Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 9:27a

Postille 2014 | René van Loon | Preekschets | Bekering, Vergeving | Navolging

Handelingen 9:27a Tweede zondag na Pinksteren Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen Schriftlezing: Handelingen 9:19b-31 Het eigene van de zondag Na Pinksteren gaat het werk van de Heilige Geest door. Jezus heeft Saulus in zijn dienst genomen, maar in de christelijke gemeente leeft veel wantrouwen tegen hem. Hoe […]
Prediking

Preekschets Handelingen 9:18b

Postille 2014 | René van Loon | Preekschets | Bekering, Lijden | Doop, Geest, Navolging

Handelingen 9:18b Eerste zondag na Pinksteren Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen Schriftlezing: Handelingen 9:1-19a Het eigene van de zondag De zondagen na Pinksteren lenen zich bij uitstek voor een serie preken over het boek Handelingen, waarin het voortgaande werk van de Heilige Geest in deze wereld wordt getekend. Handelingen 9 […]
Prediking

Preekschets Lucas 5:28-29

Postille 2014 | Harry Pals | Preekschets | Bekering | Epifanie, Navolging

Lucas 5:28-29 Derde zondag na Epifanie Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. Schriftlezing: Lucas 5:27-39 Het eigene van de zondag In de tijd van Epifanie klinkt steeds de vraag: […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 11:18b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Bekering, Missionair, Vergeving | Geest, Pinksteren, Seculariteit

Handelingen 11:18b ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’ Schriftlezing: Handelingen 11:1-18 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij uit Handelingen. Vanaf hoofdstuk 10 komt de volkenwereld als adres van het evangelie in beeld. Eerst via Petrus; […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Jakobus 4:1

Postille 2013 | Hanneke Keur | Preekschets | Bekering | Pastoraat

Jakobus 4:1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? Schriftlezing: Jakobus 4:1-17 Het eigene van de zondag Vorige week zondag ging het over het beheersen van de tong. Vandaag gaat het over het beheersen van […]
Prediking

Preekschets Handelingen 3:19-21 – Eerste Advent

Postille 2012 | Arjan Markus | Preekschets | Bekering, Hemel, Vergeving | Advent

Handelingen 3:19-21 Eerste adventszondag Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen […]
Prediking

Preekschets Matteüs 9:9- Dienst in de gevangenis

Postille 2012 | Anne Kooi | Preekschets | Bekering, Vergeving | Navolging, Pastoraat

Matteüs 9:9 … en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. Schriftlezing: Matteüs 9:9-13 Het eigene van de zondag Een dienst in een gevangenis, of in een huis van bewaring, of in een penitentiaire inrichting van welke aard dan ook, is een gewone kerkelijke viering. Mensen komen daar als gemeente […]
Prediking

Preekschets Handelingen 3:26

Postille 2012 | Jan Henk Hamoen | Preekschets | Bekering, Vergeving, Zegen

Handelingen 3:26 Misericordia Domini God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Schriftlezingen: Leviticus 23:27-32, Matteüs 14:22-34, Handelingen 3:17-26 Het eigene van de zondag Deze derde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 33, die […]
Prediking

Preekschets Lucas 5:32

Postille 2012 | Preekschets | Bekering, Verlossing | Avondmaal, Navolging

Lucas 5:32 Zesde zondag na Epifanie Ik ben gekomen (..) om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Schriftlezing: Lucas 5:27-32 Uitleg Nadat in de verzen 1-11 en 17- twee levensechte voorbeelden duidelijk is geworden wat de ontmoeting met de Verlosser kan betekenen, komt Lucas in het slot van zijn vijfde hoofdstuk tot […]
Prediking

Preekschets Lucas 5:8b

Postille 2012 | Preekschets | Bekering, Dienen, Vergeving, Verlossing | Navolging

Lucas 5:8b Vierde zondag na Epifanie Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Schriftlezing: Lucas 5:1-11 Het eigene van de zondag Epifanie is de tijd in het kerkelijk jaar waarin de kerk gedenkt op welke wijze Christus aan de wereld als Verlosser is verschenen. Lucas 5 laat kernachtig zien wat dat […]