Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Ester 4:16

Postille 2001 | Henk Jagersma | Preekschets | Lijden

Ester 4:16 Ga heen, vergader al de joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Schriftlezingen: Genesis 18:22-33; Ester 4:1-17; Matteüs 5:13-16 Het eigene van de zondag De tekstkeuze voor deze en drie andere zondagen is bepaald door een continu-lezing van […]
Prediking

Preekschets Psalm 80:8

Postille 2014 | Marco Batenburg | Preekschets | Lijden, Verlossing | Bidden, God, Pastoraat

Psalm 80:8 Achtste zondag na Pinksteren God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Schriftlezing: Psalm 80 Het eigene van de zondag Zie de vorige schets. Thema van deze schets is ‘verlangend leven’. Uitleg Westermann categoriseert deze Psalm als een klaagpsalm van het volk (verder […]
Prediking

Preekschets Psalm 77:20

Postille 2014 | Marco Batenburg | Preekschets | Lijden, Verdriet, Verlossing | Pastoraat

Psalm 77:20 Zevende zondag na Pinksteren Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. Schriftlezing: Psalm 77 Het eigene van de zondag De zomertijd leent zich goed voor enkele preken uit het boek van Psalmen. Ik koos enkele psalmen die niet vaak (77, 97) of niet […]
Prediking

Preekschets Handelingen 9:18b

Postille 2014 | René van Loon | Preekschets | Bekering, Lijden | Doop, Geest, Navolging

Handelingen 9:18b Eerste zondag na Pinksteren Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen Schriftlezing: Handelingen 9:1-19a Het eigene van de zondag De zondagen na Pinksteren lenen zich bij uitstek voor een serie preken over het boek Handelingen, waarin het voortgaande werk van de Heilige Geest in deze wereld wordt getekend. Handelingen 9 […]
Prediking

Preekschets Johannes 16:16 – Hemelvaart

Postille 2014 | Rob van Essen | Preekschets | Lijden | Geest, Hemelvaartsdag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Johannes 16:16 Hemelvaart ‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ Schriftlezing: Johannes 16:16-24 Het eigene van de feestdag Hemelvaart kun je wel het stiefkind onder de kerkelijke vierdagen noemen. Komt dat omdat ons wereldbeeld veranderd is? De dagen dat er ophef ontstond over de woorden […]
Prediking

Preekschets Matteüs 26:30 – Goede Vrijdag

Postille 2014 | Kees de Ruijter | Preekschets | Lijden | Avondmaal, Goede Vrijdag, Navolging, Veertigdagentijd

Matteüs 26:30 Witte Donderdag/Goede Vrijdag Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Schriftlezing: Matteüs 26:17-35; Hebreeën 2:10-18 Het eigene van de feestdag Witte Donderdag en Goede Vrijdag hebben hun eigen plaats in het kerkelijk jaar. De veertigdagentijd vindt hier zijn toespitsing in de gedachtenis van Christus’ lijden. Vanouds heeft de kerk […]
Prediking

Preekschets 2 Kronieken 33:13a

Postille 2014 | Kees Lavooij | Preekschets | Lijden, Verlossing | Bidden, God, Veertigdagentijd

2 Kronieken 33:13a Judica Hij bad tot God, en God liet zich vermurwen en verhoorde zijn smeekbede. Schriftlezing: 2 Kronieken 33:10-14 Het eigene van de zondag Het gebed om recht of beter de schreeuw om recht is typerend voor heel de Schrift, maar is zeker ook een grondtoon in het boek der Psalmen. In Psalm […]
Prediking

Preekschets Rechters 16:28

Postille 2014 | Otto Grevink | Preekschets | Lijden | Bidden, Levenseinde en rouw, Overlijden, Seculariteit, Veertigdagentijd

Rechters 16:28 Oculi Simson riep de heer om hulp en bad: ‘heer, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’ Schriftlezing: Rechters 16 Het eigene van de zondag Op de derde zondag van de veertigdagentijd […]
Prediking

Preekschets Openbaring 11:19 – Goede Vrijdag

Postille 2013 | Jurrien Mol | Preekschets | Hemel, Lijden, Openbaring | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Openbaring 11:19 Goede Vrijdag Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. Schriftlezing: Openbaring 11:15-19 Het eigene van de dag Goede Vrijdag nodigt uit tot het zetten van verschillende accenten. Dit is onder andere afhankelijk van […]
Prediking

Preekschets Johannes 12:1

Postille 2013 | Wouter Klouwen | Preekschets | Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden, Palmzondag, Veertigdagentijd

Johannes 12:1 Palmarum Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Schriftlezing: Johannes 12:1, 9-19 Het eigene van de zondag Palmzondag, de zondag voor Pasen, waarop traditioneel het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gelezen, is het begin van zijn opgang naar Jeruzalem. […]