Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets – Verlies en verdriet

Postille 2014 | E. van der Veen | Preekschets | Verdriet, Verlossing | Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

Zondag 1 Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Lezing: Heidelbergse Catechismus, zondag 1 Het eigene van de zondag Het thema troost past goed aan het begin van het kalenderjaar en sluit aan bij de oude – nu vrijwel in onbruik geraakte – traditie om in januari met zondag 1 te […]

Prediking

Preekschets Psalm 80:8

Postille 2014 | Marco Batenburg | Preekschets | Lijden, Verlossing | Bidden, God, Pastoraat

Psalm 80:8 Achtste zondag na Pinksteren God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Schriftlezing: Psalm 80 Het eigene van de zondag Zie de vorige schets. Thema van deze schets is ‘verlangend leven’. Uitleg Westermann categoriseert deze Psalm als een klaagpsalm van het volk (verder […]

Prediking

Preekschets Psalm 77:20

Postille 2014 | Marco Batenburg | Preekschets | Lijden, Verdriet, Verlossing | Pastoraat

Psalm 77:20 Zevende zondag na Pinksteren Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. Schriftlezing: Psalm 77 Het eigene van de zondag De zomertijd leent zich goed voor enkele preken uit het boek van Psalmen. Ik koos enkele psalmen die niet vaak (77, 97) of niet […]

Prediking

Preekschets Jona 2:7

Postille 2014 | Theo Hettema | Preekschets | Verlossing | Bidden, God, Levenseinde en rouw, Overlijden

Jona 2:7 Vijfde zondag na Pinksteren Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o heer, mijn God! Schriftlezing: Jona 2 Uitleg Na Gods redding van de zeelieden krijgen we nu als tweede scène Gods redding van Jona. Het proza van dit gedeelte krijgt legendarische proporties en daarbij komt de poëzie van een psalm. […]

Prediking

Preekschets Psalm 81:11

Postille 2014 | Sytze de Vries | Preekschets | Verlossing | God, Israël

Psalm 81:11 Quasimodo geniti ‘Ik ben de heer, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je mond, ik zal hem vullen.’ Schriftlezing: Psalm 81 Het eigene van de zondag Ik heb ervoor gekozen de klassieke intochtspsalmen van deze eerste vier zondagen van de Paastijd eens tot preekstof te verheffen. Waar de gemeente […]

Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:3-5 – Pasen

Postille 2014 | Kees de Ruijter | Preekschets | Hemel, Verlossing | Pasen

1 Petrus 1:3-5 Pasen Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel […]

Prediking

Preekschets Lucas 19:35

Postille 2014 | Kees Lavooij | Preekschets | Verlossing, Vrede | Palmzondag, Veertigdagentijd

Lucas 19:35 Palmarum Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Schriftlezing: Lucas 19:28-44 Het eigene van de zondag Deze zondag staat in het teken van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Al lijkt dit feest overschaduwd te worden door de gebeurtenissen die […]

Prediking

Preekschets 2 Kronieken 33:13a

Postille 2014 | Kees Lavooij | Preekschets | Lijden, Verlossing | Bidden, God, Veertigdagentijd

2 Kronieken 33:13a Judica Hij bad tot God, en God liet zich vermurwen en verhoorde zijn smeekbede. Schriftlezing: 2 Kronieken 33:10-14 Het eigene van de zondag Het gebed om recht of beter de schreeuw om recht is typerend voor heel de Schrift, maar is zeker ook een grondtoon in het boek der Psalmen. In Psalm […]

Prediking

Preekschets Rechters 13:5

Postille 2014 | Otto Grevink | Preekschets | Verlossing | Israël, Veertigdagentijd

Rechters 13:5 Invocabit ‘U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen.’ Schriftlezing: Rechters 13 Het eigene van […]

Prediking

Preekschets Lucas 2:31

Postille 2013 | Hans van Solkema | Preekschets | Verlossing, Vrede | Geest, Kerst

Lucas 2:31 Zondag na Kerstmis Want met eigen ogen heb ik de redding gezien… Schriftlezing: Lucas 2:22-40 Het eigene van de zondag Na de vele gasten in de kerstnacht en op de kerstmorgen is op deze zondag de gemeente weer ‘op zichzelf, zij het dat ook sommige gemeenteleden deze zondag als een ‘adempauze’ gebruiken en […]