Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Diaconaat | Prediking

Preekschets Lucas 14:14

Postille 2013 | Theo Pleizier | Preekschets | Armoede, Gerechtigheid | Navolging, Veertigdagentijd

Lucas 14:14 Oculi Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Schriftlezing: Lucas 14:1-24 Het eigene van de zondag Zondag Oculi is genoemd naar de woorden in Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer’. In […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 11:33 – Viering van het heilig avondmaal

Postille 2012 | W.G. de Wit | Preekschets | Armoede, Rijkdom | Avondmaal

1 Korintiërs 11:33 Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Schriftlezing: 1 Korintiërs 11:17-34 Het eigene van de dienst Een dienst waarin de maaltijd van de Heer wordt gevierd, wordt in de meeste protestantse gemeenten als ‘bijzonder’ ervaren, al was het alleen maar vanwege de frequentie. Wanneer slechts […]
Diaconaat | Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 6:2

Postille 2012 | Jan Henk Hamoen | Preekschets | Armoede | Navolging

Handelingen 6:2 Cantate ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord.’ Schriftlezingen: Numeri 27:18-23 en Handelingen 6:1-17 Het eigene van de zondag Deze vijfde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 98: ‘Halleluja! Zingt de Heer een nieuw lied, want […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets Deuteronomium 15:7-8

Postille 2011 | Liuwe Westra | Preekschets | Armoede, Rijkdom | Israël, Jaarwisseling

Deuteronomium 15:7-8 Zestiende zondag na Pinksteren Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets Matteüs 6:3

Postille 2011 | Henk van den Bosch | Preekschets | Armoede, Gerechtigheid, Rijkdom | Bidden, Navolging, Relaties, Veertigdagentijd

Matteüs 6:3 Invocabit Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Schriftlezing: Matteüs 6:1-4 Het eigene van de zondag Invocabit is de eerste zondag van de Veertigdagentijd, de tijd van boete en inkeer ter voorbereiding op de viering van het mysterie van Pasen. De traditionele ‘werken’ van boete en […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets Spreuken 15:16 – Biddag

Postille 2010 | Henk van der Meulen | Preekschets | Armoede, Rijkdom | Biddag

Spreuken 15:16 Beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer, dan grote rijkdom en veel onrust. Schriftlezing: Spreuken 15:16-33 Het eigene van de dag Hoewel de gemeente in elke kerkdienst samenkomt om God te bidden en te danken, Hem te prijzen en zich voor Hem te verootmoedigen, zijn er de eeuwen door boete-, bede- […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets Filippenzen 4:18 – Dankdag

Postille 2010 | Henk van der Meulen | Preekschets | Armoede, Rijkdom | Dankdag

Filippenzen 4:18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs meer ontvangen. Mij ontbreekt niets. Schriftlezing: Filippenzen 4:10-23 Uitleg De apostel begint (vs. 10) met een dankbetuiging aan het adres van de gemeenteleden, omdat het hun nu eindelijk gelukt is hun zorg voor hem te laten zien. Het ‘nu eindelijk’ drukt uit dat de […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets Lucas 16:31

Postille 2009 | Annette Melzer | Preekschets | Armoede, Hemel, Rijkdom

Lucas 16:31 Tweede zondag na Pinksteren Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de doden opstaat. Schriftlezing: Lucas 16:19-31 Het eigene van de zondag Deze zondag volgt een wonderlijk spoor. Wie is de mens?, opnieuw die vraag. Zien we de naamloze en […]
Prediking

Preekschets 1 Samuël 22:2 – Tweede Advent

Postille 2007 | Leo Smelt | Preekschets | Armoede, Schuld, Vrede | Advent, Avondmaal

1 Samuël 22:2 Tweede Advent Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder. Schriftlezing: 1 Samuël 22:1-9 Het eigene van de zondag Met advent mogen we dromen van het vrederijk dat komt. In 1 Samuël lijkt dat gaandeweg een ver doel. Tussen […]
Diaconaat | Prediking

Preekschets Jakobus 2:17

Postille 2006 | Kees Burger | Preekschets | Armoede, Dienen, Rijkdom | Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden

Negende zondag na Pinksteren Jakobus 2:17 Als het geloof zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Schriftlezing: Jakobus 2:14-26 Uitleg Vers 14. Jakobus stelt dat het geloof existeert in de praxis. In de praxis is het geloof bevrijdend, reddend. Daar komt het tot leven, daar trekt men zich het lot aan van wie dat behoeven. […]