Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Lucas 1:76 – Vierde Advent

Postille 2015 | John van Eck | Preekschets | Vrede | Advent

Vierde adventszondagLucas 1:76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken. Schriftlezingen: Jesaja 8:23-9:6; Lucas 1 :76-79, 3:1-22 (Tweede deel van de lofzang van Zacharias) Het eigene van de zondag Het tweede gedeelte van de lofzang heeft […]
Prediking

Preekschets Lucas 1:68 – Derde Advent

Postille 2015 | John van Eck | Preekschets | Advent

Derde adventLucas 1:68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.’ Schriftlezingen: Psalm 132; Lucas 1:67-79 (eerste deel van de lofzang van Zacharias) Het eigene van de zondag Op de derde en vierde Adventszondag komt de lofzang van Zacharias aan de orde. Het gaat in deze […]
Prediking

Preekschets Lucas 1:18 – Tweede Advent

Postille 2015 | John van Eck | Preekschets | Advent

2e advent Lucas 1:18aZacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Schriftlezingen: Psalm 62: 1-9; Lucas 1: 13-25 (de reactie van Zacharias en Elisabet) Het eigene van de zondag Voor de Adventszondagen: zie bij eerste adventszondag. In de vorige preek ging het om de trouw van God aan zijn woord. […]
Prediking

Preekschets Lucas 1:13 – Eerste Advent

Postille 2015 | John van Eck | Preekschets | Advent

Lucas 1:13Eerste Advent Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.’ Schriftlezingen: Maleachi 4; Lucas 1:5-17 Het eigene van de zondag In de tijd van Advent staan we stil bij het komen van Gods Koninkrijk. […]
Prediking

Preekschets Genesis 32:26

Postille 2015 | Corja Menken-Bekius | Preekschets | Zegen | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat

Gedenken van de overledenen / Laatste zondag van het kerkelijk jaar Genesis 32:26 …tenzij Gij mij zegent. Schriftlezingen: Genesis 32:22-32; Openbaring 2:17 Het eigene van de zondag Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in vele gemeenten de namen genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarmee heeft deze dienst […]
Prediking

Preekschets 2 Samuël 1:11,17

Postille 2015 | Harmen Jansen | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Tiende zondag van de herfst 2 Samuël 1:11,17 Toen greep David zijn klederen en scheurde ze; en alle mannen die bij hem waren, evenzo (…) En David zong dit klaaglied over Saul en zijn zoon Jonatan… Schriftlezing: 2 Samuël 1: 1-12, 17-27 Het eigene van de zondag Algemeen: ook genoemd derde zondag van de Voleinding, […]
Prediking

Preekschets 1 Samuël 20:16,17

Postille 2015 | H. Hansen | Preekschets | Verbond | Relaties

Negende zondag van de herfst 1 Samuël 20:16,17 Toen sloot Jonatan dit verbond met het huis van David: De Here zal het eisen van de hand van de vijanden van David. En Jonatan liet David opnieuw zweren bij zijn liefde voor hem, want hij had hem lief als zichzelf. Schriftlezingen: 1 Samuël 20; Johannes 15:13-15 […]
Prediking

Preekschets 1 Samuël 16:23

Postille 2015 | Harmen Jansen | Preekschets | Geest

Achtste zondag van de herfst 1 Samuël 16:23 En telkens als die geest Gods over Saul kwam, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting, hij voelde zich beter en de boze geest week van hem. Schriftlezingen: 1 Samuël 16:13-23; Psalm 61 of een andere psalm van David; Efeziërs 5:15-21 Het eigene van […]