Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Openbaring 21:3-4

Postille 2013 | Willem Klamer | Preekschets | Heilig, Hemel, Openbaring, Verdriet | God, Pastoraat

Openbaring 21:3-4 Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. (…) Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. (…) wat er eerst was is voorbij. Schriftlezing: Openbaring 21:1-5a, 9-14, 15-23, 25; 22:1-5 Het eigene van de zondag In deze eerste dienst uit een serie van drie over het hiernamaals wordt de […]
Prediking

Preekschets Openbaring 11:19 – Goede Vrijdag

Postille 2013 | Jurrien Mol | Preekschets | Hemel, Lijden, Openbaring | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Openbaring 11:19 Goede Vrijdag Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. Schriftlezing: Openbaring 11:15-19 Het eigene van de dag Goede Vrijdag nodigt uit tot het zetten van verschillende accenten. Dit is onder andere afhankelijk van […]
Prediking

Preekschets Lucas 10:23

Postille 2013 | Theo Pleizier | Preekschets | Openbaring | Geest, Navolging, Veertigdagentijd

Lucas 10:23 Invocabit Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien!’ Schriftlezing: Lucas 10:17-24 Het eigene van de zondag Met zondag Invocabit begint de veertigdagentijd. Deze zondag is genoemd naar de slotverzen van Psalm 91 die eindigen met de woorden ‘Ik geef hem inzicht […]
Prediking

Preekschets Matteüs 2:2 – Epifanie

Postille 2013 | R. van der Weg | Preekschets | Openbaring | Epifanie

Matteüs 2:2 Epifanie ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Schriftlezing: Mattëus 2:1-12 Het eigene van de zondag ‘Verschenen is Gods genade als redding voor alle mensen’ – treffender laat de betekenis van Epifanie (Verschijning) zich niet omschrijven. Het zijn […]
Prediking

Preekschets Lucas 24:35 – Viering van het Heilig Avondmaal

Postille 2010 | Jan van Aller | Preekschets | Openbaring | Avondmaal, Navolging

Lucas 24:35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Schriftlezing: Lucas 24:13-35 Het eigene van de zondag Als kind ervoer ik bij de avondmaalsvieringen een grote discrepantie tussen taal en beleving: er was sprake van ‘vreugde, vieren en […]
Prediking

Preekschets Titus 2:11 – Kerst

Postille 2009 | Erica Hoebe-de Waard | Preekschets | Openbaring, Verlossing | Kerst, Navolging

Titus 2:11 Kerstnacht Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Schriftlezing: Titus 2:11-14 Het eigene van de kerstnacht In de kerk zijn vanavond veel mensen die je de rest van het jaar niet of nauwelijks ziet. Zij komen vanavond voor het kerstverhaal, voor herkenning, traditie, maar ook zoeken ze het Licht. Deze […]
Prediking

Preekschets Daniël 2:31-34 – Vierde Advent

Postille 2009 | Cees van Veelen | Preekschets | Openbaring | Advent

Daniël 2:31-34 Vierde adventszondag U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van […]
Prediking

Preekschets Openbaring 21:24,26 – Epifanie

Postille 2009 | J. Vree | Preekschets | Openbaring | Epifanie

Openbaring 21:24, 26 Epifanie De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Schriftlezing: Openbaring 21:1-22:7 Het eigene van de zondag In gemeenten waar op nieuwjaarsmorgen geen dienst (meer) wordt gehouden, vindt op deze zondag de eerste […]
Prediking

Preekschets Marcus 8:31

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Lijden, Openbaring | Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Marcus 8:31 Negentiende zondag na Pinksteren Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan. Schriftlezing: Marcus 8:27 – 9:1 Uitleg De historiciteit van het […]
Prediking

Preekschets Openbaring 21:5

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Hemel, Openbaring | Epifanie

Openbaring 21:5 Epifanie Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ Schriftlezing: Openbaring 21:1-8 Het eigene van de zondag Op deze zondag staat de openbaring van Jezus Christus centraal; ‘de hemel gaat popelend open’ (De adem van het jaar). Gods verschijning in lichtglans, onder andere verbonden met de ster van Betlehem, is […]