Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 17:13

Postille 2014 | Tineke Zijlstra | Preekschets | Bidden, Navolging, Weeszondag

Johannes 17:13 Exaudi of Weeskinderen Nu kom ik naar u toe Schriftlezing: Johannes 17:1-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft twee namen: zondag weeskind en zondag exaudi. Dat zegt veel. De Heer, de opgewekte, is teruggekeerd in de Vader. Verheerlijkt. Verhoogd. Nieuwe Adam. Tot eenheid gebracht. Voor Hem geldt oorsprong en voltooiing al. […]
Prediking

Preekschets Galaten 5:25

Postille 2013 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Geest, Navolging, Pinksteren, Weeszondag

Galaten 5:25 Exaudi of Weeskinderen Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Deze zondag staat in het kerkelijk jaar enigszins op zichzelf vanwege de plaats tussen Hemelvaart en Pinksteren. De zondag kan goed worden betrokken op […]
Prediking

Preekschets Johannes 16:7a

Postille 2012 | Pim Verhoef | Preekschets | Geest, Navolging, Weeszondag

Johannes 16:7a Exaudi of weeskinderen Het is beter voor jullie dat Ik weg ga! Schriftlezing: Johannes 16:5-15 Het eigene van de zondag Op deze wezenzondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is gekozen voor een tekst uit Johannes, waar Jezus aangeeft dat er een tijd zal komen dat Hij er lijfelijk niet meer zijn zal, maar dat […]
Prediking

Preekschets Genesis 3:21; Lucas 24:49

Postille 2011 | Lettie Oosterhof | Preekschets | Geest, Levenseinde en rouw, Overlijden, Weeszondag

Genesis 3:21; Lucas 24:49 Exaudi of Weeskinderen God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Schriftlezingen: Genesis 3 en Lucas 24:49-53 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft (ook) twee namen. […]
Prediking

Preekschets Psalm 27:4

Postille 2010 | Annette Driebergen | Preekschets | Verlossing | Bidden, God, Relaties, Weeszondag

Psalm 27:4 Exaudi Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Schriftlezing: Psalm 27 Het eigene van de zondag De naam van de zondag stamt […]
Prediking

Preekschets Johannes 16:13

Postille 2009 | Karel Blei | Preekschets | Geest, Navolging, Weeszondag

Johannes 16:13 Exaudi De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Schriftlezing: Johannes 16:12-22 Het eigene van de zondag Op de zondag na Hemelvaart, vóór Pinksteren, beseft de gemeente dat zij is aangewezen op de Geest, over wie zij niet kan beschikken. In wezen bevinden wij […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 1:14

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Bidden, Geest, Navolging, Weeszondag

Handelingen 1:14 Exaudi Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Schriftlezing: Handelingen 1:1-14 Het eigene van de dag Op deze zondag Exaudi (= Hoor, naar Psalm 27:7, of Weeskind, naar Johannes 14:18) ligt het accent weliswaar op de […]
Prediking

Preekschets Psalm 27:7

Postille 2007 | Henk de Roest | Preekschets | Verlossing | Bidden, God, Weeszondag

Psalm 27:7 Exaudi Hoor mij Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Schriftlezing: Psalm 27 Het eigene van de zondag Wanneer deze zondag in de liturgische traditie ook wel wordt aangeduid als Wezenzondag, past dit goed bij de ‘verlatenheid’ waarvan het tweede deel van Psalm 27, de aanvangspsalm deze zondag, gewag […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 1:24

Postille 2006 | E.J. Oostland | Preekschets | Bidden, Geest, God, Navolging, Pastoraat, Weeszondag

Handelingen 1:24 Exaudi Daarna baden ze als volgt: U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten … Schriftlezing: Handelingen 1:12-26 Het eigene van deze zondag De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, ook wel Wezenzondag genoemd. Aan de ene kant het […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Johannes 14:18

Postille 2005 | Wim Dekker | Preekschets | Geest, Navolging, Weeszondag

Johannes 14:18 Exaudi Ik zal u niet als wezen achterlaten. Schriftlezing: Johannes 14:15-26 Het eigene van de zondag In de dienst op de hemelvaartsdag vanuit Johannes 14:1 lag het accent op de toekomst. Jezus gaat heen om plaats te bereiden en komt dan terug. Vandaag valt de nadruk op zijn blijvende tegenwoordigheid in de Geest, […]