 14:6-8

Postille 2014 | Otto Grevink | Preekschets | Geest, Relaties, Veertigdagentijd

Rechters 14:6-8 Reminiscere Toen voer de geest van de heer in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. (…) Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. […]
Prediking

Preekschets Rechters 13:5

Postille 2014 | Otto Grevink | Preekschets | Verlossing | Israël, Veertigdagentijd

Rechters 13:5 Invocabit ‘U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen.’ Schriftlezing: Rechters 13 Het eigene van […]
Prediking

Preekschets Openbaring 11:19 – Goede Vrijdag

Postille 2013 | Jurrien Mol | Preekschets | Hemel, Lijden, Openbaring | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Openbaring 11:19 Goede Vrijdag Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. Schriftlezing: Openbaring 11:15-19 Het eigene van de dag Goede Vrijdag nodigt uit tot het zetten van verschillende accenten. Dit is onder andere afhankelijk van […]
Prediking

Preekschets Openbaring 19:9a

Postille 2013 | Jurrien Mol | Preekschets | Avondmaal, Goede week, Veertigdagentijd

Openbaring 19:9a Witte Donderdag Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ Schriftlezing: Openbaring 19:6-10 Het eigene van de dag Witte Donderdag is het begin van een Paaskring (de drie dagen van Pasen) die in veel gemeenten een eigen invulling kent. In tal van […]