Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Genesis 32:26

Postille 2015 | Corja Menken-Bekius | Preekschets | Zegen | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

Gedenken van de overledenen / Laatste zondag van het kerkelijk jaar Genesis 32:26 …tenzij Gij mij zegent. Schriftlezingen: Genesis 32:22-32; Openbaring 2:17 Het eigene van de zondag Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in vele gemeenten de namen genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarmee heeft deze dienst […]

Prediking

Preekschets Psalm 119:1

Postille 2014 | Corine Sloots | Preekschets | Zegen | God

Psalm 119:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de heer, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Schriftlezing: Psalm 119:1-8 Uitleg Psalm 119 is de langste psalm van het gehele psalter. Speciaal aan deze psalm is de indeling. De psalm is verdeeld in 22 gedeeltes […]

Prediking

Preekschets Psalm 66:1,2

Postille 2014 | Sytze de Vries | Preekschets | Zegen | God, Israël

Psalm 66:1, 2 Jubilate Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam Schriftlezing: Psalm 66 Het eigene van de zondag Psalm van de intocht voor de derde zondag na Pasen, doorgaans als zondag Jubilate bekend, naar het eerste woord van deze psalm. Het Dienstboek geeft vers 1-2b aan als antifoon, en […]

Prediking

Preekschets Psalm 115:17,18 – Stille zaterdag

Postille 2014 | Kees de Ruijter | Preekschets | Dienen, Zegen | Goede week, Levenseinde en rouw, Overlijden, Veertigdagentijd

Psalm 115:17, 18 Stille Zaterdag Niet de doden loven de heer, niet wie zijn afgedaald in de stilte, wij zijn het, wij zegenen de heer, van nu tot in eeuwigheid. Halleluja! Schriftlezing: Psalm 115; Matteüs 27:57-66 Het eigene van de feestdag Stille Zaterdag markeert de overgang van de lijdenstijd naar het Paasfeest. In de tekstkeus […]

Prediking

Preekschets Deuteronomium 28:8

Postille 2014 | Alex van Ligten | Preekschets | Dienen, Zegen | Israël

Deuteronomium 28:8 Achtste zondag na Epifanie Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. Schriftlezing: Deuteronomium 28:1-10 Het eigene van de zondag Quinquagesima is van het rijtje zondagen in de voorvasten de enige zondag waarvan de naam klopt: het is de vijftigste dag voor Pasen. Ontleend aan de psalm voor deze zondag […]

Prediking

Preekschets Deuteronomium 26:1a

Postille 2014 | Alex van Ligten | Preekschets | Zegen | Israël

Deuteronomium 26:1a Zesde zondag na Epifanie Straks zult u het land binnengaan dat de heer, uw God, u als grondgebied zal geven. Schriftlezing: Deuteronomium 26:1-11 Het eigene van de zondag Hebben deze en de komende zondagen wel iets eigens? Ze lijken tegenwoordig wat te hangen tussen de zondagen na Epifanie en de veertigdagentijd. Op het […]

Prediking

Preekschets Deuteronomium 8:7a

Postille 2013 | Liuwe Westra | Preekschets | Zegen | God, Israël

Deuteronomium 8:7a Straks brengt de Heer, uw God, u naar een goed land. Schriftlezing: Deuteronomium 8:7-10 Het eigene van de zondag Op het platteland is het op veel plaatsen gebruikelijk de dorpsfeesten af te sluiten met een laagdrempelige kerkdienst in de open lucht of in de feesttent. Dergelijke diensten trekken een geheel eigen publiek en […]

Prediking

Preekschets Jakobus 3:9

Postille 2013 | Hanneke Keur | Preekschets | Zegen | God, Pastoraat

Jakobus 3:9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Schriftlezing: Jakobus 3:1-18 Het eigene van de zondag In de zomer hebben we in Hilversum de gewoonte af te wijken van het leesrooster. We kiezen dan voor een eigen project. Zo […]

Prediking

Preekschets Genesis 49:10 – Kerst

Postille 2012 | Machteld de Mik-van der Waal | Preekschets | Dienen, Zegen | Kerst

Genesis 49:10 Kerstnacht In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Schriftlezing: Genesis 49:8-12 Het eigene van de dag In de kerstnacht vragen wij ons verwonderd af: waarom toch wilde God onder de mensen geboren worden? Niet zozeer […]

Prediking

Preekschets Genesis 25:30-31 – Kerk-en-schooldienst

Postille 2012 | Gertrudeke van der Maas | Preekschets | Verbond, Zegen

Genesis 25:30-31 ‘Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt, ik ben doodmoe,’ zei Esau tegen Jakob. (Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd.) ‘Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt,’ antwoordde Jakob. Schriftlezing: Genesis 25:19-34 Het eigene van een kerk-en-schooldienst In een kerk-en-schooldienst zoals die in onze gemeente gehouden wordt, komt […]