Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:4

Preekwijzer 2021 | Marinus Beute | Preekschets | Epifanie, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Marcus 3:4 Schriftlezing: Marcus 2:23-3:6 Overige lezingen: Deuteronomium 30:11-20 Thema: Levensbedreigend Zie ook Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:34 Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie […]
Prediking

Goedehandelande

Preekwijzer 2020 | Stephan de Jong | Overig | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Een verhaal voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag), Gedachteniszondag of Allerzielen Ze zouden de reis van hun leven gaan maken. Vol verwachting gingen ze aan boord. De vrouwen, mannen en kinderen werden door de kapitein en de kapiteinsvrouw hartelijk ontvangen op hun zeilschip. Ze hoopten op een mooie reis over de wereldzeeën. […]
Prediking

Preekschets Jeremia 16:5-7

Preekwijzer 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Overlijden

Eeuwigheidszondag of Laatste zondag van het kerkelijk jaar Dit zegt de HEER: Ga niet naar een huis waar een rouwmaaltijd gehouden wordt; rouw niet mee en toon geen medeleven, want ik ontneem dit volk mijn vriendschap, liefde en erbarmen – spreekt de HEER –, zodat groot en klein in dit land zullen sterven. Ze zullen […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Laatste zondag van de voleinding of Eeuwigheidszondag of Laatste zondag van het kerkelijk jaar Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 1 Tessalonicenzen 4:14 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Zie ook Preekschets 1 […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 1:10

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Hemel | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Voorlaatste zondag van de voleinding …en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. 1 Tessalonicenzen 1:10 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1 Zie ook Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14 Het eigene van de zondag De zondagen van de voleinding […]
Prediking

Preekillustraties: Verdriet

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Lijden, Verdriet | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Gemeenschap is voorwaarde voor verdriet; geen gemeenschap – geen verdriet. W. ter Horst Zoals het voor joodse vrouwen een schande was om kinderloos te blijven, zo zou het voor een christen een schande moeten zijn om zonder tranen te blijven, die net als kinderen een gave Gods zijn. Sören Kierkegaard Niemand kan worden getroost, die […]
Prediking

Het verhaal van Marta bij Betanië

Preekwijzer 2021 | Guido de Bruin | Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Een monoloog naar Johannes 11:1-44 “Dit is de plek. Hier is het gebeurd. Hier ben ik hem tegengekomen. Stel je voor hoe ik eraan toe ben: mijn broer net gestorven, de toekomst van mij en mijn zus in rook opgegaan. En zoals dat hoort, zitten we thuis bij elkaar, de dorpsgenoten om ons heen, om […]
Prediking

Preekschets Kolossenzen 1:20 – Stille zaterdag

Preekwijzer 2021 | Piet Houtman | Preekschets | Vrede | Goede week, Overlijden, Pasen

Kolossenzen 1:20 … door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Schriftlezing: Kolossenzen 1:12-20 Het eigene van de dag Op de bewuste zaterdag, de sabbat in die tijd, lag Jezus in het graf. In de eredienst van de gemeente moet dat niet tot een grafstemming leiden. De ontreddering van Jezus’ volgelingen op die […]
Prediking

Preekschets bij delen uit Habakuk – 1e zondag van de zomer

Preekwijzer 2019 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden | Overlijden

Schriftlezing: Habakuk 1:1- 7, 12 -14; 2:1 – 8, 18-20 en 3: 1- 4, 16 – 19 Het eigene van de zondag De zomermaanden nodigen uit om eens af te wijken van roosters en wat minder bekende bijbelverhalen of bijbelboeken te lezen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om in de vorm van de viering eens […]
Prediking

Bijbelse dialoog: Kaïn

Preekwijzer 2017 | Ferdinand Borger | Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Een verhaal bij Genesis 4:1-16 De bewoners van een vergrijsd Frans dorp moeten tot hun leedwezen onder ogen zien dat de leefbaarheid steeds meer in het geding is. Er worden wel kinderen geboren, maar die vertrekken na de middelbare school naar de grote stad voor studie of werk, om vervolgens niet meer naar het dorp […]