Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 5:6a

Postille 2009 | Ad Prosman | Preekschets | Seksualiteit | Geest, Relaties

1 Korintiërs 5:6a Veertiende zondag na Pinksteren U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Schriftlezing: 1 Korintiërs 5 Het eigene van de zondag Het eigenaardige feit doet zich voor dat het middengedeelte van de eerste brief aan de Korintiërs vrij onbekend is, in tegenstelling tot het begin en het einde van de […]
Prediking

Preekschets Genesis 3:7a

Postille 2012 | Harrie de Reus | Preekschets | Schuld, Seksualiteit | Relaties

Genesis 3:7a Tweede zondag na Pinksteren Toen gingen hun beider ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Schriftlezing: Genesis 3:1-24 Het eigene van de zondag Zie de preekschets van 3 juni. Het leven van de mens als een leven bij de gratie Gods krijgt in Genesis 3 een negatieve tegenhanger: de mens die […]
Prediking

Preekschets Genesis 19:20

Postille 2011 | Liuwe Westra | Preekschets | Seksualiteit, Verlossing | Bidden, Relaties

Genesis 19:20 Vijftiende zondag na Pinksteren Dat stadje daar is dichtbij, dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om daarheen te vluchten, dat zou mijn redding kunnen zijn; het is maar een onbeduidend stadje. Schriftlezing: Genesis 19:1-26 Het eigene van de zondag Rond deze tijd buigt het jaar van de zomer naar de […]
Prediking

Preekschets 2 Samuël 12:7 – Derde Advent

Postille 2010 | Franz-Joseph Hirs | Preekschets | Schuld, Seksualiteit | Advent, Levenseinde en rouw, Overlijden, Relaties

2 Samuël 12:7 Derde adventszondag Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u!’ Schriftlezing: 2 Samuël 11:27b-12:24 Het eigene van de zondag De laatste weken van het jaar neigen we tot reflectie op onze wederwaardigheden en tot zelfonderzoek. Vandaar dat het vandaag een goede gelegenheid is om ook bij het denken over de nieuwe David […]
Prediking

Preekschets Genesis 39:9b

Postille 2010 | Simon Dingemanse | Preekschets | Seksualiteit, Zegen | Relaties

Genesis 39:9b Achttiende zondag na Pinksteren ‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’ Schriftlezing: Genesis 39 Het eigene van de zondag Deze zondag valt in het Loofhuttenfeest dat uitloopt op Simchat Thora, vreugde der wet, op 1 oktober 2010. De verhalen over Jozef zijn echte leerverhalen, waarin […]
Prediking

Preekschets Genesis 38:26

Postille 2010 | Simon Dingemanse | Preekschets | Gerechtigheid, Schuld, Seksualiteit | Relaties

Genesis 38:26 Zeventiende zondag na Pinksteren Juda herkende ze en zei:‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Schriftlezing: Genesis 38 Het eigene van de zondag Deze zondag valt een dag na de Grote Verzoendag (Jom Kippoer). Het gaat op Grote Verzoendag om schulderkenning en om het […]
Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 6:19,20

Postille 2009 | Jacob Jan Rebel | Preekschets | Dienen, Seksualiteit | Geest, God, Relaties

1 Korintiërs 6:19, 20 Vijfde zondag na Pinksteren Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. […]
Prediking

Preekschets Matteüs 1:25 – Kerst

Postille 2008 | Corry Blei-Strijbos | Preekschets | Seksualiteit | Geest, God, Kerst, Relaties

Matteüs 1:25 Kerstnacht En hij gaf hem de naam Jezus. Schriftlezing: Matteüs 1:18-25 Het eigene van de dag Matteüs is, met Lucas, de enige evangelist die schrijft over de geboorte van Christus. Hij beschrijft niet eens de geboorte zelf. De nadruk ligt op wat volgt: dat Jozef aan de pasgeborene de naam Jezus geeft. Daarin […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 6:20

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Dienen, Seksualiteit | God, Pastoraat, Relaties

1 Korintiërs 6:20 Cantate U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Schriftlezing: 1 Korintiërs 6 Het eigene van de zondag Iedere zondag zondag Cantate genoemd worden, omdat de gemeente als ze samenkomt ook samen zingt. Toch past het bij de zondagen na Pasen dat hier zondag Cantate geplaatst is. Voor […]
Prediking

Preekschets Spreuken 30:15-16

Postille 2005 | Kees de Ruijter | Preekschets | Seksualiteit | Levenseinde en rouw, Overlijden, Relaties

Spreuken 30:15, 16 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren De bloedzuiger heeft twee dochters: geef, geef! Deze drie zijn onverzadelijk, vier zeggen nooit: Het is genoeg: het dodenrijk en de onvruchtbare schoot, de aarde die nooit van water verzadigd wordt, en het vuur dat nooit zegt: het is genoeg! Schriftlezing: Spreuken 30:1-16 Liturgische aanwijzingen In tekst en […]