Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets voor Pinksteren bij Handelingen 19:2b

Preekwijzer 2021 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Doop, Geest, Pinksteren

Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ Handelingen 19:2b Schriftlezing: Handelingen 19:1-7 Het eigene van de zondag Pinksteren, de vijftigste Paasdag is de afsluiting van de Paastijd. Het is Pasen in al zijn volheid. Met Pinksteren doordringt het nieuwe leven dat Christus bracht met zijn opstanding, alle […]
Prediking

Preekschets voor de 2e zondag na Epifanie – 1 Korintiërs 2:4

Preekwijzer 2020 | Alida Groeneveld | Preekschets | Epifanie, Geest, Jezus

De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest. 1 Korintiërs 2:4 Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:1-10 Het eigene van de zondag Deze zondag behoort in het kerkelijke jaar tot de tijd van Epifanie, een liturgisch hoogfeest. Kerst is weliswaar voorbij, maar de vreugde ervan werkt in […]
Prediking

Preekschets 1e Advent – 1 Samuël 9:20a en 16:11b

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent, Geest

‘Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn al gevonden.’ ‘En hij zei: de jongste is nog achtergebleven, zie hij weidt de schapen’ Schriftlezingen: 1 Samuël 9: 1-10 en 18-21, 1 Samuël 16: 1-13 Zie ook: Preekschets voor 2e advent – […]
Prediking

Preekschets Handelingen 2:1-4 – Pinksteren

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Geest, Pinksteren

Pinksterzondag, Pinksteren Toen de dag van het ​Pinksterfeest​ aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:9b – vijfde zondag in de veertigdagentijd

Preekwijzer 2020 | Alida Groeneveld | Preekschets | Geest, Veertigdagentijd

U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Romeinen 8:9b Schriftlezing: Romeinen 8:6-11 Het eigene van de zondag en de veertigdagentijd Deze zondag is de 5e zondag in de veertigdagentijd, de periode van bezinning en toeleven naar de goede of stille week en Pasen. De naam Judica, die […]
Prediking

Preekillustraties: Ziel

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Ziel | Geest

Zie ook Preekillustraties: Geest Illustraties Wat ruimte betekent voor de materie, is de ziel voor de geest. Lawrence Durrell Het lichaam is dat deel van de ziel dat kan worden gezien. W. Blake Neem een bekken water, leg er een spiegel in en zet dat onder de zonnebol. De zon werpt haar lichtglans uit haar […]
Prediking

Preekillustraties: Pinksteren

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Geest, Pinksteren

Zie ook Preekillustraties: Geest Illustraties Pinksteren: de belangrijkste huisvredebreuk uit de geschiedenis. O. Noordmans Het is nauwelijks in te denken wat de kerk in de tegenwoordige wereld zou hebben betekend, als zij op het niveau van de Pinksterdag was blijven staan. P. op den Velde Pinksteren voor te stellen als een moeilijk te vieren feest […]
Prediking

Preekschets Handelingen 2:11b – Pinksteren

Preekwijzer 2019 | Jan-Willem Wind | Preekschets | Bekering | Geest, Pinksteren

…Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Handelingen 2:11b Schriftgedeelte: Handelingen 2: 1-13 Het eigene van de zondag Op de 50e dag na de opstanding van Jezus doet God wat Hij bij monde van profeten (bijvoorbeeld Joël 2) al eeuwenlang beloofd heeft: de uitstorting van de Heilige Geest op […]
Prediking

Preekschets bij NLB 706 – Trinitatis

Preekwijzer 2018 | Marleen Bloklander-de Jong | Preekschets | Geest, Jezus

Zondag Trinitatis Dans mee met Vader, Zoon en Geest NLB 706 uit Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk Zie ook Kindermoment & tienermoment bij Zondag Trinitatis (specifiek bij deze preekschets passend) Het eigene van de zondag Vandaag is het de eerste zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, Drievuldigheidszondag. Na het vieren van alle kerkelijke […]
Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 12:12-13 – Pinksteren

Preekwijzer 2018 | Koen Holtzapffel | Preekschets | Geest, Pinksteren

… wij zijn allen van één Geest doordrenkt… 1 Korintiërs 12: 12-13 Schriftlezingen: Handelingen 2: 1-13 en 1 Korintiërs 12: 12-20 Liturgisch kader Ook op Pinksterzondag leven we kerkelijk gezien nog in de tijd van Pasen. Het Pinksterfeest sluit de tweede kring, de Paaskring af (de Kerstkring is de eerste). Na Pasen en Hemelvaartsdag viert […]