Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets voor Paasmorgen – bij Ezechiël 37:1-14 en Marcus 16:1-8

Preekwijzer 2021 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Pasen

‘Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen.’ – Ezechiël 37:5 ‘“Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier;” (…) Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.’ – Marcus […]

Prediking

Preekschets voor Beloken Pasen – bij Filippenzen 4:19

Preekwijzer 2021 | Hilbrand van Eeken | Preekschets | Pasen

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19 • Schriftlezing: Filippenzen 4:10-20 • Thema: Overvloed en gebrek Liturgisch kader Voor de eerste zondag na Pasen is deze tekst gekozen om uit te werken welke rijkdom er ligt in het mogen leven uit de werkelijkheid […]

Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:3 – voor de 1e zondag na Pasen

Preekwijzer 2021 | Henk Messelink | Preekschets | Wederkomst | Pasen

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 1 Petrus 1:3 Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-12 Thema: Pasen: begin van een hoopvol leven Zie ook: Preekschets bij […]

Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:17-21 – voor de 2e zondag na Pasen

Preekwijzer 2021 | Henk Messelink | Preekschets | God, Pasen

En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar […]

Prediking

Het paasverhaal van Johannes

Preekwijzer 2020 | Gerrie Huiberts | Kindermoment | Pasen

Johannes 20, 1-18 Het was heel vroeg in de morgen. Zo vroeg, dat het nog bijna helemaal donker was. Maria werd wakker. Niet Maria, de moeder van Jezus, maar Maria Magdalena. Jezus was haar leraar, een heel goede vriend van haar. En nu was hij dood. Er was alleen nog maar een graf om naar […]

Prediking

Jezus laat zich zien

Preekwijzer 2020 | Gerrie Huiberts | Kindermoment | Pasen

Johannes 21, 1-14 ‘Ik ga weer vissen,’ zei Simon Petrus. Die avond waren ze met zijn zessen bij het meer van Tiberias. Hier in de buurt was alles begonnen. Hier hadden ze Jezus voor het eerst ontmoet, toen ze nog gewoon elke nacht aan het vissen waren. Toen was alles anders geworden. Ze waren met […]

Prediking

Preekillustraties: Verlossing

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Verlossing | Goede Vrijdag, Pasen

The salvation of mankind lies only in making everything the concern of all. Alexander Solzjenitsyn Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen. Friedrich Nietzsche We zijn meer verloren dan we beseffen en dieper verlost dan we durven hopen. Sören Kierkegaard

Prediking

Preekillustraties: Vergeving

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Vergeving | Goede Vrijdag, Jezus, Pasen, Veertigdagentijd

Dit is de voortreffelijkste eigenschap: vergeving, het vermogen om woede, haat en dorst naar wraak te overwinnen. David Cooper Domme mensen vergeten noch vergeten; naïeve mensen vergeten en vergeten; wijze mensen vergeven, maar vergeten niet. Thomas Szasz Het Griekse woord voor vergeven betekent ook loslaten. Anonieme bron Wat zou het mij baten als alle schepselen […]

Prediking

Preekillustraties: Verzoening

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Goede Vrijdag, Pasen

Niet door vernietiging maar door verzoening wordt de wereld overwonnen. Geen idealen, programma’s, geweten, plicht, verantwoording of deugd maar alleen de volkomen liefde van God kan de werkelijkheid tegemoet treden en haar overwinnen. D. Bonhoeffer Alle denken over rechtvaardigheid en vroomheid wordt op een ongelooflijke manier omgekeerd. God verklaart zichzelf namelijk schuldig tegenover de wereld […]

Prediking

Preekillustraties: Opstanding

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Jezus, Pasen

We waren op de begraafplaats en alles was gezegd wat gezegd moest worden. We zouden weggaan. Toen stapte de kleindochter van de overledene naar voren. Ze had het syndroom van Down … ‘Opa is in de hemel’, zei ze, ‘applaus!’ We stonden allemaal met grote ogen te kijken, met een glimlach, een beetje ongemakkelijk. Het […]