Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 9:32

Postille 2014 | René van Loon | Preekschets | Missionair | Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden

Handelingen 9:32 Derde zondag na Pinksteren Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden. Schriftlezing: Handelingen 9:32-43 Het eigene van de zondag De zomervakantie staat voor de deur. Veel gemeenteleden gaan dan elders naar een kerk en ontmoeten medechristenen. Thuisblijvers (niet iedereen kan op vakantie!) horen naderhand […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Matteüs 8:11-12

Postille 2013 | Willem Klamer | Preekschets | Missionair | Seculariteit

Matteüs 8:11-12 Velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk. Schriftlezing: Matteüs 8:1-13 Het eigene van de zondag Samen eten als beeld van het grote eindtijdelijke geluk. Maar wie mogen er aanschuiven en […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 11:18b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Bekering, Missionair, Vergeving | Geest, Pinksteren, Seculariteit

Handelingen 11:18b ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’ Schriftlezing: Handelingen 11:1-18 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij uit Handelingen. Vanaf hoofdstuk 10 komt de volkenwereld als adres van het evangelie in beeld. Eerst via Petrus; […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 17:23b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Dienen, Missionair | God, Seculariteit

Handelingen 17:23b Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Schriftlezing: Handelingen 17:16-34 Het eigene van de zondag Vandaag lezen wij over Paulus in Athene, bakermat van de westerse cultuur; een andere situatie dan die van Petrus bij Cornelius (zie de voorgaande schets). Hier komt in een notendop het thema van […]
Ecclesiologie | Prediking | Wereldkerk

Preekschets 2 Korintiërs 3:2-3a

Postille 2013 | Henk Engelsma | Preekschets | Missionair | Geest

2 Korintiërs 3:2-3a Jubilate ‘U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus…’ Schriftlezing: 2 Korintiërs 3:1-6 Uitleg Paulus’ redenering gaat verder. Hij is bezig zijn dienst te verdedigen en uit te leggen wat de achtergrond is van zijn apostelschap. […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets 2 Korintiërs 2:14

Postille 2013 | Henk Engelsma | Preekschets | Missionair | God

2 Korintiërs 2:14 Misericordia Domini God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Schriftlezing: 2 Korintiërs 1:23-2:17 Uitleg De nadruk ligt op 2 Korintiërs 2:14-17, vooral op de beelden die hebben te maken […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Johannes 3:16 – Dienst met de straat

Postille 2012 | Anne Kooi | Preekschets | Missionair | God, Pastoraat

Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Schriftlezing: Johannes 3:14-21 Het eigene van de zondag Op veel (niet alle) plekken waar straatpastoraat bestaat in ons land worden vieringen gehouden. De mensen die daarbij […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Psalm 14:1

Postille 2012 | Liuwe Westra | Preekschets | Missionair | God, Seculariteit

Psalm 14:1 Dwazen denken: Er is geen God. Schriftlezing: Psalm 14 Het eigene van de zondag In de zomertijd (ruim genomen) valt vaak een ogenblik van bezinning en evaluatie. Men neemt even afstand van het werk, al dan niet betaald, en de drukte. Waar zijn we mee bezig? Waar beginnen we straks weer aan? Maar […]
Ecclesiologie | Prediking | Wereldkerk

Preekschets Marcus 1:17

Postille 2012 | Karel Blei | Preekschets | Lijden, Missionair | Navolging

Marcus 1:17 Tweede zondag na Epifanie Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Schriftlezing: Marcus 1:16-20 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij gelijk op met het gemeenschappelijk leesrooster. Vandaag Marcus 1:16-20, de roeping van de eerste leerlingen. Uitleg Onmiddellijk op het […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Psalm 57:2 – Dienst voor belangstellenden/missionair werk

Postille 2011 | Peter Hendriks | Preekschets | Missionair | Bidden, Relaties

Psalm 57:2 Dienst voor belangstellenden/missionair werk In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen. Schriftlezing Psalm 57 Het eigene van een viering voor belangstellenden in het kader van missionair werk Wie als belangstellende een kerk binnenkomt, zal dat over het algemeen afwachtend doen, zonder heldere voorstelling van wat er gebeurt en wat mensen er […]