Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Lucas 7:36-50

Postille 1994 | J.T. Nielsen | Preekschets | Vergeving | Jezus

4e zondag na Epifanie Lukas 7: 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Schriftlezing: Lucas 7:36-50 Thema: Jezus en de zondares Het eigene van de zondag Op deze zondag in de Epifaniëntijd een ontmoeting tussen Jezus en twee mensen, de een in aanzien, de ander veracht. Wat kan […]
Prediking

Preekschets Jona 4:2

Postille 2014 | Theo Hettema | Preekschets | Vergeving | Bidden, God, Relaties

Jona 4:2 Zesde zondag na Pinksteren U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Schriftlezing: Jona 3-4 Uitleg Wanneer het bijbelboek Jona een toneelstuk was, dan zou Jona 1-2 het eerste bedrijf vormen, met twee scènes bij en op de zee, en Jona 3-4 het tweede bedrijf, […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Handelingen 9:27a

Postille 2014 | René van Loon | Preekschets | Bekering, Vergeving | Navolging

Handelingen 9:27a Tweede zondag na Pinksteren Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen Schriftlezing: Handelingen 9:19b-31 Het eigene van de zondag Na Pinksteren gaat het werk van de Heilige Geest door. Jezus heeft Saulus in zijn dienst genomen, maar in de christelijke gemeente leeft veel wantrouwen tegen hem. Hoe […]
Prediking

Preekschets Lucas 7:47

Postille 2014 | Harry Pals | Preekschets | Vergeving | Epifanie, Relaties

Lucas 7:47 Vierde zondag na Epifanie ‘Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ Schriftlezing: Lucas 7:36-50 Het eigene van de zondag In de tijd van Epifanie klinkt steeds de vraag: wie is Jezus, […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:15 – Kerkdienst met gevangenen

Postille 2013 | Hittjo Hummelen | Preekschets | Schuld, Vergeving | Bidden, Pastoraat

Matteüs 6:15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag Waarom legt Matteüs er de nadruk op dat het belangrijk, zo niet noodzakelijk is, dat wij anderen vergeven? Aan het eind van het Onze Vader komt Jezus erop terug. Als enige […]
Prediking

Preekschets 2 Samuël 12:7 – Kerkdienst met gevangenen

Postille 2013 | Hittjo Hummelen | Preekschets | Schuld, Vergeving | Pastoraat

2 Samuël 12:7 Die man, dat bent u! Schriftlezing: 2 Samuël 12:1-25 Het eigene van de zondag Wat is het verschil tussen het straffen van mensen en het straffen van God? Hoe straft God ons? Aan de hand van het verhaal proberen we te weten te komen wat God van ons wil in zijn straffen. […]
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Handelingen 11:18b

Postille 2013 | Karel Blei | Preekschets | Bekering, Missionair, Vergeving | Geest, Pinksteren, Seculariteit

Handelingen 11:18b ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’ Schriftlezing: Handelingen 11:1-18 Het eigene van de zondag Deze en de volgende zondag lezen wij uit Handelingen. Vanaf hoofdstuk 10 komt de volkenwereld als adres van het evangelie in beeld. Eerst via Petrus; […]
Prediking

Preekschets Handelingen 3:19-21 – Eerste Advent

Postille 2012 | Arjan Markus | Preekschets | Bekering, Hemel, Vergeving | Advent

Handelingen 3:19-21 Eerste adventszondag Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen […]
Prediking

Preekschets Matteüs 9:9- Dienst in de gevangenis

Postille 2012 | Anne Kooi | Preekschets | Bekering, Vergeving | Navolging, Pastoraat

Matteüs 9:9 … en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. Schriftlezing: Matteüs 9:9-13 Het eigene van de zondag Een dienst in een gevangenis, of in een huis van bewaring, of in een penitentiaire inrichting van welke aard dan ook, is een gewone kerkelijke viering. Mensen komen daar als gemeente […]
Prediking

Preekschets Handelingen 3:26

Postille 2012 | Jan Henk Hamoen | Preekschets | Bekering, Vergeving, Zegen

Handelingen 3:26 Misericordia Domini God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Schriftlezingen: Leviticus 23:27-32, Matteüs 14:22-34, Handelingen 3:17-26 Het eigene van de zondag Deze derde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 33, die […]