Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Lucas 2:31

Postille 2013 | Hans van Solkema | Preekschets | Verlossing, Vrede | Geest, Kerst

Lucas 2:31 Zondag na Kerstmis Want met eigen ogen heb ik de redding gezien… Schriftlezing: Lucas 2:22-40 Het eigene van de zondag Na de vele gasten in de kerstnacht en op de kerstmorgen is op deze zondag de gemeente weer ‘op zichzelf, zij het dat ook sommige gemeenteleden deze zondag als een ‘adempauze’ gebruiken en […]
Prediking

Preekschets Johannes 1:14 – Kerst

Postille 2013 | Hans van Solkema | Preekschets | Kerst

Johannes 1:14 Kerstmorgen Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Schriftlezing: Johannes 1:1-18 Het eigene van de dag Het klassieke rooster geeft voor de eerste kerstdag de proloog van het Johannesevangelie aan. […]
Prediking

Preekschets Lucas 2:10 – Kerst

Postille 2013 | Hans van Solkema | Preekschets | Verlossing | Kerst

Lucas 2:10 Kerstnacht De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.’ Schriftlezing: Lucas 2:1-20 Het eigene van de dag Het centrale thema van de kerstnacht is natuurlijk de geboorte van Christus. Met de verwachting dit verhaal te horen, komen […]
Prediking

Preekschets Sefanja 3:17 – Vierde Advent

Postille 2013 | D. de Jong | Preekschets | Advent, God, Relaties

Sefanja 3:17 Vierde adventszondag De heer, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt.Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. Schriftlezing: Sefanja 3:14-20 Het eigene van de zondag De vierde adventszondag wordt Rorate genoemd, […]
Prediking

Preekschets Sefanja 3:5 – Derde Advent

Postille 2013 | D. de Jong | Preekschets | Vrede | Advent, God

Sefanja 3:5 Derde adventszondag Maar de heer is in haar midden, hij is rechtvaardig, hij doet geen onrecht.Iedere ochtend wanneer het licht wordt spreekt hij recht, en nooit ontbreekt hij.Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte. Schriftlezing: Sefanja 3:1-13 Het eigene van de zondag De derde zondag van advent wordt ook wel zondag Gaudete genoemd, […]
Prediking

Preekschets Sefanja 2:14b, 15a – Tweede Advent

Postille 2013 | D. de Jong | Preekschets | Advent

Sefanja 2:14b, 15a Tweede adventszondag Een stem zal door het venster zingen, puin zal op de drempel liggen, want het cederwerk is blootgelegd.Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde, die in haar hart zei: Ik en verder niemand. (hsv) Schriftlezing: Sefanja 2:4-15 Het eigene van de zondag In het kerkelijk jaar heet de […]
Prediking

Preekschets Sefanja 1:12 – Eerste Advent

Postille 2013 | D. de Jong | Preekschets | Advent

Sefanja 1:12 Eerste adventszondag Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen, straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan en denken:De heer doet geen goed en geen kwaad. Schriftlezing: Sefanja 1:1-2:3 Het eigene van de zondag De adventstijd wordt nog altijd door velen beschouwd als de tijd waarin het kerstfeest verwacht wordt. Het gaat […]
Prediking

Preekschets Psalm 147:7b – Trouwdienst

Postille 2013 | Karin van den Broeke | Preekschets | Verbond | God, Israël, Relaties

Psalm 147:7b Zing voor onze God een lied bij de lier. Schriftlezing: Psalm 147 Het eigene van een trouwdienst Wanneer mensen voor het aangezicht van de Eeuwige samenkomen, zetten zij een andere stap dan dat zij naar het stadhuis of naar de notaris gaan. In een trouwviering vragen zij om een zegen over hun samenzijn […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Psalm 84:4-5 – Kerksluiting

Postille 2013 | Henk de Roest | Preekschets | Verdriet | Pastoraat

Psalm 84:4-5 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij uw loven. Schriftlezing: Psalm 84 Het eigene van de gelegenheid De tekstkeuze vraagt enige toelichting. Uit […]
Prediking

Preekschets Matteüs 6:15 – Kerkdienst met gevangenen

Postille 2013 | Hittjo Hummelen | Preekschets | Schuld, Vergeving | Bidden, Pastoraat

Matteüs 6:15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag Waarom legt Matteüs er de nadruk op dat het belangrijk, zo niet noodzakelijk is, dat wij anderen vergeven? Aan het eind van het Onze Vader komt Jezus erop terug. Als enige […]