Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Filemon 20

Preekwijzer 2020 | Egbert Egberts | Preekschets | Dienen, Verlossing | Epifanie, Relaties

Epifanie Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. Filemon 20 | Filemon 1:20 Schriftlezing: De brief van Paulus aan Filemon Thema: Omwille van de Heer Liturgisch kader: Epifanie: de doorwerking van de boodschap van Jezus Liedverwijzingen: ELB 213, NLB 912, NLB 146:5 Uitleg Deze korte brief […]

Diaconaat | Prediking

Preekillustraties: Nederigheid

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Dienen | Zending & werelddiaconaat

Dichters, juristen en mooie meisjes is het geoorloofd om trots te zijn op hun gaven. Maar in de Heilige Schrift moet iedereen met ootmoed lezen. M. Luther De ware ootmoed weet nooit dat zij ootmoedig is. En als ze het zou weten, dan werd ze hoogmoedig door het zien van zo’n schitterende deugd. M. Luther […]

Prediking

Preekschets Lucas 19:21

Preekwijzer 2017 | Esther van der Panne | Preekschets | Dienen

Negende zondag van de herfst Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Lucas 19:21Tekst: Lucas 19:11-28Thema: Moed om te spreken Liturgisch kader De laatste zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van de voleinding: een […]

Prediking

Preekschets Johannes 13:1b – Witte Donderdag

Preekwijzer 2017 | Gertine Blom | Preekschets | Dienen, Lijden | Goede week, Jezus

Witte Donderdag Johannes 13:1b Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Schriftlezing: Johannes 13:1-15 Het eigene van de dag Met Witte Donderdag beginnen de drie dagen van Pasen, waarin lijden, dood en opstanding van Jezus met elkaar verbonden worden. Op Witte […]

Diaconaat | Prediking

Preekillustraties: Dienen

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Dienen | Zending & werelddiaconaat

Ik en mijn muis, wij zullen de HERE dienen. Onbekend Een christen is de meest vrije heer van allen en aan niemand onderworpen. Een christen is de meest dienstbare slaaf van allen en onderworpen aan iedereen. M. Luther Wie niemands knecht wil zijn, moet Gods knecht worden.H.M. Kuitert Veel christenen kunnen God niet dienen omdat […]

Prediking

Preekschets Lukas 17:10 – 3e zondag van de herfst

Preekwijzer 2016 | Annette Merz | Preekschets | Dienen | Jezus

Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “We zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.” Schriftlezing: Lucas 17:1-10 Het eigene van de zondag Alle evangelielezingen van het gemeenschappelijk Leesrooster tussen 26 juni en 30 oktober 2016 zijn afkomstig uit het reisbericht van Lucas 9:51-19:28. Dit bevat onderwijs van Jezus […]

Prediking

Preekschets Rechters 3:20

Preekwijzer 2016 | Ad van Nieuwpoort | Preekschets | Dienen

Rechters 3:20 ‘Een woord van God heb ik voor u’ (vertaling Societas Hebraica) Schriftlezing: Rechters 3:12-31Thema: Het woord als een tweesnijdend zwaardSerie: deel 2 (zie ook: deel 1, deel 3) Het eigene van de zondag Deze zondag lezen we, net als op 3 juli en 17 juli, uit het boek Rechters. Dit is profetische geschiedenis. […]

Prediking

Preekschets Marcus 9:49-50

Preekwijzer 2015 | Kees de Groot | Preekschets | Dienen

17e zondag na Trinitatis Marcus 9:49-50 Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. Schriftlezing: Marcus 9:30-50Thema: Vrede: niet heersen maar dienen Het eigene […]

Diaconaat | Prediking

Preekschets Hebreeën 13:1 – Tweede zondag van de zomer

Preekwijzer 2015 | Frans (W.F.) Wisselink | Preekschets | Dienen

Hebreeën 13:1 Houd de onderlinge liefde in stand Schriftlezing: Hebreeën 13:1-6 Thema: Samen onderweg Het eigene van de zondag We leven in de tijd na Pinksteren en zien uit naar de grote zomer. Daar sluit de thematiek van Hebreeën 12 en 13 heel goed bij aan. We zijn onderweg. Uitleg Zie de preekschets Hebreeën 12:1 […]

Prediking

Preekschets Johannes 13:5 en 13:15

Preekwijzer 2015 | Harrie de Hullu | Preekschets | Dienen | Goede week, Veertigdagentijd

Witte Donderdag Johannes 13:3-5, 15 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van […]