Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Exodus 29:5a – Derde Advent

Exodus 29:5a Derde Advent Trek Aaron daarna de priesterkleding aan. Schriftlezing: Exodus 29:1-9 Het eigene van de zondag Niet alleen koningen werden gezalfd in Israël. Ook de hogepriester Aaron werd gezalfd toen hij werd aangesteld. Deze derde Adventszondag gaat over wat men van de priesterlijke gezalfde mag verwachten. Uitleg Israël heeft de bestemming om een […]

Premium

Preekschets Psalm 45:8 – Tweede Advent

Psalm 45:8 Tweede Advent U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad.Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Schriftlezing: Psalm 45 Het eigene van de zondag De koning zal zijn volk grote vreugde bereiden. Die vreugde is bijna tastbaar bij lezing van Psalm 45, een liefdeslied dat zindert […]

Premium

Preekschets Haggaï 1:8

Haggaï 1:8 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt dit huis; dan zal Ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden. Schriftlezing: Haggaï 1:1-15a Het eigene van de zondag Op drie zondagen, die scharnieren tussen het ‘van Pinksteren af’ en het ‘naar Epifanie toe’, tussen de herinnering aan en de verwachting […]

Nieuwe boeken