Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij Psalm 42:2b voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Preekwijzer 2021 | Wim Scheltens | Preekschets | Eeuwigheidszondag

Zo smacht mijn ziel naar u, o God Psalm 42: 2b Schriftlezing: Psalm 42 Thema: Wanneer zal zijn glimlach mij begroeten? Liturgisch kader Het eigene van deze zondag, de ‘eeuwigheidszondag’: de namen worden genoemd van gemeenteleden en van mensen rondom de gemeente die overleden zijn in het afgelopen kerkelijke jaar. Bijbelteksten bij de uitvaarten geven […]
Prediking

Goedehandelande

Preekwijzer 2020 | Stephan de Jong | Overig | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Een verhaal voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag), Gedachteniszondag of Allerzielen Ze zouden de reis van hun leven gaan maken. Vol verwachting gingen ze aan boord. De vrouwen, mannen en kinderen werden door de kapitein en de kapiteinsvrouw hartelijk ontvangen op hun zeilschip. Ze hoopten op een mooie reis over de wereldzeeën. […]
Prediking

Preekschets Jeremia 16:5-7

Preekwijzer 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Overlijden

Eeuwigheidszondag of Laatste zondag van het kerkelijk jaar Dit zegt de HEER: Ga niet naar een huis waar een rouwmaaltijd gehouden wordt; rouw niet mee en toon geen medeleven, want ik ontneem dit volk mijn vriendschap, liefde en erbarmen – spreekt de HEER –, zodat groot en klein in dit land zullen sterven. Ze zullen […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Laatste zondag van de voleinding of Eeuwigheidszondag of Laatste zondag van het kerkelijk jaar Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 1 Tessalonicenzen 4:14 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Zie ook Preekschets 1 […]
Prediking

Preekillustraties: Wederkomst

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

Wij weten niet wat er komt, maar we weten wel Wie er komt. Helmuth Thielicke De Bijbel draagt geen titel. Maar als hij er een droeg zou het deze kunnen zijn: Hij komt. O. Noordmans De gemeente heeft de belofte van Jezus over Zijn wederkomst gelovig bewaard. De vervulling van de belofte dat Hij spoedig […]
Prediking

Preekillustraties: Toekomst

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

Vertrouw het verleden toe aan God barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid. A. Augustinus De toekomst is slechts verwijding van het door God geschonken vergezicht. M.J.A. de Vrijer Misschien breekt morgen de jongste dag aan. Dan zullen we graag het werk voor een betere.D. Bonhoeffer Met elke daad die […]
Prediking

Preekillustraties: Verdriet

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Lijden, Verdriet | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Gemeenschap is voorwaarde voor verdriet; geen gemeenschap – geen verdriet. W. ter Horst Zoals het voor joodse vrouwen een schande was om kinderloos te blijven, zo zou het voor een christen een schande moeten zijn om zonder tranen te blijven, die net als kinderen een gave Gods zijn. Sören Kierkegaard Niemand kan worden getroost, die […]
Prediking

Preekillustraties: Troost

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Verdriet | Eeuwigheidszondag

Ik ben aan ’t eind van mijn humaan latijn, er is geen troost in bloem – of zonfestijn. Er is behoud voor arme mensenzielen in Christus’ kruis … en heel de rest is schijn. Fedde Schurer Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden. Godfried Bomans Troost is een verwijt aan het verdriet. […]
Prediking

Preekillustraties: Oordeel

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

In Workum bevindt zich een museum gewijd aan het werk van Jopie Huisman. Deze Friese voddenman en schilder schilderde bij voorkeur oude schoenen, versleten dingen en kapotte kleren. Dat deed hij met zoveel liefde dat je de schoonheid gaat zien van die oude zooi. Zou God zo ook niet oordelen over mensen? Stephan de Jong […]
Prediking

Preekschets Lucas 20:38 – 10e zondag van de herfst

Preekwijzer 2017 | Esther van der Panne | Preekschets | Eeuwigheidszondag

Tiende zondag van de herfstEeuwigheidszondag of laatste zondag van het kerkelijk jaar Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Lucas 20:38Tekst: Lucas 20:27-40Thema: Bij God leven Liturgisch kader De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van de voleinding: een proces waarin […]