Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 4:10

Postille 2014 | Lex Boot | Preekschets | Dienen | Navolging

Johannes 4:10 Twaalfde zondag na Pinksteren Als u wist wat God wil geven. Schriftlezing: Johannes 4:5-30 Het eigene van de zondag Zie ook zondag 17 augustus. Vandaag voegen we elementen in uit de Ignatiaanse meditatie. Daarbij doen we een appèl op de verbeelding van de gemeenteleden en leiden hen in de dynamiek van het verhaal […]
Prediking

Preekschets Psalm 115:17,18 – Stille zaterdag

Postille 2014 | Kees de Ruijter | Preekschets | Dienen, Zegen | Goede week, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Psalm 115:17, 18 Stille Zaterdag Niet de doden loven de heer, niet wie zijn afgedaald in de stilte, wij zijn het, wij zegenen de heer, van nu tot in eeuwigheid. Halleluja! Schriftlezing: Psalm 115; Matteüs 27:57-66 Het eigene van de feestdag Stille Zaterdag markeert de overgang van de lijdenstijd naar het Paasfeest. In de tekstkeus […]
Prediking

Preekschets Deuteronomium 28:8

Postille 2014 | Alex van Ligten | Preekschets | Dienen, Zegen | Israël

Deuteronomium 28:8 Achtste zondag na Epifanie Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. Schriftlezing: Deuteronomium 28:1-10 Het eigene van de zondag Quinquagesima is van het rijtje zondagen in de voorvasten de enige zondag waarvan de naam klopt: het is de vijftigste dag voor Pasen. Ontleend aan de psalm voor deze zondag […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 17:23b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Dienen, Missionair | God, Seculariteit

Handelingen 17:23b Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Schriftlezing: Handelingen 17:16-34 Het eigene van de zondag Vandaag lezen wij over Paulus in Athene, bakermat van de westerse cultuur; een andere situatie dan die van Petrus bij Cornelius (zie de voorgaande schets). Hier komt in een notendop het thema van […]
Prediking

Preekschets 2 Korintiërs 1:20b

Postille 2013 | Henk Engelsma | Preekschets | Dienen | Navolging

2 Korintiërs 1:20b Quasimodo geniti En daarom is het ook door hem dat wij amen zeggen, tot Gods eer. Schriftlezing: 2 Korintiërs 1:12-22 Het eigene van de zondag Op de zondagen na Pasen bezint de gemeente zich op de verkondiging van het opstandingevangelie in de wereld. De apostel Paulus trekt met het evangelie van kruis […]
Prediking

Preekschets Lucas 12:37

Postille 2013 | Theo Pleizier | Preekschets | Dienen | Veertigdagentijd

Lucas 12:37 Reminiscere Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Schriftlezing: Lucas 12:35-48 Het eigene van de zondag De naam voor de tweede zondag van de veertigdagentijd, Reminiscere, is ontleend aan Psalm 25:6: ‘Gedenk uw ontferming’. […]
Prediking

Preekschets Genesis 49:10 – Kerst

Postille 2012 | Machteld de Mik-van der Waal | Preekschets | Dienen, Zegen | Kerst

Genesis 49:10 Kerstnacht In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Schriftlezing: Genesis 49:8-12 Het eigene van de dag In de kerstnacht vragen wij ons verwonderd af: waarom toch wilde God onder de mensen geboren worden? Niet zozeer […]
Prediking

Preekschets Deuteronomium 30:19 – Bediening van de heilige doop

Postille 2012 | W.G. de Wit | Preekschets | Dienen, Verbond | Doop, Levenseinde en rouw, Overlijden

Deuteronomium 30:19 Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen… Schriftlezing: Deuteronomium 30:15-20 Het eigene van een doopdienst Wanneer in de gemeente gemiddeld vijf keer per jaar een doopdienst wordt gehouden, is het niet nodig om de tekstkeuze te laten bepalen door de doop. Ook als in doopdiensten een rooster […]
Prediking

Preekschets Lucas 22:29,30

Postille 2012 | Arjan Oosterwijk | Preekschets | Dienen, Lijden | Navolging, Veertigdagentijd

Lucas 22:29, 30 Judica Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Schriftlezing: Lucas 22:24-30 Het eigene van de zondag De naam […]
Prediking

Preekschets Lucas 5:8b

Postille 2012 | Preekschets | Bekering, Dienen, Vergeving, Verlossing | Navolging

Lucas 5:8b Vierde zondag na Epifanie Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Schriftlezing: Lucas 5:1-11 Het eigene van de zondag Epifanie is de tijd in het kerkelijk jaar waarin de kerk gedenkt op welke wijze Christus aan de wereld als Verlosser is verschenen. Lucas 5 laat kernachtig zien wat dat […]