Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Jona 1:14

Postille 2014 | Theo Hettema | Preekschets | Schuld | Bidden, God

Jona 1:14 Vierde zondag na Pinksteren U bent de heer, al wat u wilt dat doet u! Schriftlezing: Jona 1 Het eigene van de zondag De liturgische kleur op de zondagen na Pinksteren is groen, de kleur van de hoop. Dat past bij het bijbelboek Jona, dat uitdrukt hoe er hoop is voor de volken […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:15 – Kerkdienst met gevangenen

Postille 2013 | Hittjo Hummelen | Preekschets | Schuld, Vergeving | Bidden, Pastoraat

Matteüs 6:15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag Waarom legt Matteüs er de nadruk op dat het belangrijk, zo niet noodzakelijk is, dat wij anderen vergeven? Aan het eind van het Onze Vader komt Jezus erop terug. Als enige […]
Prediking

Preekschets 2 Samuël 12:7 – Kerkdienst met gevangenen

Postille 2013 | Hittjo Hummelen | Preekschets | Schuld, Vergeving | Pastoraat

2 Samuël 12:7 Die man, dat bent u! Schriftlezing: 2 Samuël 12:1-25 Het eigene van de zondag Wat is het verschil tussen het straffen van mensen en het straffen van God? Hoe straft God ons? Aan de hand van het verhaal proberen we te weten te komen wat God van ons wil in zijn straffen. […]
Prediking

Preekschets Jeremia 32:25 – Vierde Advent

Postille 2012 | Roelof de Wit | Preekschets | Schuld, Verbond | Advent, Bidden, Israël

Jeremia 32:25 Vierde adventszondag Toch hebt u, heer, mijn God, mij gezegd de akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt. Schriftlezing: Jeremia 32 Uitleg Dit hoofdstuk beschrijft gebeurtenissen uit het jaar 587 voor Christus (het tiende jaar van koning Zedekia, en […]
Prediking

Preekschets 1 Samuël 5:11

Postille 2012 | Peter Schormans | Preekschets | Schuld | God, Israël, Seculariteit, Ziekte

1 Samuël 5:11 Weer riepen ze de Filistijnse stadsvorsten erbij en zeiden: ‘Stuur de ark van de God van Israël terug naar waar hij vandaan komt, anders worden we allemaal gedood.’ In heel de stad heerste namelijk een dodelijke angst, want God pakte de inwoners hard aan. Schriftlezing: 1 Samuël 5 Het eigene van de […]
Prediking

Preekschets Genesis 3:7a

Postille 2012 | Harrie de Reus | Preekschets | Schuld, Seksualiteit | Relaties

Genesis 3:7a Tweede zondag na Pinksteren Toen gingen hun beider ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Schriftlezing: Genesis 3:1-24 Het eigene van de zondag Zie de preekschets van 3 juni. Het leven van de mens als een leven bij de gratie Gods krijgt in Genesis 3 een negatieve tegenhanger: de mens die […]
Prediking

Preekschets Jesaja 64:6

Postille 2012 | Bert Weerd | Preekschets | Lijden, Schuld | Israël, Veertigdagentijd

Jesaja 64:6 Oculi Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen.U hebt uw gelaat voor ons verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. Schriftlezing: Jesaja 63:7-64:12 Het eigene van de zondag Zie zondag 26 februari met het oog op de lijdenstijd. De […]
Prediking

Preekschets Jesaja 59:12

Postille 2012 | Bert Weerd | Preekschets | Schuld, Verlossing | Veertigdagentijd

Jesaja 59:12 Invocabit Want talloos zijn onze misdaden jegens u, onze zonden getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag. Schriftlezing: Jesaja 59 Het eigene van de zondag De komende drie zondagen vallen in de lijdenstijd of de veertigdagentijd. In de lijdenstijd is het mogelijk om vanuit de Evangeliën […]
Prediking

Preekschets Lucas 19:42

Postille 2011 | Gideon van Dam | Preekschets | Bekering, Schuld, Verdriet, Vrede

Lucas 19:42 Eenentwintigste zondag na Pinksteren Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Schriftlezing: Lucas 19:41-48 Het eigene van de zondag In deze herfstzondagen of zondagen van de Voleinding zijn we op weg naar het einde van het kerkelijk jaar. De woorden […]
Prediking

Preekschet Marcus 15:24 – Goede Vrijdag

Postille 2011 | Jan Minnema | Preekschets | Lijden, Schuld | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Marcus 15:24 Goede Vrijdag Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Schriftlezing: Marcus 15:16-26 Het eigene van de dag Op de Goede Vrijdag staan we stil aan de voet van het kruis. Het past ons om ook werkelijk stil te zijn. We overdenken het lijden en […]