Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Matteüs 2:9 – Kerst

Postille 2005 | Cees Vogelvanger | Preekschets | God, Kerst, Navolging

Matteüs 2:9 Kerstmorgen Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Schriftlezing: Prediker 8:1-9 en Matteüs 2:1-12 Het eigene van de zondag Een kerstochtenddienst […]
Prediking

Preekschets Matteüs 1:23 – Kerst

Postille 2005 | Cees Vogelvanger | Preekschets | Geest, God, Kerst, Levenseinde en rouw, Overlijden

Matteüs 1:23 Kerstnacht De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’. Schriftlezing: Prediker 1:1-11 en Matteüs 1:18-25 Het eigene van deze nacht De kerstnacht is een fenomeen apart, zwevend tussen kerstdecoratie en visitekaartje. Uitgangspunt hier is herkenbaarheid in […]
Prediking

Preekschets Numeri 11:29 – Vierde Advent

Postille 2005 | Dussie Hofstra | Preekschets | Dienen | Advent, Geest, God, Israël, Pinksteren

Numeri 11:29 Vierde Advent Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen?Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ Schriftlezing: Numeri 11:4-31 Het eigene van de zondag Hij die zelf gezalfd is met Gods geest, verlangt ernaar dat allen deze zalving zullen ontvangen. De profeet […]
Prediking

Preekschets Exodus 29:5a – Derde Advent

Postille 2005 | Dussie Hofstra | Preekschets | Dienen, Gerechtigheid, Heilig, Verbond | Advent, God, Israël

Exodus 29:5a Derde Advent Trek Aaron daarna de priesterkleding aan. Schriftlezing: Exodus 29:1-9 Het eigene van de zondag Niet alleen koningen werden gezalfd in Israël. Ook de hogepriester Aaron werd gezalfd toen hij werd aangesteld. Deze derde Adventszondag gaat over wat men van de priesterlijke gezalfde mag verwachten. Uitleg Israël heeft de bestemming om een […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Psalm 45:8 – Tweede Advent

Postille 2005 | Dussie Hofstra | Preekschets | Gerechtigheid | Advent, Geest, God, Relaties

Psalm 45:8 Tweede Advent U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad.Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Schriftlezing: Psalm 45 Het eigene van de zondag De koning zal zijn volk grote vreugde bereiden. Die vreugde is bijna tastbaar bij lezing van Psalm 45, een liefdeslied dat zindert […]
Prediking

Preekschets Psalm 89:20b-21 – Eerste Advent

Postille 2005 | Dussie Hofstra | Preekschets | Verbond | Advent, God, Relaties

Psalm 89:20b-21 Eerste Advent Ik heb hulp geboden aan een held, een jongen uit het volk verheven.In David vond ik een dienaar, ik zalfde hem met heilige olie. Schriftlezing: Psalm 89:1-3; 20-28; 50-53 Het eigene van de zondag Voor de Adventszondagen heb ik vier lezingen gekozen die raken aan het thema ‘De verwachting van de […]
Prediking

Preekschets Haggaï 2:20c

Postille 2005 | Rinse Reeling Brouwer | Preekschets | Dienen, Zegen | Eeuwigheidszondag, God, Israël

Haggaï 2:20c Zevenentwintigste zondag na Pinksteren Van deze dag af zal Ik zegenen! Schriftlezing: Haggaï2:10-23 Liturgische aanwijzingen Evangelielezing: in Lucas 21:29-33 (36) komen zowel de vijgenboom als de nabijheid van het nieuwe regime uit de Haggaï-tekst terug. Psalm 148 roept de hele schepping op om in te stemmen met de lofzang voor Jhwhdie zijn volk […]
Prediking

Preekschets Haggaï 2:7b, 8

Postille 2005 | Rinse Reeling Brouwer | Preekschets | Hemel, Verlossing | Israël

Haggaï 2:7b, 8 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Nog eens, nog een weinig is het en Ik doe beven de hemelen en de aarde, de zee en het droge en Ik doe beven alle volken, dat zij komen, het verlangen van alle volken, en Ik vul dit huis met verschijning Schriftlezing: Haggaï 1:15b-2:9 Liturgische aanwijzingen Evangelielezing: […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Haggaï 1:8

Postille 2005 | Rinse Reeling Brouwer | Preekschets | Dienen, Verlossing | God, Israël

Haggaï 1:8 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt dit huis; dan zal Ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden. Schriftlezing: Haggaï 1:1-15a Het eigene van de zondag Op drie zondagen, die scharnieren tussen het ‘van Pinksteren af’ en het ‘naar Epifanie toe’, tussen de herinnering aan en de verwachting […]
Prediking

Preekschets Spreuken 18:10

Postille 2005 | Kees de Ruijter | Preekschets | Lijden, Verlossing | God, Hervormingsdag

Spreuken 18:10 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. Schriftlezing: Spreuken 18:9-14; 10:24-32 Het eigene van de zondag Desgewenst is de tekst te gebruiken bij het beleggen van een dienst op of rond 31 oktober vanwege de reminiscentie die het vers oproept aan […]